KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU

Birim: Ziraat Fakültesi
Alt Birim: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: tugrul.yakupoglu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: tugrul.yakupoglu@bozok.edu.tr
Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon / 1977
Uzmanlık Alanları: Toprak ve Su Koruma

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜTOPRAK BÖLÜMÜTOPRAK ANABİLİM DALI2010
Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜTOPRAK BÖLÜMÜTOPRAK ANABİLİM DALI2005
LisansUludağ Üniversitesi / ZİRAAT FAKÜLTESİTOPRAK BÖLÜMÜ2002

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2005 - 2010 : Araş. Gör. (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak ABD)
 • 2011 - 2016 : Yrd. Doç. Dr. (KSÜ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)
 • 2016 - Devam Ediyor : Doç. Dr. (Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

İDARİ GÖREVLER

 • 2011 - 2014 : Bölüm Başkan Yardımcılığı, KSÜ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • 2013 - 2016 : Eğitim ve Öğretim Komisyonu Üyeliği, KSÜ Ziraat Fakültesi
 • 2013 - 2015 : Fakülte Sınav Koordinatörlüğü, KSÜ Ziraat Fakültesi
 • 2012 - 2016 : Lisans Programı öğrenci danışmanlığı, KSÜ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • 2016 - 2016 : Muayene ve Kabul Komisyonu üyeliği, KSÜ Ziraat Fakültesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Fakülte Kurulu üyeliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • 2017 - 2020 : Fakülte Doçent Temsilciliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Bölüm Başkanlığı, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • 2017 - Devam Ediyor : Kalite Komisyonu üyeliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Yozgat Valiliği, İl Toprak Koruma Kurulu Üyeliği (Ocak 2018-devam ediyor)
 • 2018 - Devam Ediyor : Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • 2018 - 2020 : Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu (PİDEG) Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” konusunda Değerlendirme Komitesi Üyeliği
 • 2018 - Devam Ediyor : Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • 2018 - Devam Ediyor : Bologna Fakülte Koordinatörlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (Kasım 2018-devam ediyor)
 • 2019 - Devam Ediyor : MC member of the EU COST Action CA18135 “Fire in the Earth System: Science & Society (FIRElinks)
 • 2019 - Devam Ediyor : Senato Temsilciliği, Yozgat Bozok Üniversitesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Ozdemir, N., Kizilkaya, R., Hepsen, F.S., Yakupoglu, T., 2007. Sequential micronutrients extraction from toposequences of pasture soils. Asian Journal of Chemistry, 19(5): 4025-4034.
 • Ozdemir, N., Uzun, S., Yakupoglu, T., 2007. The effect of the rates of different organic fertilizers on restoring aggregate stability and productivity of eroded soils. Biological Agriculture & Horticulture, 25: 175-183.
 • Dengiz, O., Yakupoglu, T., Baskan, O., 2009. Soil erosion assessment using geographical information system (GIS) and remote sensing (RS) study from Ankara-Guvenc Basin, Turkey. J. Environ. Biol. 30(3): 339-344.
 • Ozdemir, N., Yakupoglu, T., Dengiz, O., 2009. The effects of bio-solid and tea waste application into different levels of eroded soil on N, P and K concentrations. Environ. Monit. Assess. 156: 109-118.
 • Dengiz, O., Ozturk, E., Yakupoglu, T., 2010. Comparison of irrigation water quality between inland and coastland areas for rice cultivation. Asian Journal of Chemistry, 22(2): 1283-1290.
 • Pekşen, A., Yakupoglu, G., Yakupoglu, T., Gülser, C., Öztürk, E., Özdemir, N., 2010. Changes in chemical compositions of substrates before and after Ganoderma lucidum cultivation. World J. Microbiol. Biotechnol, 27(3): 637-642.
 • Yakupoglu, T., Basaran, U., Ozdemir, N., Acar, Z., 2011. Quantifying aggregate stability of a clay soil under annual forage crops. Journal of Plant Nutrition & Soil Science, 174(3): 404-407.
 • Yakupoglu, T., Ozdemir, N., 2012. Influence of some organic amendment materials on total porosity of an eroded soil. Archives of Agronomy and Soil Science, 58(S1): 195-200. ISSN: 0365-0340.
 • Yakupoglu, T., Gundogan, R., 2014. Predicting of soil structural stability with pedotransfer functions in a pilot area, Kahramanmaras, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 23(12c): 3494-3499.
