KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BAHAR

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmetali.bahar@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmetalibahar@outlook.com
Telefon: 03542421025 / 7703 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Şarkışla
Uzmanlık Alanları: Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Dil Bilimi, Metin Dil Bilimi, Gösterge Bilim

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüTürkçe EğitimiTürkçe Öğretmenliği2017
Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTürkçe EğitimiTürkçe Öğretmenliği2010
LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim FakültesiTürkçe ÖğretmenliğiTürkçe Eğitimi (Fakülte Birinciliği)2008

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - 2018 : Amasya Üniversitesi TÖMER Kurucu Müdürlüğü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Söylem Belirleyicilerinden Yararlanma Durumları (İkinci Yazar: Fahri Temizyürek)
 • Konuşma Eğitimi Bağlamında Tansel Masalları ve Söylem Belirleyiciler Üzerine Bir İnceleme
 • Alımlama Estetiği ve Gösterge Bilim Açısından Türkçe Eğitiminde Şiir Türünden Metinlerden Yararlanmaya Eleştirel Bir Yaklaşım (İkinci Yazar: Kemal Yüce)
 • Oğuz Tansel'in Derleyip Yazdığı Masallarda Çok Söylemlilik
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzmanlık Sorunu (Birinci Yazar: Murat Özbay)
 • 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Dil Bilgisi Öğretimi Açısından İncelenmesi
 • Lisansüstü Eğitimde Akademik Yazma ve Önemi
 • İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi (Birinci Yazar: Murat Özbay)
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Kadın Duyarlılığının Şarkılara Yansıması Bakımından Ünzile ve Adım Kadın Şarkıları Üzerine

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Mizah Türüyle İlgili Geliştirdikleri Etkinlik Tasarılarının Değerlendirilmesi
 • İlköğretim İkinci Kademe Türkçe ve Yazın Eğitiminde Göz Ardı Edilen Bir Tür Mizah
 • Dil Ediniminde Yaratıcı Bir Süreç Olarak Çocuk Edebiyatı Ürünleri Tekerlemelerle İsim Tamlamaları Öğrenimi Örneği
 • Yusuf Üçlemesi'ni Yeniden Okumak Dil Bilimsel Palimsest Bir Okuma Denemesi
 • A Critic on Measurements of Reading Ability
 • Diller Arası Benzemezlik Bakımından Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimine Yönelik Öneriler (Birinci Yazar: Fahri Temizyürek)
 • Türk Dili Edebiyatı Ders Kitaplarının Düşünce Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Birinci Yazar: Fahri Temizyürek)
 • Üstbilişsel Okuma Performansının Ölçme Ve Değerlendirilmesinde Çok Yüzeyli Rasch Analizi
 • Ortaokul Öğrencilerinin Hazırlıklı Ve Hazırlıksız Konuşma Etkinliklerinde Söylem Belirleyicisi Kullanma Durumları (Briinci Yazar: Ezgi Kaya, İkinci Yazar: Mehmet Ali BAHAR, Üçüncü Yazar: Çağrı Kaygısız)
 • Türkçe Öğretiminde Öğrenme Stilleri ve Beyin Çalışma Düzenini Birleştiren Uygulanabilir Bir İzlence: 4MATÖğretim Düzeni
 • Yetinmeci Program Çerçevesinde Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çift Geçişlilik
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Performansları:Bütüncül Çoklu Durum Araştırması
ULUSAL
 • Tema Merkezli Öğretme Yaklaşımı Çerçevesinde Türkçe Ders Kitabındaki Okuma Kültürü Temasının Değerlendirilmesi (Birinci Yazar: Zeynep Çetinkaya)
 • Şiir Eğitiminde Şathiye Türünden Yapıtların Kurgusunun ve İkonik Göstergelerinin Görülmesinde Gösterge Bilimsel Dörtgen in Kullanılması
 • Cengiz Aytmatov un Yüz Yüze Adlı Öyküsünde Birey Toplum Sorunsalı ve Dönüşüm Eksenleri
 • Cemal Süreya nın Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi Adlı Çocuk Kitabında Yer Alan Behçet Necatigil Adlı Şiirin Çocuklar Tarafından Anlaşılmasına Yönelik Bir Çalışma
 • Cemal Süreya nın Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi Adlı Çocuk Kitabında Yer Alan Behçet Necatigil Adlı Şiirin Eğitsel İletiler ve Çoklu Zeka Alanları Açısından İncelenmesi (İkinci Yazar: Zeynep Çetinkaya)

KİTAPLAR

 • Üstbilişsel Okuma Stratejisi Eğitimi Üzerine Eleştirel Bir Gözden Geçirme (Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı içinde/Ed. Gıyasettin Aytaş, Aliye Uslu Üstten)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Birinciliği Ödülü
Son Güncelleme: 28.11.2018 08:18:57