KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Aydan USTAOĞLU ÇELİK

Birim: Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Çocuk Gelişimi PR.
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: aydan.u.celik@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: aydanustaoglu2010@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara / 1988
Uzmanlık Alanları: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Değer Eğitimi, Müze Eğitimi, Yaratıcı Drama

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüİlköğretimSosyal Bilgiler Eğitimi2017
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüİlköğretimSosyal Bilgiler Eğitimi2012
LisansGazi Üniversitesi / Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler Öğretmenliği2010

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Öğr. Gör. Dr. / Çekerek Fuat Oktay SHMYO Çocuk Gelişimi Prog.

İDARİ GÖREVLER

 • 2019 - Devam Ediyor : Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı
 • 2019 - Devam Ediyor : Çekerek Fuat Oktay SHMYO Kurul Üyesi
 • 2019 - Devam Ediyor : Çekerek Fuat Oktay SHMYO Danışma Kurulu Üyesi
 • 2019 - Devam Ediyor : Bölüm Staj Uyg. Klinik Komisyonu Başkanı
 • 2019 - Devam Ediyor : Bölüm Kurulu Başkanı
 • 2020 - Devam Ediyor : Çekerek Fuat Oktay SHMYO Birim Kalite Komisyonu Üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Ustaoğlu Çelik, A. (2017). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Atatürk’e Ait Sözlerin Değer İletimi Açısından İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5/1, 433-461.
 • Ustaoğlu Çelik, A. (2016). Orhun Yazıtlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Çerçevesinde İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 55, 47-61.
 • Ustaoğlu Çelik, A. ve Çakmak, M. A. (2016). Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında Öne Çıkan Değerler: Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/27, 455-465.
 • Çakmak, M. A. ve Ustaoğlu Çelik, A. (2016). Sosyal Bilgiler Dersi “İpek Yolunda Türkler” Ünitesi İçin Kavram Öğretim Materyali Geliştirme Çalışması. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/6, 70-79.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Ustaoğlu Çelik, A. (2015). Orhun Yazıtlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Çerçevesinde İncelenmesi. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

KİTAPLAR

 • Ustaoğlu, A., Çetin, T. ve Karakuş, U. (2013). The Metaphor Conceptıon of Tourısm Concept of The 7th Year Students. In O. Strelova, İ. Hristov, K. Mortan, P. Peeva, R. Sam, N. Sam, E. Galay and E. Atasoy (eds.). The Science and Educatıon At The Beginning of The 21st Century In Turkey. Volume:3. (pp:20-33). Sofia St. Kliment Ohridski University Press.
 • Ustaoğlu, A. (2011). Kınalızâde Ali Efendi ve Değerler. B. Ata (Editör). Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâ-i Üzerine Okumalar (ss. 21-35). Ankara: Pegem Akademi.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu / 2211-A Yurt İçi Doktora Bursu (2012-2017)
 • Lisans Eğitimi Mezuniyet / Yüksek Onur Derecesi (2010)
ATIFLAR
 • Zehra Betül Şişman-Yüksek Lisans Tezi / SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL VARLIKLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİLERDE FARKINDALIK BİLİNCİ OLUŞTURMADA MÜZE EĞİTİMİNİN ETKİSİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
 • Gülay Turgut-Yüksek Lisans Tezi / SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SANAL MÜZELERDEN YARARLANMA
 • Neşe Peker-Yüksek Lisans Tezi / SOSYAL BiLGİLER DERSİNDE SANAL MÜZE KULLANIMI VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL MÜZE KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI
 • İsa Karakaya-Yüksek Lisans Tezi / ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZE ALIŞKANLIKLARI (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)
 • Serçin Karataş, Ayşe Yılmaz ve ark.-Makale / ÖĞRETMENLERİN SANAL MÜZELERE DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • Ramazan Kaya, Osman Okumuş-Makale / SANAL MÜZELERİN TARİH DERSLERİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Nilgün Şener, Meral Zengin-Makale / TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SANAL MÜZE UYGULAMALARI VE SANAT EĞİTİMİNE ETKİSİ
 • Kezban Canlı- Yükseklisans Tez / İLKOKUL 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE SANAL MÜZE UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir
DİĞER FAALİYETLER
 • İngilizce YÖKDİL/2017 - 77,5
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2020Değerler EğitimiÖnlisans2
2020Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIÖnlisans2
2019Meslek EtiğiÖnlisans2
2020Çocukla İletişimÖnlisans2
2019Çocuk ve OyunÖnlisans2
2019Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IÖnlisans2
Son Güncelleme: 10.02.2020 15:09:12