KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Ertuğrul Gazi SAĞLAM

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Kimya Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ertugrulgazi.saglam@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: saglameg@gmail.com
Telefon: 05325730633 / 2534 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri / 1971
Uzmanlık Alanları: Inorganic Chemistry; Coordination Chemistry; Phosphorus Sulfur Chemistry; Lawesson Reagent

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enst.KimyaAnorganik Kiya2004
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enst.KimyaAnorganik Kimya1998
LisansErciyes Üniversitesi / Fen-Edeb. Fak.Kimya1994

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2011 - Devam Ediyor : Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı

İDARİ GÖREVLER

 • 2015 - Devam Ediyor : Yozgat B.Ü. Bilim Teknoloji Uyg. Arş. Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2017 - Devam Ediyor : UNİKOP (KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği)
 • 2018 - Devam Ediyor : Yozgat B.Ü, Fen Bilimleri, Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Emin Sarıpınar*, Ertugrul Gazi Sağlam, İbrahim Öncel, İlhan Özer İlhan, Lale Göktaş, Tevfik Rıza Kök, Yunus Akçamur, “Reaction of Some Furan-2,3-diones with Various 1,2-Phenylenediamines”, Heterocycles, 65, 9, 2161-2167, 2005. https://doi.org/10.3987/COM-05-10411
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Ömer Çelik, Hamza Yılmaz*, Semra İde, “Synthesis, spectroscopic characterization and X-ray single crystal structures of trans–bis [4–methoxyphenyl (3-methylbutyl) dithiophosphinato ] nickel(II) and bis [4-methoxyphenyl (3-methylbutyl)dithiophosphinato] cobalt(II) complexes”, Transition Met. Chem., 35, 399-405, 2010. https://doi.org/10.1007/s11243-010-9341-6
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Bis [ μ - 4 - (methylamino) benzoato- κ3O,O’:O; κ3O:O,O’ ] bis{ aqua [4-(methylamino) benzoato- κ2O,O’] (nicotinamide - κN ) cadmium(II) }”, Acta Crystallogr., Sect. E, E66, m1559–m1560, 2010. https://doi.org/10.1107/S1600536810046258
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Diaquabis[4-(dimethylamino)benzoato-κO] bis(nicotinamide-κN1) zinc(II)dihydrate”, Acta Crystallogr., Sect. E, E66, m1636–m1637, 2010. https://doi.org/10.1107/S1600536810046854
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Tetrakis [μ - 4 - (diethylamino) benzoato- κ 2O:O’ ] bis [ (N,N-diethylnicotinamide- κN1) cobalt(II)]”, Acta Crystallogr., Sect. E, E67, m28–m29, 2011. https://doi.org/10.1107/S160053681005004X
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz*, Hakan Dal, Tuncer Hökelek, “Synthesis and Spectroscopic Characterizations of Novel Ni(II) and Co(II) Dithiophosphinate Complexes, and X-Ray Studies on The Ni(II) Complex”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 187, 213–224, 2012. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2011.601239
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Ömer Çelik, Hamza Yılmaz*, Nurcan Acar, “Synthesis and Spectroscopic Characterization of Novel Aryl-Dithiofluorophosphonate Derivatives and X-ray Studies of [(4-CH3OC6H4)(F)P(S)S−][PH4P+]”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 187, 1339–1346, 2012. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2012.685667
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, “Syntheses and structural studies on some new dithiophosphinato complexes of nickel(II), cobalt(II) and mixed pyridino complexes thereof”, Inorg. Chim. Acta, 434, 188–197, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2015.05.028
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Nurcan Acar, Berline Mougang-Soumé, Hakan Dal, and Tuncer Hökelek, “Syntheses and Structural Characterizations of a New Benzyl(4-methoxyphenyl)dithiophosphinic Acid and its Ni(II), Co(II), Zn(II), Cd(II) and Ni-pyridino Complexes”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 191, 1, 22-29, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2015.1067206
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Nurcan Acar*, Yasemin Süzen, Berline Mougang-Soume and Tuncer Hökelek, “Syntheses and structural characterization of new dithiophosphinato cadmium complexes”, Journal of Chemical Sciences, 127, 9, 1653–1663, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/s12039-015-0930-y
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Sevcan Erden, Özgür Tutsak, Dilek Eskiköy Bayraktepe, Zehra Durmuş, Hakan Dal and Ahmet Ebinç, “Syntheses, characterization of and studies on the electrochemical behaviour of ferrocenyl dithiophosphonates and 4-methoxyphenyl dithiophosphonates.”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 192, 3, 322-329, 2017. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2016.1238368
