KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Enes AKYÜZ

Birim: Tıp Fakültesi
Alt Birim: Temel Tıp Bilimleri - Biyofizik Anabilim Dalı
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: enes.akyuz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: enesakyuz25@gmail.com
Telefon: 05357629979 / 3180 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Bakırköy / 1989
Uzmanlık Alanları: Biyofizik

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraMarmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTemel Tıp BilimleriBiyofizik2017
Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüFizikNükleer Fizik2013
Lisansİstanbul Üniversitesi / Fen FakültesiFizik bölümü2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Biyofizik AD, Dr. Öğr. Üyesi
 • 2013 - 2017 : Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biyofizik AD, Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2018 - Devam Ediyor : Tıp Fakültesi, Erasmus koordinatör yardımcısı
 • 2018 - Devam Ediyor : Mezuniyet Öncesi sınav komisyon üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : Tıp Fakültesi Dönem 2 koordinatör yardımcılığı
 • 2019 - Devam Ediyor : BÜTBAK Eğitim komisyonu üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : Klinik Etik kurul üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : Tıp Fakültesi Futbol takımı sorumlusu

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Expression of cardiac inwardly rectifying potassium channels in pentylenetetrazole kindling model of epilepsy in rats
 • The evaluation of antioxidant and anticancer effects of Lepidium Sativum Subsp Spinescens L. Methanol extract on cancer cells.
 • Expanding the Phenotype of Homozygous KCNMA1 Mutations; Dyskinesia, Epilepsy, Intellectual Disability, Cerebellar and Corticospinal Tract Atrophy
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • The effect of TGN-020, in a penicillin induced epileptiform activity in rats
 • Enes AKYÜZ, Kristina Polat, Potassium Intake in Neurological Diseases. J Nat Ayurvedic Med 2019, 3(2): 000177.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • İçeri Doğrultusu Potasyum Kanalları ve Epilepsi
 • Deneysel epilepsi modelinde böbrekte bulunan aquaporin4 ve aquaporin2 kanallarının gen ekspresyonları