 • Yakupoglu, T., Gundogan, R., Dindaroglu, T., Kara, Z., 2017. Effects of land conversion from native shrub to pistachio orchard on soil erodibility in an arid region. Environmental Monitoring and Assessment, 189: 588-599. doi: 10.1007/s10661-017-6313-8.
 • Yakupoglu, T., Ozdemir, N., Ekberli, N., Ozturk, E., 2018. A modified rainfall simulator: Design principles, rainfall characteristics and simulation ability to natural rains. Fresenius Environmental Bulletin, 27(5): 2834-2843.
 • Yakupoglu, T., Rodrogo-Comino, J., Cerda, A., 2019. Potential benefits of polymers in soil erosion control for agronomical plans: a laboratory experiment. Agronomy, 9(6): 276). doi:10.3390/agronomy9060276
 • Cerda, A., Rodrigo-Comino, J., Yakupoglu, T., Dindaroglu, T., Terol, E., Mora-Navarro, G., Arabameri, A., Radziemska, M., Novara, A., Kavian, A., Vaverkova, M.D., Abd-Elmabod, S.K., Hammad, H.M., Daliakopoulos, I.N., 2020. Tillage versus no-tillage. soil properties and hydrology in an organic persimmon farm in Eastern Iberian Peninsula. Water, 12(6): 1539. Doi: 10.3390/w12061539
 • Yakupoglu, T., Dindaroglu, T., Akay, A.E., Kusvuran, K., Alma, V., Gundogan, R., 2020. The effect of traditional and reduced tillage systems on the sediment yield of plots constructed in the Mediterranean climate zone caused by natural rainfall. International Journal of Global Warming, 24(4): 393-406. doi: 10.1504/IJGW.2020.109265
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Yakupoğlu, T., Rızaoğlu, T., Dindaroğlu, T., Sesveren, S., Kara, Z., Gündoğan, R., 2018. Comparison of two different ophiolite districts in terms of some soil physical properties of grounds. Eurasian Journal of Soil Science, 7(1), 1-8 DOI: 10.18393/ejss.327469
 • Balcı, G., Yakupoğlu, T., 2018. Yarı-kurak bölgede tesis edilen bir üzümsü meyve bahçesindeki toprak sıkışması. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(10): 1412-1418.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Yakupoğlu, T., Özdemir, N., 2006. Erozyona uğramış topraklarda organik atık uygulamalarının bazı mekaniksel özelliklere etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):173-178.
 • Yakupoğlu, T., ve Özdemir, N., 2007. Erozyona uğramış topraklarda arıtma çamuru ve çay endüstrisi atığının toprakların mikro element içeriklerine etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2):207-213.
 • Özdemir, N., Öztürk, E., Yakupoğlu, T., 2008. Ana materyal ve arazi kullanım şeklinin topraktaki bazı mikroelement fraksiyonlarının dağılımına etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 23:(2) 92-97.
 • Dengiz, O., Özdemir, N., Öztürk, E., Yakupoğlu, T., 2009. Doğu Karadeniz Bölgesi fındık arazilerinin tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarının belirlenmesi, pilot çalışma; Ünye-Tekkiraz Beldesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3): 174-183.
 • Dengiz, O., Ozdemir, N., Yakupoğlu, T., Oztürk, E., 2009. Basic soil properties and soil classification of hazelnut cultivation area in the eastern black sea region, case study; Ünye-Tekkiraz district. Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty, Special Issue: 357-366.
 • Dengiz, O., Göl, C., Öztürk, E., Yakupoğlu, T., 2010. Fluviyal yerşekilleri üzerinde oluşmuş farklı toprak dağılımlarının belirlenmesi ve sınıflaması. Selçuk Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1): 19-27.
 • Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Özdemir, N., Özkaptan, S., 2010. Asit topraklarda düzenleyici uygulamalarının mısır bitkisinin mikroelement içeriğine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2): 100-105.
 • Yakupoglu, T., Sarıoğlu, F.E., Dengiz, O., 2010. Morphology, physico-chemical characteristics and classification of two vertisols in Bafra and Çarşamba delta plains. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(S-1): 67-73.
 • Yakupoğlu, T., Saltalı, K., Karagöktaş, M., 2012. Narlı Ovası’nda toprak aşınabilirliğinin pedotransfer yaklaşım ile tahminlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 15(2): 59-67.
 • Yakupoğlu, T., Demirci, D., 2013. Kahramanmaraş-Narlı ovasında toprakların erozyona duyarlılıkları ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 28(1): 33-38.