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Elif Bulat, Celal Tuğrul Zeyrek, Hakan Dal, and Tuncer Hökelek, “Syntheses of and structural studies on some square planar dithiophosphonato Ni(II) complexes, octahedral pyridine derivatives thereof and X-ray crystallography, DFT and molecular docking studies of the latter”, J. Mol. Struct., 1178, 112-125, 2019. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.09.084 ; * Corresponding Author
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ömer Çelik, Semra İde, Hamza Yılmaz, “Synthesis and Determination of Crystal and Molecular Structure of {Bispyridine-bis[4 methoxyphenyl (3methylbutyl) dithiophosphinato]} nickel(II)”, The Japan Soc. for Anal. Chem., Anal. Sci.: X-Ray Struct. Anal. Online, 27, 23-24, 2011. https://doi.org/10.2116/xraystruct.27.23
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Nurcan Acar*, “Syntheses and characterization of new dithiophosphinato zinc complexes.” Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry (JOTCSA), 5, 2, 931-940 2018. http://dx.doi.org/10.18596/jotcsa.427192
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, “Syntheses and Spectroscopic Characterization on New [O–3-phenyl-1-propyl-(4-methoxyphenyl)dithiophosphonato] Ni(II), Cd(II) and Hg(II) Complexes.” Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry (JOTCSA), 5(3): 1239-1248, 2019. http://dx.doi.org/10.18596/jotcsa.468027 * Corresponding Author

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Ömer Çelik, Semra İde, E. Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz. “Crystal and molecular structure of organometalic nickel(II) and cobalt(II) complexes with dithiophosphinato” 35th Course: A Multidisciplinary Approach to Polymorphs, Solvates and Phase Relationships, 9-20 June 2004, Erice-Sicilya, ITALY.
 • Ömer Çelik, Yusuf Özcan, Semra İde, M. Karakuş, E.G. Sağlam, H.Yılmaz. “Crystallographic studies on dithiophosphonato complexes of different coordinated Ni(II): experimental difficulties and SR advantages on small molecule crystallography”, SESAME 3rd User’ Meeting, 11-13 Ekim 2004, Sabanci Unv., Kemer/Antalya, TÜRKİYE.
 • Ömer Çelik, Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz, Semra İde, Nurcan Acar. “Studies of Synthesis, spectroscopic characterization and X-ray single crystal structures of trans–Bis [4–methoxyphenyl (3-methylbutyl) dithiophosphinato] nickel(II) and cobalt(II) complexes”, SESAME 8th User’ Meeting 19-21 Nov. 2009, Amman (Petra), JORDAN.
 • Ömer Çelik, Ertuğrul Gazi Sağlam, Nurcan Acar, Hamza Yılmaz. “Synthesis and Spectroscopic Characterization of Novel Aryl-Dithiofluorophosphonate Derivatives and X-Ray Studies of [(4-CH3OC6H4)(F)P(S)S-][+PH4P]”, SESAME 9th User Meeting, SESAME 9th User’ Meeting 12-14 Nov. 2011, Amman, JORDAN.
 • Hakan Dal, Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz, Tuncer Hökelek, “Investigation On New Ni(II) and Co(II) Dithiophosphinate Complexes” 32th European Congress on Molecular Spectroscopy, 24.08.2014-29.08.2014, Heinrich‐Heine‐Universität, Düsseldorf, GERMAN.
 • Hakan Dal, Ertuğrul Gazi Sağlam, Berline Mougang-Soume, Tuncer Hökelek, “The Synthesis and Structural Characterization of The New Dithiophosphinic Acid Ni(II) Complex” IV Meeting of The Italian and Spanish Crystallographic Associations, 21-25.06.2016, University of Padova and Universidad of Zaragoza, Tenerife, SPAIN.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Özgür Tutsak, Hakan Dal, “Syntheses and Spectroscopic Investigation of New Cd(II) and Hg(II) Complexes of Ferrocenyldithiophosphonates” International Congress on Chemistry and Materials Science, ANCON, 05-07.10.2017, Sözlü Sunum, Ankara University, Ankara, TÜRKİYE.
 • Hakan Dal*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Nurcan Acar, Berline Mougang-Soume, Berline Mougang-Soume, “A Modified Route for The Syntheses of Dithiophosphinic Acid Ni(II) Complex and Identification of The Product” International Congress on Chemistry and Materials Science, ANCON, 05-07.10.2017, *Davetli Konuşmacı, 2th International Conference on Chemical Pharmaceutical Sciences & Application ICCPSA’18, 8-11 August 2017, Sharm El-Sheikh, MISIR.
 • Bulat Elif, Ertuğrul Gazi Sağlam, Hakan Dal, “Syntheses of and Structural Studies on Some Four Coordinated Dithiophosphonato Ni(II) Complexes” International Chemistry Biology Conference’18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 11-14.07.2018, Sharm El-Sheikh, MISIR.
