KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Orhan HAZER

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Kimya Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: orhan.hazer@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ohazer@hotmail.com
Telefon: 05448903801 / 2529 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri / 1979
Kişisel Web Sayfa: http://www.hazerfenkimya.com
Uzmanlık Alanları: Analitik Kimya

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimya BölümüAnalitik Kimya2008
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimya BölümüAnalitik Kimya2003
LisansErciyes Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiKimya Bölümü2000

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2010 - 2017 : Farabi Bölüm Koordinatörlüğü
 • 2016 - 2017 : Yozgat KÜSİ İl Temsilciliği
 • 2017 - Devam Ediyor : Kimya Bölümü Mevlana Koordinatörlüğü

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu üyeliği
 • 2013 - 2017 : Bozok Teknopark Genel Müdürü
 • 2011 - 2012 : Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • O. Hazer, C. Soykan, Ş. Kartal, "SynthesisandSwellingBehavior Analysis of Poly(acrylamidoksime-co-2-acrylamido-2-methylpropane sulfonicacid) Hydrogels", Journal of MacromolecularScience, Part A PureandAppliedChemistry , "45", 45-51 pp., Ocak-2008, DOI: 10.1080/10601320701683223, İlgili atıf indekslerince taranıyor. (2012 ImpactFactor: 0.807).
 • O. Hazer, Ş. Kartal, Ş. Tokalıoğlu, "AtomicAbsorptionSpectrometricDetermination of Cd(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) andZn(II) Ions in Water, FertilizerandTeaSamplesafterPreconcentration on Amberlite XAD-1180 ResinLoadedwith 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol", Journal of AnalyticalChemistry , "64", 609-614 pp., Haziran-2009, DOI: 10.1134/S1061934809060124, İlgili atıf indekslerince taranıyor. (2012 ImpactFactor: 0.616).
 • O. Hazer, Ş. Kartal, "Synthesis of a NovelChelatingResinfortheSeparationandPreconcentration of Uranium(VI) andItsSpectrophotometricDetermination", AnalyticalSciences , "25", 547-551 pp., Nisan-2009, DOI: 10.2116/analsci.25.547, İlgili atıf indekslerince taranıyor. (2012 ImpactFactor: 1.569).
 • O. Hazer, Ş. Kartal, "Use of amidoximatedhydrogelforremovalandrecovery of U(VI) ionfromwatersamples", Talanta , "82", 1974-1979 pp., Ağustos-2010, DOI: 10.1016/j.talanta.2010.08.023, İlgili atıf indekslerince taranıyor. (2012 ImpactFactor: 3.498.
 • V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal, "Synthesis, characterizationandapplication of a novelion-imprintedpolymerforselectivesolidphaseextraction of copper(II) ionsfromhigh salt matricespriortoitsdeterminationby FAAS", Talanta , "116", 322-329 pp., Kasım-2013, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2013.05.047, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded. (2012 ImpactFactor: 3.498).
 • O. Hazer, D. Demir, "Speciation of Chromium in WaterSamplesby Solid PhaseExtraction on a New SynthesizedAdsorbent", AnalyticalSciences , "29", 729-734 pp., Temmuz-2013, DOI: 10.2116/analsci.29.729, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded. (2012 ImpactFactor: 1.569).
 • V. Yilmaz, Z. Arslan, O. Hazer, H. Yilmaz, , "Selectivesolidphaseextraction of copperusing a new Cu(II)-imprintedpolymeranddeterminationbyinductivelycoupledplasmaopticalemissionspectroscopy (ICP-OES)", MicrochemicalJournal , "114", 65-72 pp., Mayıs-2014, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.microc.2013.12.002, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded. (2012 ImpactFactor: 2.879).
 • Orhan Hazer, Mohammed Akkbik, Kiraz Güngör “Simultaneous Determination of the Main Organic Acids in Anatolian Black Pine by HPLC with DAD Detector” Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 11(4), 181-195, 2016.
 • Orhan Hazer, Mohammed Akkbik, Dilara Demir, Yasemin Turhan “Determination of Carbendazim and Chlorpyrifos in Selected Fruits and Vegetables Samples Using QuEChERS-HPLC-FD” Eurasian Journal of Analytical Chemistry 12(2):17-30, 2017
 • Mohammed Akkbik, Orhan Hazer “Novel Molecularly Imprinted Polymer for the Determination of Carbendazim From Water and Food by Solid-Phase Extraction and High-Performance Liquid Chromatography” Analytical Letters, 51:1-2, 7-23, 2018,DOI: 10.1080/00032719.2017.1284859
 • Serkan Şahan, Uğur Şahin, Orhan Hazer, Ahmet Ülgen “An automated system for preconcentration on imprinted polymer andlaser diode spectrometric determination of uranium in mineral water samples” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 240,2020. https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.118572

