KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÜDERRİSOĞLU

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Dahili Tıp Bilimleri-Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ahmet.muderrisoglu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ahmet.muderrisoglu@yobu.edu.tr
Son Güncelleme: 20.07.2020 11:02:52