 • Bulat Elif, Ertuğrul Gazi Sağlam, Hakan Dal, Tuncer Hökelek, “Syntheses of and Structural Characterization on Octahedral Pyridino Dithiophosphonato Complexes and X ray Study on a Ni(II) Pyridino complex.” International Chemistry Biology Conference’18 (Özet Bildiri/Poster), 11-14.07.2018, Sharm El-Sheikh, MISIR.
ULUSAL
 • Ömer Çelik, Yusuf Özcan, Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz, Semra İde, “Bis [3-metilbütil(4-metaksofenil)ditiyofosfonato]Ni(II) (C24H36NiO2P2S4) ve {Bispiridin-bis[3-metilbütil(4-metaksofenil)ditiyofosfonato]}Ni(II) bileşiklerinin sentezi ve X-ışını kırınımı yöntemi ile molekül ve kristal yapıların belirlenmesi”, I. Ulusal Kristallografi Toplantısı, 22-24 Nisan 2004, 19 Mayıs Üniv., Samsun.
 • Nurdane Yılmaz, Aybüke A.İsbir, Zafer Üstündağ, Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz, Ali Osman SOLAK. “Bazı Ditiyofosfinatların Platin Elektrot ile Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz, Nurcan Acar. “Bazı Ditiyofosfinik Asitlerin ve Ni(II) Komplekslerinin Hazırlanması, Spektroskopik Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Ömer Çelik, Semra İde, Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz. “Structure Investigations of same of Ni(II) complexes with dithiophosphonato ligands”, 2.Ulusal Kristallografi Toplantısı, 17-19 Mayıs 2006, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Ertuğrul G. Sağlam, Ömer Çelik, Hamza Yılmaz, Semra İde, Nurcan Acar. “Amonyum 3-metilbutil(4-metoksifenil)ditiyofosfinat nikel ve kobalt komplekslerinin sentezi, molekül yapılarının incelenmesi”, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 16-19 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz, Nurcan Acar. “Arilditiyoflorofosfinat Türevlerinin Sentezi”, III.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 10-22 Mayıs 2011, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Hamza Yılmaz, Hakan Dal. “Asimetrik Ditiyofosfinik Asit Komplekslerinin Sentezi”, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haz. 2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, “Piridino-Ditiyofosfinik Asit Kobalt Komplekslerinin Sentezi”, V.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Özgür Tutsak, Hakan Dal, “Ferrosen Türevli Ditiyofosfonat Tuzlarının Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Nurcan Acar, Yasemin Süzen, Berline Mougang-Soumé, Tuncer Hökelek, “Yeni Kadmiyum Ditiyofosfinato Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, “Bazı Ditiyofosfinik Asitlerin Yeni Çinko Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Ahmet Ebinç, “Syntheses and Spectroscopic Characterizations on New Dithiophosphonato Complexes of Ni(II) Cd(II) Hg(II) and Ni Pyridine Complexes.”, Sözlü Sunum, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Özgür Tutsak, Hakan Dal, “Yeni Cd(II) ve Hg(II) Ferrosenilditiyofosfonat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu.”, Sözlü Sunum, VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Mayıs 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Hakan Dal, Berline Mougang-Soumé, Tuncer Hökelek, “Syntheses and Structural Characterization of New trans-bis-[n-butyl-(p-methoxyphenyl) dithiophosphinato] nickel(II), the Pyridine Derivative Thereof, And bis-{bis-[ n-butyl-(p-methoxyphenyl) dithiophosphinato]Cobalt(II)} Complexes.”, (Özet Bildiri/Poster), VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Haziran 2019, Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Celal Tuğrul Zeyrek, Hakan Dal, Hüseyin Ünver, Ahmet Ebinç, “New {bis-pyridine-bis-[3-methyl-1-butoxy-(p-methoxyphenyl)phosphonodithioato]}nickel(II) Complex: Synthesis, Characterization, Single Crystal Structure and Theoretical Studies.”, (Özet Bildiri/Poster), VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası katılımlı), 19-22 Haziran 2019, Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum.

