KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KOÇAK

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Jeoloji Mühendisliği
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ismail.kocak@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ismailkocak81@gmail.com
Telefon: 03542421001 / 1658 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas / 1982
Uzmanlık Alanları: Jeokimya, İzotop Jeokimyası, Bor Jeokimyası

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Fen BilimleriJeoloji MühendisliğiJeoloji Mühendisliği2014
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Fen BilimleriJeoloji MühendisliğiJeoloji Mühendisliği2009
LisansAnkara Üniversitesi / MühendislikJeoloji Mühendisliği2004

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 - Devam Ediyor : Yardımcı Doçent
 • 2009 - 2014 : Arastırma Görevlisi
 • 2004 - 2009 : Proje Asistanı

İDARİ GÖREVLER

 • 2015 - Devam Ediyor : Bölüm Başkan Yrd.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Temiz U., Koçak, İ., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-series dating and origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) travertines in Central Anatolian Volcanic Province, Turkey. Arabian Journal of Geosciences. 11:699, https://doi.org/10.1007/s12517-018-4046-9
 • Koçak, İ. and Koç, Ş. 2018. Geochemical characteristics of The Emet (Espey-Hisarcik) borate deposits, kütahya, Turkey. Journal of African Earth Sciences,142, 52-63,10.1016/j.jafrearsci.2018.03.007
 • Koç, Ş. Kavrazlı, Ö. and Koçak, İ. 2017. Geochemistry of Kestelek Colemanite Deposit, Bursa, Turkey. Journal of Earth Science.vol. 28,(1), pp 63-77 (DOI: 10.1007/s12583-015-0616-x).
 • Öksüz, N. and Koçak, İ. 2016. Geochemical evidence for the genesis of the Sarical-Yavu hematite mineralizations (Sivas, Central Turkey). Arabian Journal of Geosciences, 9:479 (DOI: 10.1007/s12517-016-2432-8)
 • Koçak, İ. and Koç, Ş. 2016. Geochemical characteristics of Kırka (Sarıkaya) borate deposit, northwestern Anatolia, Turkey. Journal of Earth System Science, vol. 125, 11, p.147-164 (DOI:10.1007/s12040-015-0646-x)
 • Koçak, İ. and Koç, Ş. 2012. Major and Trace Element Geochemistry of the Bigadiç Borate Deposit, Balikesir, Turkey. Geochemistry İnternational, vol. 50 no: 11, p.926-951
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Koçak, İ., 2017. Şeyhler Yöresi Borat Yatağının Jeokimyasal Özellikleri, Emet, Türkiye.Türkiye Jeoloji Bülteni, 60 (3)-,313-330. doi:10.25288/tjb.325401
 • Öksüz, N., Koçak, İ. ve Keskin M. 2017. Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Demir Yatağının Mineralojik Özellikleri. Electronic Letters on Science&Engineering 13 (1), 10-15

