KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Ersin KOLAY

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Jeoloji Mühendisliği
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ersin.kolay@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: kolayersin@gmail.com
Telefon: 0532 451 67 56/ 03542421001 / 1616 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Karacabey/Bursa / 1972
Uzmanlık Alanları: Mühendislik Jeolojisi, Uygulamalı Jeoloji

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüJeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı2004
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüJeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı1998
LisansAnkara Üniversitesi / Fen FakültesiJeoloji Mühendisliği Bölümü1993

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1995 - 2000 : Araştırma Görevlisi
 • 2000 - 2006 : Öğretim Görevlisi
 • 2007 - 2016 : Yardımcı Doçent
 • 2017 - Devam Ediyor : Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2009 - 2011 : Anabilim Dalı Başkanı
 • 2010 - 2013 : Bölüm Başkan V.
 • 2013 - 2015 : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • 2016 - Devam Ediyor : Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2016 - 2019 : B.Ü. Proje Koordinasyon Uyg. ve Arş. Merk. Yön. Kur. Üyesi
 • 2018 - 2019 : Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2018 - Devam Ediyor : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Mollamahmutoglu, M., Kayabali, K., Beyaz, T., Kolay, E.,2003. Liquefaction-related building demage in Adapazari during the Turkey earthquake of Agust 17, 1999. Engineering Geology, Vol 67/3-4, pp. 297-307, DOI: 10.1016/S0013-7952(02)00190-4.
 • Kolay, E.,Kayabali, K., 2006. Investigation of the effect of aggregate shape and surface roughness on the slake durability index using the fractal dimension approach. Engineering Geology, Vol 86/4, pp. 271-284, DOI:10.1016/j.enggeo.2006.05.007.
 • Kayabali, K., Beyaz., T., Kolay, E., 2006. The effect of the ph of the testing liquid on the slake durability of gypsum. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol 65/1, pp. 65-71, DOI: 10.1007/s10064-005-0027-9.
 • Kolay, E., Kayabali, K., Tasdemir, Y., 2010. Modeling The Slake Durability Index Using Regression Analysis, Artificial Neural Networks and Adaptive Neuro-Fuzzy Methods. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol 69/2, pp. 275-286, DOI: 10.1007/s10064-009-0259-1.
 • Tasdemir, Y., Kolay, E., Kayabali K., 2013. Comparison of three artificial neural networks approaches for estimating of slake durability index.Environmental Earth Science, Vol 68/1, pp. 23-31, DOI: 10.1007/s12665-012-1702-3.
 • Kolay, E., Baser, T., 2014. Estimating of the Dry Unit Weight of Compacted Soils Using General Linear Model and Multilayer Perceptron Neural Networks, Applied Soft Computing, Vol 18, pp. 223-231, http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2014.01.033.
 • Kolay, E., 2016. Modeling the effect of freezing and thawing for sedimentary rocks.Environmental Earth Sciences, 75(3), Doi: 10.1007/s12665-015-5005-3.
 • Kolay, E., and Başer, T., 2017. The Effect of the Textural Characteristics on the Engineering Properties of the Basalts from Yozgat region, Turkey. Journal of the Geological Society of India, Vol.90, July 2017, pp.102-110.
 • Kolay, E., Atay, M.O., 2020. Investigation of ageing effects on riprap blocks used in Gelingüllü earthfill dam, Yozgat, Turkey. Environmental Earth Sciences, 79:286 https://doi.org/10.1007/s12665-020-09012-.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Kayabali, K., Baser, T., Bagci, M.C., Kolay, E., 2013. Evaluation of the Hydraulic Conductivity of Saturated, Fine-Grained Soils Using a Small-Size Centrifuge. The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol 18/L, pp. 2383-2395.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Kolay, E.,Kayabalı, K., 2005. Agregaların köşeliliğinin ve pürüzlülüğünün belirlenmesinde fraktal boyut yönteminin kullanılması. Yerbilimleri (Hacettepe Üniv.), 26 (2), 49-61.
 • Kolay, E.,2007. Örnek mikro yapısının ve köşeliliğinin suda dağılmaya karşı duraylılık indeksine etkisi ve suda dağılmaya karşı duraylılık indeksiyle bazı fiziksel özellikler arasındaki ilişki. Yerbilimleri (Hacettepe Üniv.), 28 (2), 99-112.
 • Kolay, E., Başer, T., 2012. Delice Irmak havzasında yer alan kum-çakıl ocaklarındaki malzemelerin beton agrega özelliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, 63(2),63-72.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • BEYAZ TURGAY, KOLAY ERSIN Ms-Based attenuation relationship of seismic energy for Turkey using the strong motion data free of soil effect. Int. Symp. on Geo. of Eastern Mediterranean, 2005 (Poster)
 • KOLAY ERSIN, BASER TUGÇE Investigation of the Soils Compaction: Ultrasonic (P-Wave Velocity) Method. 7th International Symposium on The Eastern Mediterranean Geology, 2010 (Özet bildiri)
 • BAYAZIT MEHMET,TASDEMIR YÜKSEL,KOLAY ERSIN,GÜLTEKIN KÜÇÜK (2015). The Moisture Damage Characteristic of Polymer and Wax Modified Asphalt Mixtures. International Conference on Civil and Environmental Engineering (Özet bildiri)
 • Kolay E., Koçak İ. and Temiz U., 2017. Jeotermal Sahalarda Karşılaşılan Sorunlara Yozgat’ tan Örnekler. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, 04-06 Mayıs, Yozgat, 2, pp 51-69.
 • Koçak İ. Öksüz N. and Kolay E. 2017. Aydıncık Doğal Taş Sahasının Jeokimyası ve Turizmdeki Yeri. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, 04-06 Mayıs, Yozgat, cilt 3, ss. 187-194
 • Öksüz N. Koçak İ., and Kolay E. 2018. Yeraltı Zenginliklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Yozgat İlindeki Durum. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat
 • Kolay E., Özulukale, S. and Koçak İ., 2018. Jeolojik Oluşumların Turizme Katkısı: Dünya, Türkiye ve Yozgat’tan Örnekler. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat,
 • Özulukale, S., ve Kolay E., 2018. Jeotermal enerji potansiyelinin kalkınma planlarına katkısı: Yozgat (Türkiye) örneğiIII. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat,
ULUSAL
 • KOLAY ERSIN, ÇELIK HASAN Depreme baglı zemin davranısları ve Türkiye' den örnekler. Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, 2004, 23-40.,
 • ÇELIK HASAN, KOLAY ERSIN Yerköy (Yozgat) ve Çevresinin Depremselligi. Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu, 2004, 41-56.,
 • KOLAY ERSIN, KAYABALI KAMIL, BEYAZ TURGAY Kil içeren bazi kayalarda deney örneklerinin seklinin ıslak kararlılık deneyine etkisi. VII. Bölgesel. Kaya Mekanigi Sempozyumu, 2004, 129- 137.,
 • KAYABALI KAMIL, BEYAZ TURGAY, KOLAY ERSIN Türkiye'de kullanilan yabanci ve yerli deprem enerjisi azalım bagıntılarının karsılastırılması. KTÜ 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2005,
 • KOLAY ERSIN, BASER TUGÇE, TASDEMIR YÜKSEL Dolguların Sıkılıgının Yapay Sinir Agları (YSA) Yöntemiyle Modellenmesi. KTÜ 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2010,
 • BASER TUGÇE, KOLAY ERSIN, AKÇE MUSA AVNI Bazaltlardaki dokuların kaya özellikleri ile iliskili görgül esitlikler üzerindeki etkisi. 10.Bölgesel Kaya Mekanigi Sempozyumu, 2011, 231- 237.,