DİĞER

ATIFLAR
 • Heterocycles, 65, 9, 2161-2167, 2005. https://doi.org/10.3987/COM-05-10411 & ATIF: 1. “Reactions of some pyrrole-2,3-diones with hydrazine hydrate and o-phenylenediamine”, Saripınar, Emin; Karatas, Sueleyman; Ilhan, Ilahn Oezer, Heteroatom Chem., 44, 5, 2007. https://doi.org/10.1002/jhet.5570440514
 • Heterocycles, 65, 9, 2161-2167, 2005. https://doi.org/10.3987/COM-05-10411 & ATIF: 2. “Pyrazines and their benzo derivatives”, Katritzky, A.R., Ramsden, C.A., Scriven, E.F.V., Taylor, R.J.K.Comprehensive Heterocyclic Chemistry III, 8, 273-331, 2008. https://doi.org/10.1016/B978-008044992-0.00703-3
 • Transition Met. Chem., 35, 399-405, 2010. https://doi.org/10.1007/s11243-010-9341-6 & ATIF: 3. “Synthesis, characterization, single crystal structure and theoretical studies of trans-Ni(II)-complex with dithiophosphonate ligand”, J. Mol. Struct., Mehmet Karakus, Izzet Kara, Ömer Çelik, lghar Orujalipoor, Semra İde, Hamza Yilmaz, 1163, 128-136, 2018. https://doi.org/10.1007/s12039-014-0675-z
 • Transition Met. Chem., 35, 399-405, 2010. https://doi.org/10.1007/s11243-010-9341-6 & ATIF: 4. “Ni(II) complexes of dithiophosphonic acids”, Journal of Chemical Sciences, Saadat, Afshin; Banaee, Alireza; McArdle, Patrick; Karım Zare, Khodayar Gholıvand, Ali Asghar Ebrahimi Valmoozi, 126, 4, 1125–1133, 2014. https://doi.org/10.1007/s12039-014-0675-z
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Bis [ μ - 4 - (methylamino) benzoato- κ3O,O’:O; κ3O:O,O’ ] bis{ aqua [4-(methylamino) benzoato- κ2O,O’] (nicotinamide - κN ) cadmium(II) }”, Acta Crystallogr., Sect. E, E66, m1559–m1560, 2010. https://doi.org/10.1107/S1600536810046258 & ATIF: 5. “Bis(μ-3-hydroxybenzoato)-κ3 O1, O1′: O1; κ3 O1: O1, O1′- bis- [(3-hydroxybenzoato-κ2O,O′) (iso-nicotinamide-κN1) cadmium] tetra-hydrate”, Zaman, I.G., Çaylak Delibaş, N., Necefoǧlu, H., Hökelek, T., Acta Crystallogr., Sect. E68(2), m198-m199, 2, 2012. https://doi.org/10.1107/S160053681200219X
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Bis [ μ - 4 - (methylamino) benzoato- κ3O,O’:O; κ3O:O,O’ ] bis{ aqua [4-(methylamino) benzoato- κ2O,O’] (nicotinamide - κN ) cadmium(II) }”, Acta Crystallogr., Sect. E, E66, m1559–m1560, 2010. https://doi.org/10.1107/S1600536810046258 & ATIF: 6. “Solid state structures of cadmium complexes with relevance for biological systems”, Carballo, R., Castineiras, A., Domínguez-Martín, A., García-Santos, I., Niclos-Gutierrez, J., Metal Ions in Life Sciences 11, 145-189, 2013. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-5179-8_7
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Bis [ μ - 4 - (methylamino) benzoato- κ3O,O’:O; κ3O:O,O’ ] bis{ aqua [4-(methylamino) benzoato- κ2O,O’] (nicotinamide - κN ) cadmium(II) }”, Acta Crystallogr., Sect. E, E66, m1559–m1560, 2010. https://doi.org/10.1107/S1600536810046258 & ATIF: 7. “Bis (μ-4-methylbenzoato)-κ3 O,O′: O; κ3 O: O,O′-bis [aqua(4-methylbenzoato- κ2 O,O′) (nicotinamide-κN1) cadmium]”, Dincel, O., Tercan, B., Çimen, E., Necefoǧlu, H., Hökelek, T., Acta Crystallogr., Sect. E68(12), m1510-m1511, 2012. https://doi.org/10.1107/S1600536812047046
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Tetrakis [μ - 4 - (diethylamino) benzoato- κ 2O:O’ ] bis [ (N,N-diethylnicotinamide- κN1) cobalt(II)]”, Acta Crystallogr., Sect. E, E67, m28–m29, 2011. https://doi.org/10.1107/S160053681005004X & ATIF: 8. “Cobalt complexes of the chelating dicarboxylate ligand "esp": A paddlewheel-type dimer and a heptanuclear coordination cluster”, Pakula, R.J., Berry, J.F., Dalton Transactions 47(39), 13887-13893, 2018. https://doi.org/10.1039/C8DT03030H
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Tetrakis [μ - 4 - (diethylamino) benzoato- κ 2O:O’ ] bis [ (N,N-diethylnicotinamide- κN1) cobalt(II)]”, Acta Crystallogr., Sect. E, E67, m28–m29, 2011. https://doi.org/10.1107/S160053681005004X & ATIF: 9. “Structure and magnetism of mono-, di-, and trinuclear benzoato cobalt(II) complexes”, Hudák, J., Boča, R., Dlháň, Ľ., Kožíšek, J., Monco, J., Polyhedron 30(7), 1367-1373 2011. https://doi.org/10.1016/j.poly.2011.02.047
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Tetrakis [μ - 4 - (diethylamino) benzoato- κ 2O:O’ ] bis [ (N,N-diethylnicotinamide- κN1) cobalt(II)]”, Acta Crystallogr., Sect. E, E67, m28–m29, 2011. https://doi.org/10.1107/S160053681005004X & ATIF: 10. “Tetrakis(μ-3-chlorobenzoato-κ2 O:O′) bis[(N,N- diethylnicotinamide-κN1) copper(II)]”, Bozkurt, N., Tunç, T., Çaylak Delibaş, N., Necefoǧlu, H., Hökelek, T., Acta Crystallogr., Sect. E69(8), m431-m432, 2013. https://doi.org/10.1107/S1600536813017881
