KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Emrah AKGEYİK

Birim: Rektörlük
Alt Birim: Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: emrah.akgeyik@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: emrah.akgeyik@gmail.com
Telefon: BİLTEM / 6221 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Akçadağ / 1986
Uzmanlık Alanları: Analitik kimya, Nanomalzeme, HPLC, AAS, ICP-MS

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜKİMYAANALİTİK KİMYADevam Ediyor
DoktoraİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜTEMEL ECZACILIK BİLİMLERİDevam Ediyor
Yüksek LisansİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜKİMYAANALİTİK KİMYA2014
LisansİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYA2010

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Evaluation of pharmaceutical quality of conventional dosage forms containing paracetamol and caffeine available in the Turkish drug market
 • Photocatalytic degradation of amoxicillin using Co-doped TiO 2 synthesized by reflux method and monitoring of degradation products by LC–MS/MS
 • Development of HPLC methods for individual determination of 20 active pharmaceutical ingredients for ussing-chamber studies
 • Application of HPLC to investigate the physicochemical properties and intestinal permeability of Ketoprofen
 • Photocatalytic degradation of azo dye using core@shell nano-TiO2 particles to reduce toxicity

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • HPLC Method Development and Validation for Simultaneous Determination of Ketoprofen, Metoprolol and Phenol Red
 • Quality Control of Conventional Paracetamol and Caffeine Combined Dosage Forms in Turkish Drug Market” 17th International Pharmaceutical Technology Symposium.
 • Photocatalytic degradation of imazamox “ imidazolinon pesticide group” with S doped nano TiO2
 • Determination of pKa Value of Anticonvulsant Nafimidone Oxime O-Propyl Ether
 • Investigation of Physicochemical Properties of Ketoprofen by HPLC
 • Assesment of Pharmaceutical Quality of Furosemide Tablets Available in Turkish Drug Market
 • Development of HPLC Methods for Individual Determination of 20 Active Pharmaceutical Ingredients for Ussing-Chamber Studies
 • Quality Control of Extended - Release Metoprolol Tartrate Tablets Available in Turkish Drug Market
 • Removal Of Cu2+ Ions From Waste Water Usıng Edta Modıfıed TiO2
 • Investigation of pH Effect on the Intestinal Permeability of Ketoprofen by HPLC: A Basic Approach to correlate the in vitro and in situ Results
 • Photocatalytıc Degradation Of Amoxicillin by Cobalt-Doped Nano TiO2
 • Chromatographic monitoring of photocatalytic degradation of humic acid with S doped TiO2
 • Determination of Physicochemical Properties of Piroxicam,
 • ’Comparative Assessment of Newly Synthesized Nano TiO2 for Photocatalytic Capability and Toxicological Properties
 • ’Toxicological evaluation and photocatalytic degradation capability of newly synthesized nanoparticles
 • Photocatalytic Degradation and Reduction of Toxicity of an Azo Dye Using Core@Shell Nanoparticles
 • Evaluation of the toxicity of newly synthesized titanium dioxide nanoparticles
 • Comparative Evaluation of Photocatalytic Degradation Capacity of Novel Titanium Nanoparticles
ULUSAL
 • Imazamox’un, kükürt katkılanmış Nano-TiO2 ile fotokatalitik degradasyonunun incelenmesi
 • Kükürt Katkılı Nano TiO2 Fotokatalizör Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Karakterizasyonu
 • Development and Validation of a New HPLC Method with UV/DAD Detection for Analysis of Metoprolol Tartrate in Quality Control Studies
 • HPLC Method Development for Analysis of Furosemide in Quality Control Laboratories
 • An HPLC Method with UV Detection for Analysis of Content Uniformity and Dissolution Rate of Paracetamol
 • Development and Validation of an HPLC Method: Determination of Amlodipine Besylate in Quality Control Studies
 • Reactive Black 5 Boyar Maddesinin Kükürt Katkılı Nano TiO2 ile fotokatalitik yıkımının HPLC ve LC/MS ile izlenmesi.
 • Reactive red 120 tekstil boyar maddesinin kükürt katkılanmış nano TİO2 ile fotokatalitik yıkım sürecinin HPLC-DAD ile izlenmesi

DİĞER

PROJELER
 • Anyon veya katyon katkılı nano TiO2’in sentezi ve seçilen organik kirliliklerin fotokatalitik yıkım sonucu oluşan ara ürünlerin incelenmesi: ortam ara ürünlerin ve toksik etkinin belirlenmesi. TUBITAK/111T124 (2011-2014) Bursiyer
 • Determination of Bioavailability of the Drugs by using “USSING-CHAMBER” Technique TUBITAK/113S203 Bursiyer 10.02.2014 -15.03.2016.
 • Sucul sistemlerde nanomateryallerin çevresel akibeti ve ekotoksisitesinin kestirimi TUBITAK/113Z561 Bursiyer 01.01.2016 -01.10.2017.
 • Sudaki veteriner ilaçlarının yıkımı için fotokataliz ve fotolizin kullanılması. TUBİTAK-CNRST/ 114Y532. Bursiyer 01.01.2015-31.12.2016.
 • İmidazolinon pestisit grubu “imazamox’un” S katkılanmış nano-TiO2 ile fotokatalitik parçalanması ve yıkım ara ürünlerinin belirlenmesi. (Y. Lisans BAP projesi)
Son Güncelleme: 02.07.2019 08:55:00