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • M. Akkbik, O. Hazer, Synthesis of a Molecularly Imprinted Polymer for Clean up of the Fungicide Carbendazim in Water and Fruit Vegetable Extracts. İnternational Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days AACD 2016 (/)(Yayın No:3229911),2016
ULUSAL
 • O. Hazer, Ş. Kartal, Ş. Tokalıoğlu, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XVIII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "PAN Yüklü Amberlite XAD-1180 ile Zenginleştirme Sonrası Bazı Metal İyonlarının FAAS ile Tayini ", 214-214 pp.,KARS, TEMMUZ, 2004
 • O. Hazer, C. Soykan, Ş. Kartal, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Sentezi ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi", 52-52 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007
 • O. Hazer, R. Coşkun, F. Kırbıyık, XXI.Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXI.Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Zenginleştirmede Amidoksim Grubu İçeren PET Liflerin Kullanımı", 53-53 pp.,MALATYA, AĞUSTOS, 2007
 • O. Hazer, Ş. Kartal, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Poli(Akrilamidoksim-co-(1-(2-Piridilazo)-2-Naftil-2-Metakrilat)-co-Metakrilikasit)(APM) Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonuve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 151-151 pp.,ELAZIĞ, HAZİRAN, 2008
 • O. Hazer, Ş. Kartal, XXII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "XXII. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonununda Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Kullanımı", 82-82 pp.,MAĞUSA / KKTC, EKİM, 2008
 • O. Hazer, V. Yılmaz, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Farmasötik Örneklerde Bulunan Bazı Metalik Elementlerin Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli AAS ile Tayini", 73-73 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009
 • V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal, XI Ulusal Spektroskopi Kongresi konferansı dahilinde , "XI Ulusal Spektroskopi Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Kadmiyum, Kobalt, Bakır, Nikel ve Kurşunun Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 72-72 pp.,ANKARA, HAZİRAN, 2009
 • O. Hazer, Ş. Kartal, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Baskılı Poli(Akrilamidoksim-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinilbenzen) Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı", 175-175 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010
 • V. Yılmaz, O. Hazer, Ş. Kartal , 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Cd(II) Ve Pb(II) İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini", 77-77 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2010
 • O. Hazer, D. Demir, A. Sezkin , 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi ", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Yününün Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 121-121 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011
 • O. Hazer, D. Demir, E. Erol, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "25. Ulusal Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Toynağının Kullanımı Ve Spektrofotometrik Tayini", 120-120 pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011
 • O.Hazer, A.Delibaş, R.Coşkun, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “25. Ulusal Kimya Kongresi”,bildiri kitapçığındaki “Aril Amit Fonksiyonel Grup İçeren Polimerlerin Ağır Metal Zenginleştirilmesinde Kullanılabilirliği”,120-120pp.,ERZURUM, HAZİRAN, 2011
 • O. Hazer, D. Demir, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde , "VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi", 100-100 pp.,HATAY, EYLÜL, 2012
 • O. Hazer, D. Kırışık, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Bazı Dioksin/Furan Ve Benzeri Bileşiklerin Sentetik Adsorbanlarla Adsorpsiyonu”,105-105 pp.,KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014
 • O. Hazer, M. Peltek, Y. Turhan 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Hurma(Acve) Çekirdeği Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Pb(II) Ve Cu(II) Tayini”,203-203 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014
 • O.Hazer, K. Güngör, M. Akkbik, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Karaçam(PinusNigra)Ve Karaçam Bileşenlerinde Bazı Organik Asitlerin HPLC İle Eşzamanlı Tayini”, 241-241 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014
 • O. Hazer, T. Kahraman, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Çam Kozalakları(PineaeNucisNigrum) Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Pd Zenginleştirmesi”, 292-292 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014
 • O. Hazer, Y. Turhan, M. Akkbik, D. Demir, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Karbendazim ve Klorprifos’un Meyve ve Sebze Örneklerinde HPLC/FD Simültane Tayini” 304-304 pp., KAHRAMANMARAŞ, EYLÜL, 2014
 • O. Hazer, G. Karayel, 29.. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “29. Ulusal Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Uranil İyon Yüzey Baskılı Doğal Polimer Sentezi Karakterizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı” 41 pp., ANKARA, EYLÜL, 2017
 • O. Hazer, M. Peltek, 29.. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde, “29. Ulusal Kimya Kongresi”, bildiri kitapçığındaki “Platin İyon Baskılı Polimer sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı” 35 pp., ANKARA, EYLÜL, 2017

