KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Salih CINAKLI

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Fizik Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: salih.cinakli@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: salihcinakli@yahoo.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat / 1979

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüFizikAtom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı2008
LisansErciyes Üniversitesi / Yozgat Fen Edebiyat FakültesiFizik2004

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • M.Ş. Şengül, S. Cınaklı, M. Böyükata, “Hartree–Fock and Density Functional Theory Analysis of N-Phenyl-1,2Naphthylamine”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 114, 377–393, (2013).
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. İ. Koca, M. Böyükata, S. Cınaklı, Y. Oruç and Ş.H. Üngören, “Spectroscopic and structural study of the newly synthesized pyrrolo[1,2-a]perimidin-10-one derivatives”, Org. Commun., 9:4; 108-118, (2016).

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • S. Cınaklı,M. Böyükata and Y. Dağdemir, “HF and DFT Study of Prism Structure of Water Clusters”, III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), August 26-29, 2017, Bodrum, Turkey.
 • S. Cınaklı,M. Böyükata and Y. Dağdemir, “Investigation of Energetics, Structural Stability and Metalic Impurities of Water Clusters: HF and DFT Study of (H2O)n for n=3-7 and (H2O)12”, II. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2015), September 13-18, 2015, Antalya, Turkey.
 • S. Cınaklı and M. Böyükata, Quantum Mechanical Study of Chromium Dopped Water Clusters, Molecular Electronic Structure Workshop (MES14), September 01 - 05, 2014, Amasya, Turkey.
 • İ. Koca, Y. Oruç, M. Böyükata and S. Cınaklı, "Experimental and Theoretical Study of Novel Pyrrolo[1,2-] perimidin-10-one dyes", International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), September 15-20, 2013, Istanbul, Turkey.
 • H. Temel, S İlhan, S. Cınaklı, and M. Böyükata, “Synthesis, Characterization and Density Functional Theory Studies of Novel Cu(II) and Ni(II) Complexes with Quadridentate Schiff Bases“, 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), July 9-11, 2012, Niğde, Turkey.
 • S. Cınaklı, Y. Sert, and M. Böyükata, “A Theoretical Study On 3 - Chloro - 4 –Fluorobenzaldehyde ”, Turkish Physics Society 28th International Physics Conference, September 6-9, 2011, Muğla, Turkey.
 • S. Cınaklı, Y. Sert, M. Böyükata, and F. Ucun, “Conformational and Vibrational Analysis of 5-Hydroxy 2Nitrobenzaldehyde by ab initio Hartree-Fock, Density Functional Theory Calculations”, Turkish Physics Society 26th International Physics Conference, September 24-27, 2009, Muğla, Turkey.
 • S. Cınaklı, Y. Sert, M. Böyükata and F. Ucun, “Molecular Structure and Vibratıional Frequences of 1, 2, 3– Tricloro 4- Nitrobenzene by Hartree–Fock and Density Functional Theory Calculations”, International Workshop on New Trends in Science and Technology, November 3-4, 2008, Ankara, Turkey.
 • S. Cınaklı, M. Böyükata, R. Şahingöz, Ö. Kişi, and J. C. Belchior, “Artificial Neural Networks Applications for Prediction of magnetoresistance of Ni81Fe19 film”, Turkish Physics Society 24th International Physics Conference, 28-31 August 2007, Malatya, Turkey.
 • S. Cınaklı, M. Böyükata and J. C. Belchior, Molecular-Dynamics Simulations of Actinide-Series Metal Clusters MATH/CHEM/COMP 2007, Dubrovnik, June 11-16, 2007.
ULUSAL
 • Z. Özgen, A. Ertaş, H.Temel, S. Cınaklı, M. Böyükata, “Synthesis, Characterization and Quantum Chemical Calculations of 4-Tert-ButylphenolMethylboronic Acid and Antioxidant Applications” Sixth Bozok Science Workshop: Studies from Nuclei to Nanomaterials with Applications, August 23-25, 2017, Yozgat, Turkey.
 • N. E. Beynek, H. Beynek, S. Cınaklı, M. Böyükata, “Experimental and Quantum Chemical Studies of 2,2’-Bipyridyl-Linked Diamino Compound”, Sixth Bozok Science Workshop: Studies from Nuclei to Nanomaterials with Applications, August 23-25, 2017, Yozgat, Turkey.
 • S. Cınaklı, M. Böyükata, Y. Dağdemir, “HF and DFT Analysis of Structure and Energetics of Zn (H2O)n for n=1-10.” Fifth Bozok Science Workshop: Nano Carbon Materials and Their Applications, April 28-29, 2016, Yozgat, Turkey.
 • S. Cınaklı, M. Böyükata, Y. Dağdemir, “HF and DFT Analysis of Structure and Energetics of Zn(H2O)n for n=1-10”, Fifth Bozok Science Workshop, April 28-29, 2016, Yozgat, Türkiye.
 • S. Cınaklı, M. Böyükata, Y. Dağdemir, “Su Topaklarında Kobalt Katkısının Etkisi: Co(H2O)n n=1-10, Topaklarının HF ve DFT İle Analizi”, 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, 2-5 Haziran 2015, Kars, Türkiye.
 • S. Cınaklı,M. Böyükata and Y. Dağdemir, “Investigation of Iron Dopped Water Clusters: HF and DFT Analysis of Fe(H2O)n clusters for n=1-10”, XVIII. National Liquid Phase Symposium, Pîrî Reis University, December 56, 2014, İstanbul, Turkey.
 • S. Cınaklı, M. Böyükata, M. Ş. Şengül, “Structural and Energetic Analysis of 1,2-Benzenedicarboxylic Acid by Using HF and DFT Methods”, Fourth Bozok Science Workshop, May 16-18, 2013, Yozgat, Turkey.
 • S. Cınaklı, M. Böyükata, H. Temel, and S İlhan “Density Functional Theory Studies of Novel Cu(II) and Ni(II) Complexes with [N,N'-bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(m-aminophenoxy)ethane]“, 10th Chemical Physics Congress (CPC-X), October 10-12, 2012, Ankara, Turkey.
 • S. Cınaklı, Ö. Çelik, M. Böyükata, and V. Kasım, “Structural Analysis of 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5 difluorophenly)iminomethyl]phenol by ab-initio Hartree-Fock and Density Funtional Theory Calculations”, Third Bozok Science Workshop, May 17-19, 2012, Yozgat, Turkey.
 • Ş. Şengül, S. Cınaklı and M. Böyükata “Conformational Analysis of N-phenyl-1-naphthylamine Using HartreeFock and Density Functional Theory”, Third Bozok Science Workshop, May 17-19, 2012, Yozgat, Turkey.
 • M. Aksu, Ş.H. Üngören, M. Yakan, C. Arıcı, M. Böyükata, S. Cınaklı, “Synthesis of 1-(4-methylphenyl)2-(1Hperimidine-2(3H)-ylidine) ethanone and 1-(4-methoxphenyl)-2-(1H-perimidine-2(3H)-ylidine) ethanone and their zinc(II) complexes and optimization with Hartree-Fock Theory”, Third Bozok Science Workshop, May 17-19, 2012, Yozgat, Turkey.
 • S. Cınaklı, Y. Sert, and M. Böyükata, “ Quantum Chemical Computational Studies On Orto and MetaChlorobenzoic Second Bozok Science Workshop, April 21-23, 2011, Yozgat, Turkey.
 • S. Cınaklı, Y. Sert, F. Ucun and M. Böyükata, , “Conformational and Vibrational Analysis of 3Aminophenylboronic Acid by ab initio Hartree-Fock, Density Functional Theory Calculations “First Bozok Science Workshop on Boron Studies, April 22, 2010, Yozgat, Turkey.