 • Yakupoğlu, T., Şişman, A.Ö., Karagöktaş, M., Demir, Ö.F., 2013. Toprakların doygun koşullardaki hidrolik iletkenlik değerlerinin pedotransfer eşitlikler ile tahminlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8(1): 84-92.
 • Karagöktaş, D., Yakupoğlu, T., 2014. Erozyon araştırma sahasına dönüştürülmesi planlanan bir alanda aşınabilirlik ve toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 2(1): 6-12.
 • Yakupoğlu, T., Şişman, A.Ö., Gündoğan, R. 2015. Toprakların agregat stabilitesi değerlerinin yapay sinir ağları ile tahminlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2: 83-92.
 • Dindaroğlu, T., Yakupoğlu, T., Keleşoğlu, S., Bolat, Ö., 2015. Farklı konsantrasyonlarda humik madde içeren organik madde kaynaklarının toprakların bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Özel sayı: 66-70.
 • Azami, M., Gündoğan, R., Yakupoğlu, T., 2017. Farklı kaynaklardan üretilmiş sayısal yükseklik modelleri kullanılarak oyuntu erozyonunun bazı topoğrafik karakteristiklerinin belirlenmesi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 5(1): 9-21.
 • Yüce, G., Yakupoğlu, T., 2017. Gidya ve poliakrilamid uygulamalarının farklı tekstürdeki toprakların bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri. Toprak Su Dergisi, Özel sayı: 55-65.
 • Yakupoğlu, T., Özdemir, N., 2007. Tuzluluk ve alkaliliğin toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri. OMÜ Ziraat Fak. Dergisi, 22(1): 132-138.
 • Yakupoğlu, T., Özdemir, N., Ekberli, İ., 2008. Toprak erozyonu çalışmalarında bulanık mantık uygulamaları. OMÜ Ziraat Fak. Dergisi, 23(2): 121-130.
 • Saltalı, K., Gündoğan, R., Demir, Ö.F., Kara, Z., Yakupoğlu, T., Dikici, H., Yılmaz, K., 2018. Narlı ovası topraklarının ağır metal kapsamı üzerine çimento fabrikası baca tozlarının etkileri. Toprak Su Dergisi, 7(1): 11-20.
 • Yakupoğlu, T., Gülümser, E., Doğrusöz, M.Ç., Başaran, U., 2019. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği altındaki su tutucu uygulanmış topraktan meydana gelen sediment ve yüzey akış. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 7(2): 99-109.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Özdemir, N., Yakupoğlu, T., Gülser, C., 2006. The effects of organic conditioners on a soil eroded in different levels. 18th International Soil Meeting on Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology) May-22-26, Congress Book Volume I, p: 473-476. ISBN 975-96629-3-0, Şanlıurfa, Turkey.
 • Yakupoglu, T., Ozdemir, N., 2007. The effect of organic wastes applied to eroded soils in different levels on structural stability index. 14th International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists-Lomonosov 2007. Soil Section. ISBN of Conference CD 5-7776-0079-4. April 11-14, Moscow, Russia. URL: http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/15/yakupoglu.doc.pdf
 • Özdemir, N., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., 2008. Effect of organic waste applications on some physical properties of eroded soils. Abstract Book: 117, Black Sea International Environmental Symposium, August 25-29, Giresun, Turkey.
 • Yakupoglu, T., Hepsen, F.S., Ozdemir, N., Kizilkaya, R., 2009. The effects of various organic wastes applied into eroded soil on dehydrogenase enzyme activity. Current Research Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology. BioMicroWorld-2007 Conference, 28 Nov-1 Dec 2007, Seville, Spain. Ed: Antonio Mendez-Vilas, ISBN: 9789812837547, p: 97-101.
 • Ozdemir, N., Yakupoglu, T., Ozturk, E., Dengiz, O., 2010. The effect of bio-solid and tea waste applications on erosion ratio index of eroded soils. 5th International Conference on Land Degradation, September 18-22, Bari, Italy. In: Land Degradation and Desertification: Assessment, Mitigation and Remediation, Chapter 28: 367-373 (Eds: Zdruli, P., Pagliai, M., Kapur, S. and Faz Cano, A.). Springer, NY, ISBN: 978-90-481-8656-3.
 • Özdemir, N., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Katıtürk, H.Ö., 2010. Relations between some erosion parameters and physico-chemical properties of Bafra Plain soils. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. 26-28 May 2010, Samsun, Turkey, Book of Proceedings, ISBN: 978-975-7636-72-4, pp: 981-988.