DİĞER

ÖDÜLLER
 • İnovalig Türkiye 14. lüğü
PATENTLER
 • Doğal Katkılı Süper Absorban
ATIFLAR
 • 254 (without self citations)
PROJELER
 • 1. “Yeni Şelat Yapıcı Reçine Sentezleri ve Analitik Uygulamaları”,Erciyes Üniversitesi BAP Doktora Projesi, Proje Kod No: FBT 06-04, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
 • 2. “Aril Amit Grubu İhtiva Eden Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ağır Metal Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: 109T044, Yardımcı Araştırmacı, 2011
 • 3. “Gıda Öreneklerindeki Bazı Dioksin Ve Benzeri Bileşiklerin Sentetik AdsorbanlarlaAdsorpsiyonu” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi Proje Kodu: I.F.E / 2011-52, Proje Yürütücüsü,2011
 • 4. “Yeni Bir Adsorban Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Krom Türlemesi” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: I.F.F/2011-34, Proje Yürütücüsü, 2012.
 • 5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD-2013), "Akıllı Polimerler ile Pişik Yapmayan Bebek Bezi" Proje Yürütücüsü, 2013.
 • Avrupa Birliği IPA projesi, "Bölgesel İnovasyon Merkezi" Proje Kodu:2007 TR 16 I PO 003.1.3.02,OCU PERSONEL, 2013
 • 7. TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı, 2012/11153, 2013.
 • 8. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2013-589-6, 2013.
 • 9. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Teknopazar Desteği, "Akıllı Polimerler ile pişik yapmayan bebek bezi" Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:0168.TP.2014.07., 2014.
 • 10. KOSGEB, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Samanlı Su Tututcu, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2016-589-2.,2016.
 • 11. “Platin İyon Baskılı Polimer Sentezi ve Elektronik Atıklarda Uygulamaları” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-79, Proje Yürütücüsü, 2017.
 • 12. “Yüzey Baskılı Doğal Polimerlerle Uranyum Zenginleştirilmesi ve Tayini” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-78, Proje Yürütücüsü, 2018.
 • 13. “Uranil Baskılı Poli(Pirolobenzometakrilamid-Co-Metakrilik Asit-Co-Divinil Benzen) PMDU Polimerinin Sentezi Karakterizasyonu Ve Uranyum Zenginleştirmede Kullanımı” Bozok Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Proje Kodu: 6601-FBE/17-127, Proje Yürütücüsü, 2018.
 • 14. KOSGEB, Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Samanlı Su Tututcu, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2017-589-12,2017.
 • 15. KOSGEB, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalı Destek Programı, Doğal Adsorbanlar ile Değerli Metallerin Çöktürülmesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu:2019-589-122,2019.
 • 16. YÖK(Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi), “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” , Temel Bilimler Araştrıma Grubu Başkanı
 • 17. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir projesi kapsamında Kenevir Yağı Katkılı Antibakteriyel Sıvı Sabun ve Köpük Sabun üretimi”
 • 18. Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü “Endüstriyel Kenevir Katkılı Temizlik, Kozmetik ve Dezenfektan Ürünlerinin Geliştirilmesi” , Temel Bilimler Araştrıma Grubu
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2020Çevre KirlenmesiDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2020İLERİ ÇEVRE KİMYASIYüksek Lisans3
2020ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. IYüksek Lisans3
2020Analitik Kimyada Seçilmiş KonularDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2020ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRMEYüksek Lisans3
2020GENEL KİMYALisans4
2020ANALİTİK KİMYA ILisans6
Son Güncelleme: 17.12.2020 14:05:25