KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Ferhat KARAKAYA

Birim: Rektörlük
Alt Birim: İdari Birim
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ferhat.karakaya@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ferhatk26@gmail.com
Telefon: 03542421025 / 1040 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Etik Eğitimi, STEM,

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiBiyoloji EğitimiDevam Ediyor
Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İman Üniversitesi / Fen Bilimleri EnsititüsüMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi Öğretmenliği2017
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiBiyoloji Eğitimi2012
LisansGazi Üniversitesi / Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimFen Bilgisi Öğretmenliği2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2015 - 2017 : Araştırma Görevlisi
 • 2019 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Karakaya, F., & Arslan, O. (2016). Students’ethical approaches related to animal experiment: 9th grade example. Turkish Journal of Education, 5(4), 208-223. Doi:10.19128/turje.267916.
 • Karakaya, F., Avgın, S.S., Gömlek, E., & Balık, M. (2017). Nature relatedness of pre-service teachers. Turkish Journal of Education, 6(2), 78-87.
 • Karakaya, F., Uzel, N., Gül, A., & Yılmaz, M. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Olma Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 373-396.
 • Yilmaz, M., Gündüz, E., Çimen, O., & Karakaya, F, (2017). Examining of biology subjects in the science textbook for grade 7 regarding scientific content, Turkish Journal of Education 6(3), 128-142. DOI: 10.19128/turje.318064
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Karakaya, F., & Yilmaz, M. (2017). Environmental ethics awareness of teachers. International Electronic Journal Of Environmental Education, 7(2), 105-115.
 • Karakaya, F., Avgin, S. S., & Yilmaz, M. (2017). Environmental literacy dimensions of pre-service teachers. Üniversitepark Bülten, 6(1), 95-108.
 • Karakaya, F., & Yazıcı, M. (2017). Examination of technological pedagogical content knowledge (tpack) self-efficacy for pre-service science teachers on material development. European Journal of Education Studies, 3(3), 252-270.
 • Karakaya, F., Avgin, S.S., Gömlek, E., & Balık, M. (2017). Examination of pre-service teachers' anxiety levels about teaching profession. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 4(2), 162-172.
 • Karakaya, F., & Avgın, S.S. (2017). Teacher candidates ethical approaches related to animal experiment. European Journal of Education Studies, 3(2), 80-100.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. S. (2016). Effect of demographic features to middle school students’ attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences, 13(3), 4188-4198.
 • Karakaya, F., Avgın, S. S., & Kümperli, E. (2016). Analysis of primary School student’s science learning anxiety According to some variables. Journal of Education and Practice, 7(33), 24-31.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. S. (2016). Investigation of teacher science discipline self-confidence about their technological pedagogical content knowledge (TPACK). European Journal of Education Studies,2(9),1-20.
 • Karakaya, F., Avgın, S.S., & Yılmaz, M. (2018). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik tutumlarının incelenmesi. Başkent University Journal of Education (BUJE), 5(2), 225-232.
 • Tekerek, B., & Karakaya, F. (2018). STEM education awareness of pre-service science teachers. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET),5(2), 348-359.
 • Avgın, S. S., & Karakaya, F. (2016). Determining the teachers’ level of obeying the ethical rules according to student perception. European Journal of Education Studies,2(12),1-11.
 • Tekerek, M., Karakaya, F. & Tekerek, B. (2016). Ethical Reasoning in STEM Disciplines. Journal of Education and Practice, 7(32), 182-188.
 • Yılmaz M., Çimen, O., Karakaya, F., & Adıgüzel, M. (2019). Helping Students Comprehend the Needs of Living Things in Their Natural Habitats Through Creative Drama Technique: A Musical Chair Game. International Electronic Journal Of Environmental Education, 9(2), 62-72.
 • Yılmaz M., Çimen, O., & Karakaya, F. (2018). Öğretmen adaylarının bilim insanlarının isimleriyle özdeşleşen bilimsel terimlerin yazımıyla ilgili yanılgıları. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi (JTPE), 14(4), 347-360.
 • İnce Aka, E., Yılmaz, M. & Karakaya, M. (2019). The Evaluation of Biology Courses in The Undergraduate Science Teaching Programs in 2018 According to Teachers' Views. Ihlara Journal of Educational Research, 4(1), 133-143.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Karakaya, F., Avgın, S.S., & Yılmaz, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (FeTeMM) mesleklerine olan ilgileri. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), 3(1), 36-53.
 • Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O., & Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), 5(1), 124-138
 • Karakaya, F., Avgın, S.S., & Yılmaz, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının incelenmesi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 359-374.
 • Karakaya, F., Çimen, O., & Yılmaz, M. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının ortaöğretim biyoloji dersi ünite-konularına yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), 3(2), 145-154.
 • Yılmaz M., Çimen, O., Karakaya, F. & Üçüncü, G. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının insan anatomisi ve fizyolojisi dersine yönelik sınav kaygılarına neden olan durumlar ve kaygı durumunu azaltan etkenler. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Yılmaz, M., Üçüncü, G., Karakaya, F., & Çimen, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin sosyal medyada yer alan sekizinci sınıf biyoloji soruları hakkındaki farkındalıkları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 131-145.