 • Dengiz, O., Sezer, İ., Özdemir, N., Göl, C., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sirat, A., Şahin, M., 2010. Application of GIS model in physical land evaluation suitability for rice cultivation. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. 26-28 May 2010, Samsun, Turkey, Book of Proceedings, ISBN: 978-975-7636-72-4, pp: 143-152.
 • Öztürk, E., Özdemir, N., Yakupoğlu T., 2010. Effects of organic waste application on nitrogen and phosphorus contents of tomato plant grown eroded soils. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. 26-28 May 2010, Samsun, Turkey, Book of Proceedings, ISBN: 978-975-7636-72-4, pp: 271-278.
 • Yakupoğlu, T., Saltalı, K., Karagöktaş, M., Abacı, A.A., Demirci, D., 2012. Mechanical differences among soils having same textural class. 8th International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management” May 15-17, Çeşme, İzmir, Turkey. Proceedings Vol. III, (Eds: Okur, N., Bolca, M., Esetlili, M.T), pp: 565-570.
 • Yakupoglu, T., Özdemir, N., Dengiz, O., 2012. The effect of PAM and PVA applications on runoff and soil losses under simulated rainfall. International Scientific-Practical Conference on Rational Use of Soil Resources and the Environment. November 15-16, Almaty, Kazakhstan. Proceedings Book: 526-530.
 • Demir, O.F., Yakupoglu, T., Karagoktas, M., Demirci, D., 2012. Relationships between some soil properties and mechanical features in Avsar Campus, Kahramanmaras, Turkey. International Scientific-Practical Conference on Rational Use of Soil Resources and the Environment. November 15-16, Almaty, Kazakhstan. Proceedings Book: 375-377.
 • Yakupoğlu, T., Özdemir, N., 2012. The effect of polymer applications on Runoff and soil loss under simulated rainfall. IUFRO WG 7.01.08 Conference “Forest-water interactions with respect to air pollution and climate change” Abstract Book: 95, September 3-6, Kahramanmaras, Turkey.
 • Yakupoglu, T., Yilmaz, K., Demir, O.F., 2013. Some physic-chemical properties of gyttja as a soil conditioner; removed from Afsin-Elbistan Coal Power Plant basin in Turkey. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2013), Eds: C. Ozdemir, S. Şahinkaya, E. Kalıpcı, M.K. Oden. June 18-21, Urgup, Nevsehir, Turkey. Published on CD.
 • Hepşen-Türkay, F.Ş., Durmuş, M., Yakupoglu, T., R. 2014. Relationship between catalase enzyme activity and NPK contents of soils in Avsar Campus, Kahramanmaras, Turkey. 9th International Soil Science Congress, “The Soul of Soil and Civilization”. Abstract Book: 26. October 14-16, Side, Antalya, Turkey.
 • Gündoğan, R., Geyikli, B., Yakupoğlu, T., Dindaroğlu, T., Erdoğan, E.H., Akay, A.E., 2014. The effect of conversion of native shrub land to pistachio orchard on soil organic carbon stock in karst areas in Southeast Turkey. International Conference and Field Seminar: Karst Without Boundaries, June 11-15, Trebinje (Bosnia & Herzegovina), Dubrovnik (Croita), Proceedings Book: 295-300.
 • Yakupoglu, T., Yuce, G., 2015. Effects of gyttja and polyacrylamide applied to soils with different texture on soil erodibility. International Soil Science Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015”. October 19-23, Sochi, Russia, Proceedings Book: 428-430.
 • Hepşen-Türkay, F.Ş., Durmuş, M., İpek, A., Yakupoglu, T., 2015. The effect of salinity and sodicity levels on some soil microbiological parameters. International Soil Science Congress on “Soil Science in International Year of Soils 2015”. October 19-23, Sochi, Russia, Proceedings Book: 164-168.
 • Yakupoglu, T., Oztas, T., Kiray, F., Demirkol, B., 2015. Effect of some polymers on soil-water losses and sediment size depending on initial aggregate size under sequential simulated rainfall. Agriculture and Climate Change (AGRI 2015): Adapting Crops to Increased Uncertainty, February 15-17, Amsterdam. Procedia Environmental Sciences, 29, 21.
 • Yakupoglu, T., Oztas, T., 2016. Effect of polyacrylamide and polyvinyl alcohol on runoff and sediment from an Entisol under simulated rainfall. Eurosoil-2016, October 16-21, İstanbul. Abstract Book, Number: 101.