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Tetrakis [μ - 4 - (diethylamino) benzoato- κ 2O:O’ ] bis [ (N,N-diethylnicotinamide- κN1) cobalt(II)]”, Acta Crystallogr., Sect. E, E67, m28–m29, 2011. https://doi.org/10.1107/S160053681005004X & ATIF: 11. “Catena-Poly[[aquabis(3-chlorobenzoato-κ2 O,O′)cadmium]-μ-N,N-diethylnicotinamide-κ2 N 1:O]”, Bozkurt, N., Tunç, T., Çaylak Delibaş, N., Necefoǧlu, H., Hökelek, T., Acta Crystallogr., Sect. E69(8), m466-m467, 2013. https://doi.org/10.1107/S160053681301965X
 • Tuncer Hökelek*, Ertuğrul Gazi Sağlam, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu, “Tetrakis [μ - 4 - (diethylamino) benzoato- κ 2O:O’ ] bis [ (N,N-diethylnicotinamide- κN1) cobalt(II)]”, Acta Crystallogr., Sect. E, E67, m28–m29, 2011. https://doi.org/10.1107/S160053681005004X & ATIF: 12. “Tetra-kis(μ-2-iodo-benzoato-κ2O:O′)bis- [aquacopper(II)]”, Aydn, O., Deliba, N.C., Necefoǧlu, H., Hökelek, T., Acta Crystallogr., Sect. E68(4), m409-m410, 2012. https://doi.org/10.1107/S1600536812010367
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Ömer Çelik, Hamza Yılmaz*, Nurcan Acar, “Synthesis and Spectroscopic Characterization of Novel Aryl-Dithiofluorophosphonate Derivatives and X-ray Studies of [(4-CH3OC6H4)(F)P(S)S−][PH4P+]”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 187, 1339–1346, 2012. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2012.685667 & ATIF: 13. “Synthesis, characterization, single crystal structure and theoretical studies of trans-Ni(II)-complex with dithiophosphonate ligand”, Aydemir, C., Karakus, M., Kara, I., Kiraz, A.Ö., Kolsuz, N., Journal of Molecular Structure 1163, 128-136, 2018. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.02.110
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Ömer Çelik, Hamza Yılmaz*, Nurcan Acar, “Synthesis and Spectroscopic Characterization of Novel Aryl-Dithiofluorophosphonate Derivatives and X-ray Studies of [(4-CH3OC6H4)(F)P(S)S−][PH4P+]”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 187, 1339–1346, 2012. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2012.685667 & ATIF: 14 “Novel fluorinated phosphorus-sulfur heteroatom compounds: Synthesis and characterization of ferrocenyl- and aryl-phosphonofluorodithioic salts, adducts, and esters”, Hua, G., Du, J., Surgenor, B.A., Slawin, A.M.Z., Woollins, J.D., Molecules 20(7), 12175-12197, 2015. https://doi.org/10.3390/molecules200712175
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Ömer Çelik, Hamza Yılmaz*, Nurcan Acar, “Synthesis and Spectroscopic Characterization of Novel Aryl-Dithiofluorophosphonate Derivatives and X-ray Studies of [(4-CH3OC6H4)(F)P(S)S−][PH4P+]”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 187, 1339–1346, 2012. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2012.685667 & ATIF: 15. Synthesis and theoretical studies on new amidodithiophosphonates”, Aydemir, C., Karakus, M., Kara, I., Kiraz, A.Ö., Kolsuz, N., Journal of Molecular Structure 1111, 61-68, 2016. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.01.057
 • Ertuğrul Gazi Sağlam, Ömer Çelik, Hamza Yılmaz*, Nurcan Acar, “Synthesis and Spectroscopic Characterization of Novel Aryl-Dithiofluorophosphonate Derivatives and X-ray Studies of [(4-CH3OC6H4)(F)P(S)S−][PH4P+]”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 187, 1339–1346, 2012. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2012.685667 & ATIF: 16. 16. “Physical methods Organophosphorus Chemistry, Chapter 9:” Tebby J.C.,Loakes D.,Loakes D.,Allen D.W.,Allen D.,Tebby J.,Loakes D., Volume 43, pp 413-446, 2014, http://dx.doi.org/10.1039/9781782623977-00413
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, “Syntheses and structural studies on some new dithiophosphinato complexes of nickel(II), cobalt(II) and mixed pyridino complexes thereof”, Inorg. Chim. Acta, 434, 188–197, 2015. & ATIF: 17. “Physico-chemical, antioxidant and antimicrobial investigation on new mixed ligand complexes containing bis(2,4,4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid and 2,2′-bipyridine”, Kumar Pal, T., Alam, A., Paul, S., Sheikh, C., Ahmad, H., Oriental Journal of Chemistry 34(3), 1213-1221, 2018. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/340303
