KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif DÜNDAR

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Makina Mühendisliği Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: m.akif.dundar@yobu.edu.tr
Kişisel E-posta: makakif@hotmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: ANKARA / 1983
Uzmanlık Alanları: Mechanics of structural composites.Material and Space acoustics.Applications of mechanics for composites processing.Vibro-acoustics and other non-destructive methods for characterization of composites.Vibrations

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiWayne State University / College of EngineeringMechanical EngineeringAdvanced Materials2017
Yüksek LisansWayne State University / College of EngineeringMechanical EngineeringAdvanced Materials2012
Son Güncelleme: 06.12.2020 13:24:54