 • Gündoğan, R., Ahmed, B.R., Dindaroğlu, T., Yakupoğlu, T., 2016. Effect of land use on physical soil properties on riparian zone of Andirin river, Kahramanmaras, Turkey. Eurosoil-2016, October 16-21, İstanbul. Abstract Book, Number: 0671.
 • Bilgili, A.V., Demir, Ö.F., Kara, Z., Gündoğan, R., Saltalı, K., Yakupoğlu, T., 2016. Assessing contamination of soils located adjacent to a cement factory in Kahramanmaras Narli plain using elemental and spectral characterization techniques. Eurosoil-2016, October 16-21, İstanbul. Abstract Book, Number: 0708.
 • Dindaroğlu, T., Rahim, S.H.K., Gündoğan, R., Bilir, B., Yakupoğlu, T., 2016. Effect of land use on chemical properties of soil on riparian zone of Andirin river, Kahramanmaras, Turkey. Eurosoil-2016, October 16-21, İstanbul. Abstract Book, Number: 0677.
 • Yakupoglu, T., 2017. Effect of some polymeric materials on runoff and sediment quantity generated from Typic Xerochrept depending on initial aggregate size under sequential simulated rainfall. 1st World Conference on Soil and Water Conservation under Global Change (CONSOWA2017), June 12-16, Lleida, Spain, Abstract Book: 106.
 • Yakupoğlu, T., 2017. The geological structure of Yozgat and its attractiveness in terms of congress tourism. 2nd International Bozok Symposium. May 4-6, 2017, Yozgat, Turkey, Proceedings Book: Vol I: 401-410.
 • Gündoğan, R., Alma, V., Dindaroğlu, T., Günal H., Yakupoğlu, T., Susam, T., Saltalı, K., 2017. Monitoring and estimation of soil losses from ephemeral gully erosion in Mediterranean region using low altitude unmanned aerial vehicles. 4th International Workshop, October 14-15, 2017, Safranbolu, Karabük, Turkey, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-4/W6, 59-61. doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W6-59-2017
 • Gündoğan, R., Yakupoğlu, T., Dindaroğlu, T., 2018. Effects of different soil tillage systems on some soil characteristics of parcels under fallow and different crops. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress. April 25-27, 2018, Sanliurfa, Turkey, Proceedings Book: 940-947.
 • Dindaroğlu, T., Gündoğan, R., Yakupoğlu, T., 2018. Determination of land surface model, some physiographic and hydrological features by using unmanned aerial vehicles in micro catchment of Topçu creek in Mediterranean region, Turkey. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress. April 25-27, 2018, Sanliurfa, Turkey,Abstract book: 432.
 • Kara, Z., Yakupoğlu, T., Sesveren S., Serdar, S., Saltalı, K., 2018. Applied to agriculture soil gyttja: Effect on the Atterberg limits and some physical parameters. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress. April 25-27, 2018, Sanliurfa, Turkey, Proceedings Book: 441-445.
 • Kara, z., Yakupoğlu, T., Balli, E., Saltalı, K., 2018. Relationship between some soil properties and erodibility of agricultural lands close the Süphan Mountain. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress. April 25-27, 2018, Sanliurfa, Turkey, Proceedings Book: 446-451.
 • Yakupoğlu, T., 2018. The investigation of the precipitation of Yozgat in terms of erodibility and the evaluation of this subject from agricultural perspective. 3rd International Bozok Symposium. Proceedings Book: 1344-1349. May 3-5, 2018, Yozgat, Turkey.
 • Yakupoğlu, T., 2018. Some soil properties of agricultural land used for research purposes in Bozok region and various proposals for research to provide regional development. 3rd International Bozok Symposium. Proceedings Book: 1338-1343. May 3-5, 2018, Yozgat, Turkey.
 • Kara, Z., Saltalı, K., Yakupoğlu, T., 2019. Comparison of mountainous agricultural lands in terms of soil erodibility at three different altitude. 10th International Soil Congress on “Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective”. June 17-19, 2019, Ankara, Turkey, Proceedings Book: 290.
 • Hepşen Türkay, F.Ş., Rakıcıoğlu, S., Yakupoğlu, T., 2019. Evaluation of quality parameters of vermicomposts produced in different facilities. 10th International Soil Congress on “Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective”. June 17-19, 2019, Ankara, Turkey, Proceedings Book: 3865.
 • Gundogan, R., Yakupoglu, T., Dindaroglu, T., Kusvuran, K., 2019. Changes in some soil properties under different soil management practices at the end of the first harvest. 5th Biohydrology Conference “Humans and Nature”. July 20-27, Valencia, Spain, Book of Abstracts: 47.