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087 & ATIF: 18. “Structural, density functional computational studies and antibacterial screening on N,N′-bis-(4-hydroxy-α-methylsalicylidene)ethylenediamine nickel (II) complex”, Abdul Wahab, F.F., Shamsuddin, M., Ku Bulat, K.H., Ismail, N., Polyhedron 156, 165-173, 2018. https://doi.org/10.1016/j.poly.2018.09.016
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087 & ATIF: 19. “Crystal structure, antibacterial activity and nanoparticles of Cd(II) complex derived from dithiophosphonate ligand”, Banaei, A., Saadat, A., McArdle, P., Mohammad Goli, M., Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements 193(6), 369-374, 2018. https://doi.org/10.1080/10426507.2018.1424158
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087 & ATIF: 20. “Synthesis, structural characterization and quantum chemical studies of silicon-containing benzoic acid derivatives”, Zaltariov, M.-F., Cojocaru, C., Shova, S., Sacarescu, L., Cazacu, M., Journal of Molecular Structure 1120, 302-316, 2016. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.05.038
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087 & ATIF: 21. “Synthesis and theoretical studies on new amidodithiophosphonates”, Aydemir, C., Karakus, M., Kara, I., Kiraz, A.Ö., Kolsuz, N., Journal of Molecular Structure 1111, 61-68, 2016. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.01.057
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087 & ATIF: 22. “Geometrical Structure, Vibrational Spectra, NLO, NBO, Electronic Transitions and Thermo Dynamical Analysis of 5-Fluoro-2-Methylbenzonitrile by DFT Computational Method”, Ajaypraveenkumar, Arockiasamy; Raman, R. Ganapathi; Sebastian, S., Recent Trends In Materials Science And Applications Book Series: Springer Proceedings in Physics Volume: 189 Pages: 629-654 Published: 2017.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087 & ATIF: 23. “Molecular optimized structure, NLO applications like frequency doubling and SHG, fock matrix of NBO analysis, HOMO and LUMO frontier orbital energies analysis, different thermochemsitry properties of 4-fluoro-3-methylbenzonitrile based on quantum chemical calculations”, Kumar, S., Ajaypraveenkumar, A., Raman, R.G., Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 9(4), 2063-2072, 2016. https://www.jchps.com/issues/Volume%209_Issue%204/jchps%209(4)%2047%20Shajikumar%202063-2072.pdf
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ahmet Ebinç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hüseyin Ünver, Tuncer Hökelek “Structural studies on some dithiophosphonato complexes of Ni(II), Cd(II), Hg(II) and theoretical studies on a dithiophosphonato Ni(II) complex using density functional theory”, J. Mol. Struct., 1099, 490-501, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.087 & ATIF: 24. “Geometrical structure, vibrational spectra, NLO, NBO, electronic transitions and thermo dynamical analysis of 5-fluoro-2-methylbenzonitrile by DFT computational method”, Ajaypraveenkumar, A., Ganapathi Raman, R., Sebastian, S., Recent Trends in Materials Science and Applications, Springer Proceedings in Physics 189, 629-654, 2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-44890-9_54
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Sevcan Erden, Özgür Tutsak, Dilek Eskiköy Bayraktepe, Zehra Durmuş, Hakan Dal and Ahmet Ebinç, “Syntheses, characterization of and studies on the electrochemical behaviour of ferrocenyl dithiophosphonates and 4-methoxyphenyl dithiophosphonates.”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 192, 3, 322-329, 2017. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2016.1238368 & ATIF: 25. “Synthesis, characterization, single crystal structure and theoretical studies of trans-Ni(II)-complex with dithiophosphonate ligand”, Aydemir, C., Karakus, M., Kara, I., Kiraz, A.Ö., Kolsuz, N., Journal of Molecular Structure 1163, 128-136, 2018. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.02.110
