KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Serkan AKBAY

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Jeoloji Mühendisliği
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: serkan.akbay@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: serkanakbay87@gmail.com
Telefon: 03542421001 / 1805 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Tarsus / 1987
Uzmanlık Alanları: Mineraloji Petrografi-Volkanik Kayaçlar-Ofiyolit Kayaçlar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraÇukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüMineraloji Petrografi A.B.DDevam Ediyor
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüMineraloji Petrografi A.B.D2016
LisansMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Mühendislik FakültesiJeoloji Mühendisliği BölümüJeoloji Mühendisliği2011

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Temiz U., Koçak, İ., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-series dating and origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) travertines in Central Anatolian Volcanic Province, Turkey. Arabian Journal of Geosciences. 11:699, https://doi.org/10.1007/s12517-018-4046-9

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Akbay S., Temiz U. and Koçak İ. Submarine Volcanic Rocks of Yozgat (Turkey) and Their Distinct Morphological Features. 9. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya/Turkey 7-11 May 2018
 • Koçak, İ., Temiz U., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-Series Dating and Origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertines. 8. Geochemistry Symposium. 02-05 May, Antalya
 • Temiz U. Koçak İ. Öksüz N. ve Akbay S., 2017. Alfa-Spektrometre ile Uranyum Serisi Yaşlandırma Yöntemi: Bir Örnek Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenleri. Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalısma Grubu Çalıştayı, 14-17 Eylül, Rize, 68-69.
ULUSAL
 • Sapancı, Ö., Köprübaşı, N., Çiftçi, E., Köprübaşı, N., Demirel, U., Şahin, B., Özkan,B., Çevik, İ., Akbay, S., Tokat, G. 2017. Orta Anadolu'da Makaslama Zonunda Oluşmuş Altın Cevherleşmesi: Terziali Cevherleşmesinin Jeoloji ve Mineralojisinden Ayrıntılar. Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan, Ankara,1, 460-461.
 • Akbay,S. ve Kadıoğlu, Y.K., 2016. Yozgat ve Çevresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Mineralojik ve Petrografik Özellikleri. VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Antalya, 296-297.

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Arabian Journal of Geosciences
PROJELER
 • Amanos Dağlarında Osmaniye Kahramanmaraş Arasındaki Bölgedeki Magmatik Kayaçların Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Tektonik Önemi, Araştırmacı, 2018 - Devam ediyor
 • Salanda Travertenleri'nin (Nevşehir-Kırşehir) Jeokimyası, Aktif Tektoniği ve Morfolojisi. Araştırmacı, 2017 - Devam ediyor
 • Bozok Üniversitesi BAP, Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) travertenlerinin U/Th yöntemiyle yaşlandırılması ve Neotektonik önemi. Araştırmacı, 2015- 2018
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Antalya. Organizasyon Komitesi
Son Güncelleme: 12.11.2019 08:38:08