 • Gundogan, R., Dindaroglu, T., Yakupoglu, T., Kusvuran, K., 2019. Calculation of USLE-LS factor using UAV and satellite image in Topcu micro-basin. III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium “Future of Mediterranean Forests: Sustainable Society and Environment”. October 3-5, Kahramanmaras, Turkey, Book of Abstract: 123.
ULUSAL
 • Dengiz, O., Yakupoğlu, T., Erkoçak, A., 2010. Çeltik Yetiştiriciliği için CBS Model Çalışmasında Arazi Uygunluk Değerlendirmesi Pilot Alan; Çarşamba-Dikbıyık Beldesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı: 576-583, 01-04 Haziran, Eskişehir.
 • Yakupoğlu, T., Gündoğan, R., Demir, Ö.F., Abacı-Bayan, A.A., Kıray, F., Demirkol, B., 2013. Toprak Aşınabilirliği ile arazide ölçülen bazı fiziksel toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı: 246-253, 22-24 Ekim, Tokat.
 • Gündoğan, R., Yılmaz, K., Demirkıran, A.R., Yakupoğlu, T., 2013. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü topraklarının özellikleri, oluşumu, sınıflandırılması ve kullanımı. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı: 238-245, 22-24 Ekim, Tokat.
 • Demirkol, B., Kara, Z., Demir, Ö.F., Kıray, F., Gündoğan, R., Yakupoğlu, T., 2015. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar yerleşkesinde belirli bir alanda toprak yapısal stabilitesindeki mevsimsel değişimin belirlenmesi. IV. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 01-04 Eylül, Kahramanmaraş, (baskıda).
 • Korucu, T., Gündoğan, R., Yakupoğlu, T., Günay, H., Dindaroğlu, T., Çiftçi, Ş., Alma, V., 2016. Toprak amenajman yöntemlerinin oyuntu erozyonu üzerine etkileri: TÜBİTAK 1001 projesi (ESSEM COST Action ES1306 Connecting European connectivity research). 9. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 75-82, 11-12 Mayıs, 2016, Şanlıurfa.
 • Yakupoğlu, T., 2018. Sulamaya başlanılan arazilerde erozyon riski ve yönetimi: Muş Ovası incelemesi. Muş Ovası’nda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalıştayı, “Davetli Konuşmacı” T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muş İli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bildiriler Kitabı, s. 208-217, 16-17 Mayıs 2017, Muş.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • 14th International Conference of Young Scientists “Lomonosov-2007” isimli konferansın “Soil Section” oturumunda en iyi sunum ödülü (April 14, 2017)
 • TÜBİTAK bilimsel ve sanatsal etkinlikleri teşvik ödülü (6 kez)
 • A Scholarship from Lleida University for attendance to CONCOWA2017, Lleida, Spain, June 2017
 • A Grant from Connecteur (COST Action ES1306) for attendance to Training School, Valencia, Spain, September 26 - October 01, 2017
ATIFLAR
 • Birçok Ulusal ve Uluslararası dergi ve kitaplarda atıflar
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Türkiye Toprak Bilimi Derneği
 • TMMOB-Ziraat Mühendisler Odası
 • Bilimsel Faaliyetleri Destekleme Derneği (BİFDER), Yozgat (Kurucu üye)
EDİTÖRLÜKLER
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi Editörler Kurulu üyeliği (Online ISSN: 2147-4249)
 • Eurasian Journal of Soil Science Bilimsel Editörler Kurulu üyeliği (Online -ISSN: 2147-4249, http://fesss.org/eurasian_journal_of_soil_science.asp) (Ocak 2015- Aralık 2015)
HAKEMLİKLER
 • KSÜ-Doğa Bilimleri Dergisi için sayı hakemliği (e-ISSN: 1309-1743)
 • Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi için sayı hakemliği (ISSN: 2148-2306)
 • Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi için sayı hakemliği (ISSN: 1308-8750)
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi için sayı hakemliği (Online ISSN: 2147-4249)
 • Compost Science & Utilization için sayı hakemliği (ISSN: 1065-657X; e-ISSN: 2326-2397)
 • Tarım Bilimleri Dergisi (Ankara) için sayı hakemliği (ISSN: 1300-7580)
 • Land Degradation & Development için sayı hakemliği (Online ISSN: 1099-145X)
 • Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) için sayı hakemliği (ISSN: 2148-127X)
 • Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi için sayı hakemliği (ISSN: 1300-9036)
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi için sayı hakemliği (Online ISSN: 2146-698X)
 • Open Journal of Soil Science için sayı hakemliği (ISSN: 2162-5360)
 • Geoderma Regional için sayı hakemliği (ISSN: 2352-0094, Online ISSN: 2162-5379)
YÖNETİLEN TEZLER
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi İçerisinde Pilot Alanda Yayılım Gösteren Toprakların Erozyona Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Tez Yazarı: Damla Karagöktaş). KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş (2014).