 • Yılmaz, M., Gündüz, E., Üçüncü, G., Karakaya, F., & Çimen, O. (2018). Fen bilimleri 8.sınıf ders kitabındaki biyoloji konularının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2(2), 1-16.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Karakaya, F., & Avgın, Serap S. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre etiğine yönelik tutumları. VII. International Congress on Research in Education (ICRE/ULEAD), 27-29 Nisan 2017, Çanakkale.
 • Karakaya, F., & Avgın, Serap S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Fen öğrenmeye yönelik motivasyonları. VII. International Congress on Research in Education (ICRE/ULEAD), 27-29 Nisan 2017, Çanakkale.
 • Karakaya, F., & Avgın, Serap S. (2016). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. VI. International Congress on Research in Education (ICRE),13-15 Ekim 2016, Rize.
 • Karakaya, F., & Avgın, Serap S. (2016). Hayvanların Deneylerde Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Etik Değerler. IIInd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs- 3 Haziran 2016, Muğla.
 • Karakaya, F., & Avgın, Serap S. & Yıldırım, B. (2016). İlköğretim öğrenci görüşlerine göre öğretmenlerin mesleki etik ilkelerine uyma düzeylerinin belirlenmesi. VI. International Congress on Research in Education (ICRE), 13-15 Ekim 2016, Rize
 • Karakaya, F., & Avgın, Serap S. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Stem'e (S-Stem) Karşı Tutumlarının Belirlenmesi, IIInd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs- 3 Haziran 2016, Muğla.
 • Tekerek, B., Karakaya, F., & Tekerek, M. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programlarının 21. Yüzyıl becerileri açısından incelenmesi: ilköğretim matematik ve fen bilgisi örneği. EDUCCON 2018 Education Conference, 27-28 September, 2018.
 • Avgın, Serap S., Karakaya, F., Gömlek E., & Karabulut, Y. (2017). Orman Fakültesi öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesi. VII. International Congress on Research in Education (ICRE/ULEAD), 27-29 Nisan 2017, Çanakkale.
 • Avgın, Serap S., Karakaya, F., Gömlek E., & Karabulut, Y. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik öz-yeterlilik düzeylerinin incelenmesi. VII. International Congress on Research in Education (ICRE/ULEAD), 27-29 Nisan 2017, Çanakkale.
 • Seyran, D., Karakaya, F., & Avgın, Serap S. (2016). Fen-teknoloji-toplum-çevre öğrenme alanının çevre bilinci kazandırılmasına ilişkin fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. VI. International Congress on Research in Education (ICRE), 13-15 Ekim 2016, Rize.
 • Yılmaz M., Çimen, O., Karakaya, F. & Adıgüzel, M. (2018). İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. 2. International Water Congress, 29 Ekim – 1 Kasım 2018, Afyonkarahisar.
 • Yılmaz M., Çimen, O., Karakaya, F. & Adıgüzel, M. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının ekolojik okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. 2.International Water Congress, 29 Ekim – 1 Kasım 2018, Afyonkarahisar.
 • Gündüz, E., Yılmaz M., Çimen, O., Karakaya, F. & Adıgüzel, M. (2018). MEB ortaöğretim 9. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16-17 Kasım 2018, Ankara.
 • Yılmaz, M., Çimen, O., & Karakaya, F. (2018). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim Biyoloji Dersi Konularına Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan 2018, Nevşehir.
 • Yılmaz, M., Çimen, O., & Karakaya, F. (2018). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusunda Çevre Etik Değerlerinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan 2018, Nevşehir.
 • Yılmaz, M., Çimen, O., Karakaya, F., & Üçüncü, G. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının insan anatomisi ve fizyoloji dersine yönelik sınav kaygıları. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresine (UBEK-ICSE), 23-25 Mart 2018, Afyon.
 • Yılmaz, M., Çimen, O., Karakaya, F., (2018). Öğretmen adaylarının bilim insanlarının ismiyle özdeşleşen bilimsel terimlerin yazımıyla ilgili yanılgıları. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresine (UBEK-ICSE), 23-25 Mart 2018, Afyon.
 • Gömlek, E., Balık M., Karakaya, F., & Avgın, Serap S. (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesi. VI. International Congress on Research in Education (ICRE),13-15 Ekim 2016, Rize.
ULUSAL
 • Karakaya, F., Uzel, N., Gül, A., & Yılmaz, M. (2018). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Olma Düzeyleri.” II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 3-5 Temmuz, Aksaray.
 • Karakaya, F., & Avgın, Serap S. ‘‘Öğretmen Adayların Çevre Okuryazarlığı Hakkında Tutum, Davranış ve Algı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi’’, 1.Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi (UBEK), 27-28 Mayıs 2016, Ankara.
 • Özgen, U., Karabolat, B., Karakaya, F., Yılmaz, M., & Gül, A. (2018). “Ortaöğretim Öğrencilerinin İstilacı Balık Türleri Konusundaki Farkındalık Düzeyleri.” II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 3-5 Temmuz, Aksaray.
 • Balık, M., Gömlek, E. Karakaya, F., & Avgın, Serap S. ‘‘Öğretmen Adaylarının Doğayla İlişkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi’’, 3.Ulusal Çevre Kongresi, 24- 28 Eylül 2016, Marmaris.
 • Yılmaz, M., Çimen, O., Üçüncü, G., & Karakaya, F. (2018). “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyal Medyada Yer Alan Sekizinci Sınıf Biyoloji Konularına Ait Bilimsel Hatalı Sorular Hakkında Farkındalık Düzeyleri.” II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 3-5 Temmuz, Aksaray.