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Akbay, S., Temiz U. and Koçak İ. 2018. Submarine Volcanic Rocks of Yozgat (Turkey) and Their Distinct Morphological Features, 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 02-05 May, Antalya.
 • Kolay E., Özulukale, S. and Koçak İ., Jeolojik Oluşumların Turizme Katkısı: Dünya, Türkiye ve Yozgat’tan Örnekler. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat,
 • Öksüz N. Koçak İ., and Kolay E. 2018. Yeraltı Zenginliklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Yozgat İlindeki Durum. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 03-05 Mayıs, Yozgat
 • Koçak, İ and Koç Ş. 2018 Trace Element Enrichment and Occurrence of Western Anatolian Borate Deposits. Seventh Bozok Science Workshop: Boron and Boron Containing Nanomaterials with Applications.Bozok Science Workshop 2018, Yozgat, August 8-10, Elec Lett Sci Eng 14(2) (2018) 06-07
 • Koçak, İ., Temiz U., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-Series Dating and Origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertines. 8. Geochemistry Symposium. 02-05 May, Antalya
 • Kocak, İ. 2018. Trace Element Enrichment of Şeyhler Borate Deposits (Emet, Turkey). 8. Geochemistry Symposium. 02-05 May, Antalya
 • Kolay E., Koçak İ. and Temiz U., 2017. Jeotermal Sahalarda Karşılaşılan Sorunlara Yozgat’ tan Örnekler. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, 04-06 Mayıs, Yozgat, 2, pp 51-69.
 • Koçak İ. Öksüz N. and Kolay E. 2017. Aydıncık Doğal Taş Sahasının Jeokimyası ve Turizmdeki Yeri. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, 04-06 Mayıs, Yozgat, cilt 3, ss. 187-194
 • Öksüz N. and Koçak İ., 2016. Yozgat Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, pp 39-55.
 • Koçak İ. and Öksüz N., 2016. Yozgat İli Maden Potansiyeli Ve Güncel Durumu. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, pp 30-38.
 • Koçak, İ. ve Koç, Ş., 2011. Trace Element Contents of Bigadiç and Kestelek Borate Deposits. 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials,11-17 September, İstanbul, Turkey, p.232.
 • Koçak, İ. ve Koç, Ş., 2010. Clay Contents and Environmental Significance of Bigadiç Borate Minerals, Balıkesir, Turkey. 7th International Symposium on The Eastern Mediterranean Geology,18-22 October, Adana, Turkey, p.122.
 • Koçak, İ and Koç, S. 2009. Trace element enrichment of Bigadiç Borates deposits, Balikesir, Turkiye. Goldschmidt Conference Abstracts 2009, June 22-26th, Davos, Switzerland. Geochimica et Cosmochimica Acta A671.
 • Koç, Ş., Kavrazlı, Ö. and Koçak, İ. 2008. Geochemistry of colemanite deposit of Kestelek, Bursa, Turkey. 33rd. International Geological Congress, August 6-14th, Oslo, Norway, Abstracts MRB-01(http://www.cprm.gov.br/33IGC/1352424.html)
 • Koç, Ş., Koçak, İ. and Kavrazlı, Ö. 2008. Trace Elements Concentrations of Colemanite in Kestelek Borate Deposit.16th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials.September 7-12th, Matsue,Shimane,Japan. Abstract p.57-58.
ULUSAL
 • Temiz U. Koçak İ. Öksüz N. ve Akbay S., 2017. Alfa-Spektrometre ile Uranyum Serisi Yaslandırma Yöntemi: Bir Örnek Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenleri. Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalısma Grubu Çalıstayı, 14-17 Eylül, Rize, 68-69.
 • Koçak İ. Öksüz N. ve Temiz U., 2016.Yozgat Bölgesi Manganez Yataklarının Jeokimyasal ve Tektonik Özellikleri, Türkiye. VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Antalya, 54-55.
 • Öksüz, N. ve Koçak, İ. 2015. Sarıçal (Yıldızeli-Sivas) Demir Cevherleşmesinin Jeokimyası. Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu(DAJEO2015).Bildirileri Özetleri Kitabı, 07-11 Eylül, Van, 156-157.
 • Koçak, İ. ve Koç, Ş., 2014. Emet Borat Yatağındaki Eser Element Zenginleşmeleri. VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bildiriler ve Özetler Kitabı, 14-17 Mayıs, Mersin, s.192-193.
 • Koçak, İ. ve Koç, Ş., 2012. Kırka Borat Yatağında Zenginleşen Eser Elementler, V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bildiriler ve Özetler Kitabı, 23-25 Mayıs, Denizli, s.43-44.
 • Koçak, İ. ve Koç, Ş., 2010. Bigadiç (Balıkesir) Borat Yataklarında Zenginleşen Eser elementlerin Derinliğe Bağlı Değişimleri. 35.Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4-7 Ekim, Konya, s.98-99
 • Koçak, İ. ve Koç, Ş., 2010. Bigadiç Borat Yataklarında Sıvı Kapanım Çalışmaları, IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bildiriler ve Özetler Kitabı, 26-28 Mayıs, Elazığ, s.91-92.
 • Yavuz, B., Ergin, E., Koç, Ş., Açık, L., Kadıoğlu, Y. K. ve Koçak, İ. 2009. Bor Içerigi Yüksek Olan Sahalarda Büyüyen Bitki Türlerinin Element Davranislarina Bir Örnek Kirka Bor Yatagi (Eskisehir-Türkiye). XX1. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28-31 Ekim, İstanbul. Turkish Journal of Biochemistry. Congress Special Issue p.129

DİĞER

PROJELER
 • Salanda Travertenlerinin Jeokimyası, Aktif Tektoniği ve Morfolojisi. Yürütücü, 2017- Devam ediyor
 • Bozok Üniversitesi BAP, Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) travertenlerinin U/Th yöntemiyle yaşlandırılması ve Neotektonik önemi. Araştırmacı, 2015- 2018
 • Bozok Üniversitesi BAP, Sarıçal (Sivas-Yıldızeli) Demir Cevherleşmesinin Jeokimyası ve Kökeni. Araştırmacı, 2014-2015
 • Ankara Üniversitesi BAP, Emet (Kütahya) Borat Yatağının Ana ve Eser Element İçeriği ve Kökeninin Araştırılması. Araştırmacı, 2013-2015
 • Ankara Üniversitesi BAP, Kırka (Eskişehir) borat yatağının mineralojik, jeokimyasal ve teknolojik özellikleri. Araştırmacı, 2010- 2012.
 • Ankara Üniversitesi BAP, Hirka Formasyonu (Beypazari, Ankara, Türkiye) Bitümlü Seyllerinin Organik-Inorganik ve Biyojeokimyasal Özellikleri ile Bunlarin Kökensel Iliskilerinin Incelenmesi. Araştırmacı, 2009-2011.
 • BOREN Destekli, Bigadiç (Balıkesir) çevresi borat yataklarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, bunların derinliğe bağlı değişimleri ile manyetik rezonans yöntemiyle bazı yüksek teknolojik özelliklerinin incelenmesi. Araştırmacı, 2008-2009.
 • TÜBİTAK-BOREN Destekli, Kestelek (Bursa) çevresi borat yataklarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri, bunların derinliğe bağlı değişimleri ile manyetik rezonans yöntemiyle bazı yüksek teknolojik özelliklerinin incelenmesi. Araştırmacı, 2006-2008 .
Son Güncelleme: 25.04.2019 12:54:02