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi ödülü (Doktora Tezi dalında)
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Mühendislik Jeolojisi Derneği
PROJELER
 • Yozgat Çevresindeki Zayıf Kayaçların (Marn ve Bozunmuş Magmatik Kayaçlar), Bozunmaya Bağlı Olarak Fizikomekanik Sınıflandırılmaları ve Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi (EUBAP– 01-58-2, Erciyes Üniversitesi BAP projesi). Yürütücü
 • İnce taneli zeminlerde geçirgenliğin santrifüj yöntemiyle tayini (BAP-I.F.E/2011-43, Bozok Üniversitesi BAP projesi). Yürütücü
 • Agregaların, polimer ile modifiye edilmiş bitümlü ılık karışımların suya bağlı bozulmaları üzerindeki etkisi. (Bozok Üniversitesi BAP projesi). Araştırmacı
 • Gelingüllü (Yozgat) barajındaki riprap malzemesinin jeomekanik özelliklerinin incelenmesi, (Bozok Üniversitesi BAP projesi). Yürütücü
 • Salanda Fay Zonunda (Nevşehir-Kırşehir) yüzeyleyen travertenlerinin jeolojik, teknolojik ve mühendislik özelliklerinin incelenmesi, (Bozok Üniversitesi BAP projesi). Yürütücü
Son Güncelleme: 08.07.2020 19:03:51