KİTAPLAR

 • Gündüz, E., Yılmaz M., Çimen, O., Karakaya, F. & Adıgüzel, M. (2018). MEB ortaöğretim 10. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Current Academic Studdies in Education (Editör: Harun Şahin) IVPE Yayınevi, 607-630.

DİĞER

PROJELER
 • FeTEMM Disiplinlerinde Etik Farkındalığı (Proje Araştırmacısı-2016/3-67 M)
 • Öğretmenlik Mesleği Etik Değer Envanterinin Geliştirilmesi (Proje Yöneticisi/ 2016/6-56 M)
 • Öğretmen Adaylarının Kişilik Boyutlarının onların Öğretmenliğe karşı Tutumlarına Etkisi (Proje araştırmacı-2016/3-64 M)
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • TÜBA Bilimler Akademisi- VI. Uygulamalı Blim Eğitimi Kursu’’ kapsamında ‘‘Biyoloji Eğitiminde STEM Uygulamaları (Atölye Yöneticisi)
 • Elektroforez Teknik. ve Uygulamaları Çalıştayı
 • VI. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu
 • 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı
 • 11. Dinamicler Uluslararası Proje Yönet. Kong.
 • Yüksek Performaslı Sıvı Kromotografi (HPLC) Eğt.
 • DNA Dizi Sekans Analizi Eğitimi
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 9001:2008 İç Tetkikçi
 • F-TIR (Fourier transform infrared spectroscopy )
 • RT-PCR Cihazı
 • 7500 REAL-TİME PCR SYSTEM
 • 3500 SRİES GENETİC ANALYZERS
 • GS-MS-MS
Son Güncelleme: 04.07.2019 11:32:14