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Akdeniz Moleküler Modelleme ve Spektroskopi Derneği.
PROJELER
 • EÜBAP.- FBA-06-07 (araştırmacı) Atom ve Molekül Topaklarının Bilgisayar Simülasyon Teknikleri ile İncelenmesi, 2006, Yozgat.
 • EÜBAP – FBT-06-56 (araştırmacı) Aktinit-Serisi Bazı Metal Topaklarının Yapısal Analizi, 2006, Yozgat.
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • “Akademisyenlere Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, TÜBİTAK-BİDEB-2237 Programı, 02-04 Mayıs 2014, Yozgat. (Koordinatör Yardımcısı)
 • “Temel ve Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, TÜBİTAK-BİDEB-2237 Programı, 27-29 Eylül 2014, Yozgat. (Koordinatör Yardımcısı)
 • “Öğretmenler için Proje Tasarımı Teknikleri Sorgun Çalıştayı”, 27-28 Şubat 2016, Sorgun, Yozgat. (Eğitmen)
 • “Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi”, TÜBİTAK-BİDEB-2237 Programı, 25-27 Kasım 2016, Yozgat. (Koordinatör Yardımcısı)
 • “Eğitim Çalışanları için Proje Geliştirme Semineri”, 04 Aralık 2016, Çekerek, Yozgat. (Eğitmen)
 • “Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi”, TÜBİTAK-BİDEB-2237 Programı, 22-24 Eylül 2017, İstanbul. (Koordinatör Yardımcısı)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Birinci Bozok Bilim Çalıştayı, 22 Nisan 2010, Yozgat.(Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • İkinci Bozok Bilim Çalıştayı, 21-23 Nisan 2011, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Üçüncü Bozok Bilim Çalıştayı, 17-19 Nisan 2012 Yozgat.(Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Dördüncü Bozok Bilim Çalıştayı, 16-18 Nisan 2013, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı, 28-29 Nisan 2016, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Altıncı Bozok Bilim Çalıştayı, 23-25 Ağustos 2017, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Yozgat Bilişim Etkinlikleri VI (YBE-VI), 14-18 Nisan 2009, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Yozgat Bilişim Etkinlikleri VII (YBE-VII), 13-18 Nisan 2010, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Yozgat Bilişim Etkinlikleri VIII (YBE-VIII), 14-20 Nisan 2011, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Yozgat Bilişim Etkinlikleri IX (YBE-IX), 10-14 Nisan 2012, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Yozgat Bilişim Etkinlikleri X (YBE-X), 08-13 Nisan 2013, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Yozgat Bilişim Etkinlikleri XI (YBE-XI), 11-15 Nisan 2016, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Yozgat Bilişim Etkinlikleri XII (YBE-XII, 11-14 Nisan 2017, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
 • Fen Bilimleri Eğitim Seminerleri – I: Moleküllerin Dünyasına Yolculuk”, 07 Nisan 2017, Yozgat. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
Son Güncelleme: 28.11.2017 13:27:42