 • Toprakların Agregat Stabilitesi Değerlerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahminlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Tez Yazarı: Ayfer Özge Şişman). KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş (2014).
 • Gidyanın Poliakrilamid ile Birlikte Kullanımının Topraktaki Strüktürel Stabiliteye ve Bazı Fiziksel Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Tez Yazarı: Gonca Yüce). KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş (2015).
 • Farklı Büyüklükteki Agregatlara Uygulanan Poliakrilamid ve Polivinilalkol’ün Toprak ve Su Kayıpları Üzerine Etkilerinin Laboratuar Koşullarında Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İkinci Danışmanlık (Tez Yazarı: Berna Demirkol). KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş (2015).
 • Sentetik Toprak Düzenleyicilerin Agregat Büyüklüğüne Bağlı Olarak Yapay Yağış Koşullarında Agregat Parçalanma Mekanizmaları Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi (Tez Yazarı: Ferit Kıray). KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş (2015).
 • Farklı Kaynaklardan Üretilmiş Sayısal Yükseklik Modelleri Kullanılarak Oyuntu Erozyonunun Topoğrafik Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Tez Yazarı: Mirwais Azami). KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş (2016).
PROJELER
 • OMÜ-BAP-Z-421. Farklı seviyelerde erozyona uğramış toprakların restorasyonunda çevresel atıkların kullanılabilirlikleri üzerine bir araştırma, Mayıs 2004-Temmuz 2005 (Araştırmacı).
 • OMÜ-BAP-Z-443. Bafra ovasındaki yüzey topraklarının toprak erodibilitesi bakımından tanımlanması, Nisan 2005-Haziran 2006 (Araştırmacı).
 • OMÜ-BAP-Z-490. Ordu İli Ünye İlçesi’nin Tekkiraz Yöresinde Yayılım Gösteren Fındık Arazilerinin Fiziksel Arazi Değerlendirme Çalışması, Nisan 2007-Mart 2009 (Araştırmacı).
 • OMÜ-BAP-Z-501. Samsun İli ve Çevresinde Yayılım Gösteren Büyük Toprak Gruplarının Su Erozyonuna Duyarlılıklarının Laboratuar Koşullarında Belirlenmesi, Nisan 2008-Mart 2010 (Araştırmacı).
 • TÜBİTAK-TOVAG-107O443. Kızılırmak ve Yeşilırmak deltası çeltik üretim alanlarının CBS yardımıyla arazi uygunluk sınıflarının belirlenmesi ve modellenmesi, Ağustos 2007-Temmuz 2010 (Araştırmacı).
 • KSÜ-BAP-2012-2-13M. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Erozyon Araştırma Sahası Olarak Planlanan Alanda Erozyona Duyarlılıktaki Mevsimsel Değişimin Pedotransfer Yaklaşımla Belirlenmesi, Mart 2012- Eylül 2014 (Proje Yürütücüsü).
 • TÜBİTAK-TOVAG-113O730. Doğal Bitki Örtüsünün Antep Fıstığına Dönüştürülmesi ile Gaziantep Adıyaman Platosu Topraklarının Organik Karbon Düzeyindeki Değişimin Belirlenmesi. 2013-2014 (Araştırmacı).
 • TÜBİTAK-TOVAG-113O555. Düzenleyici Olarak Kullanılan Bazı Polimerlerin Toprak ve Su Kayıpları Üzerine Etkilerinin Agregat Büyüklüğüne Bağlı Olarak Yapay Ardıl Yağışlar Altında Araştırılması, Kasım 2013-Mayıs 2017 (Proje Yürütücüsü).
 • COST-TÜBİTAK-114R052. Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Haziran 2014-Ağustos 2020 (Araştırmacı).
 • KSÜ-BAP-2016/5-69A. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Teknolojik Altyapı İyileştirme Projesi. 2016-27 Şubat2019 (Araştırmacı).