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Sevcan Erden, Özgür Tutsak, Dilek Eskiköy Bayraktepe, Zehra Durmuş, Hakan Dal and Ahmet Ebinç, “Syntheses, characterization of and studies on the electrochemical behaviour of ferrocenyl dithiophosphonates and 4-methoxyphenyl dithiophosphonates.”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 192, 3, 322-329, 2017. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2016.1238368 & ATIF: Metal complexes with phosphor-1, 1-dithiolato ligands : green synthesis, structures, antimicrobial studies and dye-sensitized solar cell application.”, Tomilola Joseph Ajayı, Supervisor:, Werner E. Van Zyl, School of Chemistry and Physics, College of Agriculture, Engineering and Science (CAES), University of KwaZulu-Natal, Westville Campus, Masters Degrees (Chemistry), 2017. https://researchspace.ukzn.ac.za/bitstream/handle/10413/14866/Ajayi_Tomilola_%20Joseph_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Ömer Çelik, Semra İde, Hamza Yılmaz, “Synthesis and Determination of Crystal and Molecular Structure of {Bispyridine-bis[4 methoxyphenyl (3methylbutyl) dithiophosphinato]} nickel(II)”, The Japan Soc. for Anal. Chem., Anal. Sci.: X-Ray Struct. Anal. Online, 27, 23-24, 2011. https://doi.org/10.2116/xraystruct.27.23 & ATIF: Synthesis, structural and thermal characterization of metaphosphate nickel(II) salt”, Swain, T., Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 110 (2), 929-935, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/s10973-011-1865-2
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Sevcan Erden, Özgür Tutsak, Dilek Eskiköy Bayraktepe, Zehra Durmuş, Hakan Dal and Ahmet Ebinç, “Syntheses, characterization of and studies on the electrochemical behaviour of ferrocenyl dithiophosphonates and 4-methoxyphenyl dithiophosphonates.”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 192, 3, 322-329, 2017. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2016.1238368 & ATIF 28:“Investigation of spectroscopic studies and DFT calculations on glucofuranose derivatives of dithiophosphonates” Samet Solak, Aslı Öztürk Kiraz & Mehmet Karakuş, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2019.
 • Ertuğrul Gazi Sağlam*, Sevcan Erden, Özgür Tutsak, Dilek Eskiköy Bayraktepe, Zehra Durmuş, Hakan Dal and Ahmet Ebinç, “Syntheses, characterization of and studies on the electrochemical behaviour of ferrocenyl dithiophosphonates and 4-methoxyphenyl dithiophosphonates.”, Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 192, 3, 322-329, 2017. http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2016.1238368 & ATIF 29: “Heterodimetallic Ferrocenyl Dithiophosphonate Complexes of Nickel(II), Zinc(II) and Cadmium(II) as Sensitizers for TiO2-Based Dye-Sensitized Solar Cells” Tomilola J. Ajayi, Moses Ollengo, Lukas le Roux, Michael N. Pillay,] Richard J. Staples, Shannon M. Biros, Kasper Wenderich, Bastian Mei, Werner E. van Zyl, ChemistrySelect, 4, 7416 –7424, 2019. https://doi.org/10.1002/slct.201900622.
EDİTÖRLÜKLER
 • Dergi Editörlükleri (SCI) & Journal of Molecular Structure (Special Issue Guest Editor; Elsevier)
HAKEMLİKLER
 • Ulusal (TÜBİTAK, ULAKBİM Dergi Sistemleri) Dergiler & Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-DÜBİTED Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Ulusal (TÜBİTAK, ULAKBİM Dergi Sistemleri) ve Uluslararası (Scopus) Dergiler & Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry
 • Ulusal (TÜBİTAK, ULAKBİM Dergi Sistemleri) ve Uluslararası (Scopus) Dergiler & Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry
 • Ulusal (TÜBİTAK, ULAKBİM Dergi Sistemleri) ve Uluslararası (Scopus) Dergiler & Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry
 • Ulusal (TÜBİTAK, ULAKBİM Dergi Sistemleri) ve Uluslararası (Scopus) Dergiler & Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Acta Chimica Slovenica (Slovenian Chemical Society)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Letters in Organic Chemistry (Bentham)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Letters in Organic Chemistry (Bentham)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Letters in Organic Chemistry (Bentham)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Letters in Organic Chemistry (Bentham)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Molecular Physics (Taylor & Francis)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (Taylor & Francis)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (Taylor & Francis)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (Taylor & Francis)
 • SCI Kapsamında Uluslararası Dergiler & Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (Taylor & Francis)
YÖNETİLEN TEZLER
 • YÜKSEK LİSANS, Elif BULAT “Dört ve Altı Koordinasyolu Nikel Ditiyofosfonat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu” 2018. Danışman: Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam
 • YÜKSEK LİSANS, Özgür TUTSAK “1,3,2,4 Ditiyafosfetan 2-4 Disülfürler’in Katılma Reaksiyonları Ürünlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” 2017. Danışman: Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam Teze Ait Yayın: A12 kodlu yayını.