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Parity-Projected Level Density Calculations in the Quantum Monte Carlo Approach
 • Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Penicillin-induced Epileptiform Activity
 • Change of ST segment in ECG recording and its relation with potassium channels in experimental epilepsy model induced in rats
 • Phenotypic and Molecular Characterization of Cockayne Syndrome; A Spotlight to Mild Cases
 • Follow up of 4 cerebrotendinous xanthomatosis patients; importance of early diagnosis and treatment
 • Examination of the inwardly rectifier potassium channels in hippocampus in the experimental Alzheimer's model.
 • Accumulation of cardiac inwardly rectifier potassium channels in a rat model of epilepsy
 • Examination of ECG recording and cardiac potassium channels’ genes in a mice model of demyelination
 • A Treatable Form of Ataxia, Primary Coenzyme Q10 Deficiency IV
 • Yunus Emre Sarıkaya, Enes AKYÜZ, EPİLEPSİDE BEKLENMEDİK ANİ ÖLÜM (SUDEP) TANIMI VE RİSK FAKTÖRLERİ, Kırşehir, 1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress, 11-14 Nisan 2019.
 • Betül Köklü, Enes AKYÜZ, NÖROLOJİK HASTALIKLARDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEMENİN ETİYOLOJİSİ, Kırşehir, 1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress, 11-14 Nisan 2019.
 • Kristina POLAT, Enes AKYÜZ, İÇERİ DOĞRULTUCU POTASYUM (KIR) KANALLARININ HASTALIKLARDAKI GÜNCEL ROLÜ, Kırşehir, 1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress, 11-14 Nisan 2019.
 • Enes AKYÜZ, DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİNDE KARDİYAK PARAMETRELER, Kırşehir, 1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress, 11-14 Nisan 2019.
 • Invited speaker: Enes AKYÜZ, Ion channels in excitable neuronal membrane, Ukraine –Bogolyubov Theoretical Physics Institute, National Science of Academy, Kyiv, 2 April 2019.
 • Invited speaker: Enes AKYÜZ, Cardiac inwardly rectifying potassium channels in epilepsy, Ukraine – Bogolometz Physiology Institute, National Science of Academy, Kyiv, 4 April 2019.
ULUSAL
 • Parity projected level density calculations by means of Quantum Monte Carlo Approach
 • Calculations of level densities of nickel nuclei
 • The Effect of Aquaporin-4 Inhibitor TGN-020 on Penicillin-Modified Epileptiform Activity.
 • A novel mutation in GDAP1 gene causing Charcot-Marie-Tooth 4A
 • Mild XP/TTD Phenotype Presenting with Post-infectious Acute Transient Leukodystrophy in a Patient with ERCC2 Mutation
 • Examination of the gene expressions of the inward rectifier potassium channels in heart tissue with experimental epilepsy model
 • Pentilentetrazol Tutuşma Modeli Epilepside Kardiyak İçeri Doğrultucu Potasyum Kanallarının Ekspresyonu
 • Charge Sendromlu Hastalarda Fenotip-Genotip Korelasyonu
 • Comparison of Parent’s Anxiety Levels Before and After Diagnosis of Children with Rare Genetic Disorder
 • Gözde Yeşil, Türkan Uygur Şahin, Enes AKYÜZ, Ayşe Betül Kölemen, Ayça Aslanger, Akın İşcan, Erken Başlangıçlı İnfantil Epileptik Ensefalopati (İEE) Tanılı Hastalarda Mutasyon Spektrumu, 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Kongresi, 01-05 Mayıs 2019, Muğla, Türkiye.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • İstanbul Üniversitesi Rektörlük Bursu
 • Tübitak 1001 Bursiyerliği
 • Tübitak 3001 bursiyerliği
 • 2. Ulusal Epilepsi Öğrenci Kongresi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2.lik derecesi (danışman)
 • 2. Ulusal Epilepsi Öğrenci Kongresi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 3.lük derecesi (danışman)
 • Bahar Şenlikleri, Futbol turnuvası 2.lik derecesi, (futbol sorumlusu)
ATIFLAR
 • A mechanistic review on GNAO1-associated movement disorder
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Türk Fizik Derneği
 • Türk Biyofizik Derneği
HAKEMLİKLER
 • Bezmialem Science (ulakbim)
 • Cellular and Molecular Biology (SCI)
 • Electronic Letters on Science&Engineering (Editorial Board)
 • Journal of Natural & Ayurvedic Medicine (Associate Editor)
 • International Medicine
 • EC Emergency and Clinical Care
PROJELER
 • TUBITAK 1001 - Quantitative Nuclear Level Density Computations in the Quantum Monte Carlo Approach
 • Kalkınma Bakanlığı - Technical Design and Test Laboratories of Turkish Accelerator Center
 • TUBITAK 1001 - Calculation of Nuclear Spin Distribution Function by a Microscopic Method
 • BAP - Examination of K+ channel expression in the heart of multiple sclerosis with cuprizone model
 • TUBITAK 3001 - Investigation of K+ channel expression in pentylenetetrazole model accompanied by epilepsy
 • BAP - The role of inward rectifier potassium channels in the experimental epilepsy model
 • BAP - Investigation of renal functions in terms of aquaporin water channels with experimental epilepsy model
 • BAP - Determination of mutations in early infantile epileptic encephalopathy disease
ÜYELİKLER
 • İstanbul Üniversitesi Tenis Kulübü
 • Yozgat Tenis Kulübü
 • Proje Geliştiren Topluluğu (danışmanlık)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Girişimcilik Tabanlı AR-GE Projesi Hazırlama Teknikleri
 • Tıp - Proje Tasarım Teknikleri Eğitimi
 • "Biyofizik ve Tıptaki yeri" - Şehitler Fen Lisesi
 • “İnsani Değerler: Bilim İnsanlarının Hayatından Yansımalar” - Kavramların derinliğinden bütünlüğüne eğitimi, Milli Eğitim Müdürlüğü
 • "Tübitak 2242 projesi bilgilendirme programı" - Fen-Edebiyat Fakültesi
 • "Akademik referans programı: Endnote" - 14. Bilişim Etkinliği
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019Bilimsel ve Klinik Araştırma TeknikleriLisans20
2018BiyofizikLisans40
Son Güncelleme: 26.05.2019 13:39:25