KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Nuriye OZAN

Birim: Rektörlük
Alt Birim: Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: nuriye.ozan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: nuriyekiziltepe@gmail.com
Telefon: 03542421058 / 7461 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüBilgi ve Belge YönetimiBilgi ve Belge Yönetimi ABDDevam Ediyor
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüBilgi ve Belge YönetimiBilgi ve Belge Yönetimi ABD2017
LisansAnkara Üniversitesi / Dil ve Tarih- Coğrafya FakültesiBilgi ve Belge Yönetimi2012
LisansAnkara Üniversitesi / Dil ve Tarih- Coğrafya FakültesiAlman Dili ve Edebiyatı2011
LisansHeinrich-Heine Universitaet / Faculty of Arts and HumanitiesGerman StudiesErasmus Exchange Programme2010

AKADEMİK GÖREVLER

  • 2019 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi/ Yozgat Bozok Üniversitesi
  • 2014 - 2019 : Araştırma Görevlisi/ Ankara Üniversitesi
  • 2012 - 2014 : Araştırma Görevlisi/ Çankırı Karatekin Üniversitesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üstveri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Dijital Çağda Arşivler ve Arşivciler
  • Kurumsallaşma Yolunda Elektronik Belge Yönetimi

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
  • e-Beyas Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu & Ankara Üniversitesi Beyas Koordinatörlüğü/Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binasının Açılışı
Son Güncelleme: 09.02.2021 12:06:41