 • YÜKSEK LİSANS, Ahmet EBİNÇ “Tiyo-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Özelliklerinin Araştırılması.” 2014. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam Teze Ait Yayınlar: A9, A12 ve G3 kodlu yayınlar.
 • DOKTORA, Arş. Gör. Dr. Esra KORKMAZ (Yozgat Bozok Üniv. Kimya Böl.) “Sol-Jel Yöntemiyle ZrO2 Tabanlı Katı Elektrolit Sistemlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Oksit Yakıt Hücresi Uygulaması.” 2015. 1. Danışman: Prof. Dr. Orhan TÜRKOĞLU (Erciyes Üniv.) 2. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam
 • YÜKSEK LİSANS, İbrahim DEMİREL “Kadmiyum ve Civa Ditiyofosfonat Komplekslerini Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” Danışman: Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam
 • YÜKSEK LİSANS, Aziz AKGÜN “Fenantrolin İçerikli Organoditiyo-fosfor grubu Nikel Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” Danışman: Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam
 • YÜKSEK LİSANS, Rahman ŞAHİNER “2,4-Diorganil-1,3,2,4-ditiyadifosfetan-2,4-disülfürlerin Nükleofilik Reaksiyon Ürünlerinin Sentezi Yapılarının Karakterizasyonu” Danışman: Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam (DEVAM EDİYOR)
 • YÜKSEK LİSANS, Ayşe YILDIRIM “Aromatik-Alifatik Ditiyofosfonik Asit ve Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması” Danışman: Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam (DEVAM EDİYOR)
 • DOKTORA, Elif BULAT, Ders Dönemi, Danışman: Doç. Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam (DEVAM EDİYOR)
PROJELER
 • TUBİTAK 110T016 “Ditiyofosfinik asit türevlerinin sentezlenmesi ve yapılarının araştırılması” 2010-2011
 • TUBİTAK 114Z091 “Bazı pertiyofosfonik asit anhidritlerinin katılma reaksiyonu ürünlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması” 2014-2015
 • Yozgat Bozok Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (B.Ü., BAP), 2013FBE/A49 “Bazı Ditiyofosfinik Asitlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” 2013-2015
 • Yozgat B.Ü., BAP, 2013FBE/T51, (Proje-Yüksek Lisans Tez Projesi) “Tiyo-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” 2013-2014.
 • Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FDK-2013-4433, (Doktora Tez Projesi) “Sol-Jel Yöntemiyle ZrO2 Tabanlı Katı Elektrolit Sistemlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Oksit Yakıt Hücresi Uygulamaları” 2013-2015.
 • Yozgat B.Ü., BAP,, FEF/A153, “Kadmiyum Ditiyofosfinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” 2015.
 • Yozgat B.Ü., BAP, 6602c FEF/17-120 Proje-Yüksek Lisans Tez Projesi) “Kükürt-Fosfor Grubu Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu” 2017-2019.
 • Yozgat B.Ü. BAP, 6602b FEF/18-221 “Kadmiyum ve Civa Ditiyofosfonat Komplekslerini Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” 2018-2019. ( Devam Ediyor.)
 • Yozgat B.Ü. BAP, 6602c-FEN/19-271 “Fenantrolin İçerikli Organoditiyo-fosfor grubu Nikel Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması” 2019-2020. ( Devam Ediyor.)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • TÜBİTAK, 2018 yılı 2. dönem, ARDEB Gözlemci Panelist
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Genel KimyaLisans3
2019Anorganik Kimya IYüksek Lisans3
2018Organometalik KimyaYüksek Lisans3
2019Anorganik Kimya IIYüksek Lisans3
2019Anorganik Kimya LabYüksek Lisans3
2019Koordinasyon KimyasıYüksek Lisans3
2019Laboratuvar GüvenliğiYüksek Lisans3
2018Seminer (Yüksek Lisans)Yüksek Lisans2
2019Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans8
2017Kimyasal BağlarYüksek Lisans3
2019Seminer (Doktora)Doktora2
2019Tez ÇalışmasıDoktora1
2019Tez ÇalışmasıYüksek Lisans5
2019Anorg. Bileşiklerin Yapı Yönt.Doktora3
2019Anorganik Reaksiyon Mek.Doktora3
2019Uzmanlık Alan DersiDoktora8
Son Güncelleme: 11.07.2019 21:13:03