 • BOZOK-BAP-6602c-ZF/17-90. Düzenleyici Olarak Topraklara Uygulanan Gidyanın Bazı Toprak Kalite Parametreleri ile Mürdümük Bitkisinin Verimine Etkileri. Mayıs 2017-devam ediyor (Proje Yürütücüsü).
 • BOZOK-BAP-6602b-ZF/16-18. Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisine Adaptasyonunun Belirlenmesi. 2016-devam ediyor (Araştırmacı).
 • BOZOK-BAP-6602b-ZF/18-161. Yozgat Yöresinde Tesis Edilmiş Bir Armut Bahçesine Uygulanan Çiftlik Gübresinin Verim ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi. 2018-devam ediyor (Araştırmacı).
 • BOZOK-BAP-6602b-ZF/18-171. Farklı Dozlarda Uygulanan Çiftlik Gübresinin Biber ve Çilek Yetiştiriciliği ile Bazı Toprak Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. 2018-devam ediyor (Araştırmacı).
 • TÜBİTAK-Bilim Toplum Daire Başkanlığı-118B247. Yozgat Bilim ve Doğa Kampı-1. Eylül 2018 (Eğitmen/Uzman).
 • BOZOK-BAP-6603-ZF/18207. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bünyesinde Bir Araştırma/Uygulama Laboratuvarına Ekipman Temini. 12/06/2018-26/11/2018 (Yürütücü)
 • KOP-2017-1261. Taşları Kırıyoruz Doğrudan Ekiyoruz. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Yürütülen ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen bir proje 2018-2020 (Proje danışmanı).
ÜYELİKLER
 • Türk Chopper Motor Kulübü (TCMK) üyeliği (Kıdemli üye)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Uygulamalı Ulusal ve Avrupa Birliği Projeleri Hazırlama Eğitimi’ne katılım TÜBİTAK-BİDEB-2237, Antalya, Sertifikalı, (12-14 Nisan 2014)
 • ERASMUS Ders Verme Hareketliliği kapsamında Warsaw University of Life Science, Poland, 1 hafta süre ile ziyaret (2014)
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Bölgesel Editörlük ve Yazarlık Eğitim Semineri (EYES)’ne katılım (Sertifikalı), İstanbul, 2015
 • Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında imzalanan Tarımda İşbirliği Protokolü kapsamında “Ziraat Mühendislerinin Teknik Eğitimi” programında eğitmenlik (Yozgat, 2017)
 • Training School on “Field measurements, techniques and methods to assess water and sediment connectivity” (COST Action ES1306), Valencia, Spain, September 26 - October 01, 2017
 • Çiftçi Eğitim Semineri. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Yürütülen ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen, “Taşları Kırıyoruz Doğrudan Ekiyoruz” isimli proje kapsamında köyde eğitim semineri verme etkinliği. Proje No: 2017-1261. Yozgat Merkez İlçe, Çalılı Köyü, 06 Aralık 2018.
 • Çiftçi Eğitim Semineri. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Yürütülen ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından Desteklenen, “Taşları Kırıyoruz Doğrudan Ekiyoruz” isimli proje kapsamında köyde eğitim semineri verme etkinliği. Proje No: 2017-1261. Yozgat Merkez İlçe, Divanlı Köyü, 07 Aralık 2018.
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • II. Ulusal Humik Madde Kongresi (Uluslararası katılımlı), Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Kongre Sekreterliği (Kahramanmaraş, 2014)
 • 9th International Soil Science Congress, Bilim Kurulu üyeliği (Side, Antalya, 2014)
 • IV. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (Kahramanmaraş, 2015)
 • International Soil Science Congress on “Soil Science in International Years of Soils” Bilim Kurulu Üyeliği (Sochi, Russia, 2015)
 • Muş Ovası’nda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Çalıştayı, “Davetli Konuşmacı” T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muş İli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 16-17 Mayıs 2017, Muş
 • III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 3-5 Mayıs 2017, Yozgat
 • Vermikültür Çalıştayı, “Çağrılı Konuşmacı”, KOP-TEYAP BKİ İşbirliği, 14-15 Nisan 2018, Kırşehir
 • Erozyon Çalışmalarında Alçak İrtifa İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Kullanımı Çalıştayı, “Davetli Katılımcı”, 30 Kasım-01 Aralık 2018, Şanlıurfa
 • Türkiye Su ve Rüzgar Erozyonu İstatistiklerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı, “Davetli Katılımcı” T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, ÇEM Genel Müdürlüğü, 03-04 Aralık 2018, Ankara
Son Güncelleme: 21.09.2020 12:55:06