KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Meral EKİM

Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: meral.ekim@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: meralekim@yahoo.com
Telefon: 3542421034 / 6421 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Erzincan / 1977
Uzmanlık Alanları: Tıbbi Biyokimya (doktora), Tıbbi Parazitoloji (yüksek lisans lisans)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraYüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi Biyokimya2012
Yüksek LisansYüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi Parazitoloji2004
LisansEge Üniversitesi / Tıp FakültesiTıp1999

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2006 - 2009 : Araştırma görevlisi
 • 2010 - 2012 : Öğretim görevlisi
 • 2013 - 2018 : Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.)
 • 2018 - Devam Ediyor : Doçent

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Bölüm başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Echinococcal tension pneumothorax in a pregnant woman
 • Management of complicated giant thoracic hydatid disease
 • Diagnostic value of the biochemical tests in patients with purulent pericarditis
 • Study on relationships among deep vein thrombosis homocysteine related B group vitamins
 • The prevalence of Factor V Leiden prothrombin G20210A MTHFR C667T and MTHFR A1298C mutations in healthy Turkish population
 • The evaluation of carotid intima media thickness and mean platelet volume values and correlation with cardiac functions in obese children
 • Arterial Stiffness Distensibility and Strain in Asthmatic Children
 • Comparison of different respiratory exercise methods in patients fitted with a chest tube due to spontaneous pneumothorax
 • Incidence of the MTHFR polymorphisms in patients with varicose veins
 • Frequency and association of the genetic polymorphisms in patients with deep venous thrombosis and healthy subjects
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Roles of the Oxidative Stress and ADMA in the Development of Deep Venous Thrombosis
 • Importance of homocysteine concentration on the development of deep venous thrombosis
 • Evaluation of QTc Value and Relation Between QTc Interval and Cardiovascular Risk Factors in Obese Children
 • Importance of laboratory tests in the diagnosis and follow up of patients with intrathoracic hydatidosis
 • Transient Diabetes InsipidusFollowing Cardiopulmonary Bypass
 • The cause and effects of neonatal infantile thymectomy
 • Osteoporosis and vitamin D deficiency in patients with sickle cell disease
 • Diagnostic value of the biochemical parameters in patients with empyema thoracis Scholars Journal of Applied Medical Sciences
 • Complications of acquired diaphragmatic hernia
 • Clinical importance of pulmonary arteriovenous malformations
 • Koroner arter by pass cerrahisi sonrası gelişen şiddetli hiperbilirubinemi vakası
 • Diagnosis and treatment of pulmonary hydatid disease.
 • Management of cardiac hydatid disease
 • Importance of coronary artery bypass grafting in patients with left ventricular dysfunction
 • management of primary popliteal vein aneurysm: A case report
 • The incidence of FVL and PT G20210A mutations in patients with idiopathic deep venous thrombosis.
 • Management of the bleeding complications in patients on warfarin therapy.
 • Management of concomitant brachial artery and brachial vein injury.
 • Hereditary multiple exostoses
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Kateterizasyon uygulaması nedeniyle gelişen periferik vasküler ve kardiyak komplikasyonlar
 • Damar Yaralanmalarında metabolik değişiklikler
 • İzotermik hiperkalemik kan kardiyoplejisinin myokard korunmasında önemi
 • Derin ven trombozunda total kolesterol ve trigliserid seviyelerinin araştırılmasının önemi
 • Derin ven trombozu olan yaşlı hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı
 • The effects of lymphatic massage on serum lipid levels and venous flow in patients with lymphedema
 • Management of the primary popliteal vein aneurysm
 • Sentetik kannabinoidlerin Bonzai kullanılmasına bağlı psişik ve kardiyovasküler rahatsızlıklar
 • Hipertansiyonun homosisteinemi seviyeleriyle ilişkisi
 • Yozgat yöresinde yaşayanlarda hiperhomosisteineminin sıklığı
 • Diyabetik ayak ülserlerinde etyoloji ve tedavi
 • Venöz ülserasyon patofizyolojisi, tedavisi ve nükslerin önlenmesi
 • Incidence of the genetic mutations in patients with coronary artery disease
 • Periferik arter hastalığı olan erkek hastalarda trombofilik mutasyonların yaygınlığı
 • Variköz venleri olan hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı
 • Venöz ülserasyon patofizyolojisi, tedavisi ve nükslerin önlenmesi
 • Hipertansiyon tedavisinde beslenmenin ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemi.
 • Derin ven trombozu olan hastaların takibinde D-dimer testinin önemi. .
 • Derin ven trombozlu hastaların takibinde biyokimyasal parametrelerin ve beslenmenin önemi
 • D vitamini eksikliğiyle derin ven trombozu arasındaki ilişki.
 • Thrombosed aneurysm of the small saphenous vein.
 • Isolated pneumopericardium after penetrating chest injury.
 • Hipertansiyon tedavisinde bitkisel ürünlerin yeri.
 • Tip 2 diabetiklerde FVL mutasyonu sıklığı.
 • Derin ven trombozu ile plazminojen aktivatör inhibitör-1 4G/5G gen polimorfizminin ilişkisi.
 • Hipertansiyon ile vitamin D düzeyi arasındaki ilişki.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Should preoperative albendazole treatment be avoided in the treatment of cardiac and pulmonary echinococcosis
 • Importance of oxidative stress in patients with deep vein thrombosis
 • Deep venous thrombosis in pregnancy diagnosis and management
 • Management of Thrombosed Venous aneurysms
 • Study on relationship between deep venous thrombosis and homocysteine vitamin B6 vitamin B12 and folic acid levels
 • Cardiac cyst and tumors a report of two cases
 • Importance of the INR value and biochemical parameters in patients with mechanical heart valves
 • The prevalence of the prothrombin gene mutation in Turks with deep venous thrombosis
 • Importance of the D dimer testing in patients with deep venous thrombosis
 • Importance of the INR value in patients with deep venous thrombosis
 • Homocysteinemia vitamin B6 and vitamin B12 levels in patients with folic acid deficiency and deep venous thrombosis
 • Common ecchymotic lesions due to use warfarin therapy
 • Management of combined upper and lower extremity vascular injuries
 • Arterial and Ventricular Elastance and Ventriculo arterial Coupling in Asthmatic Children
 • Evaluation of Stiffness Distensibility and Strain of the Abdominal Aorta and Relation with Cardiac Functions in Asthmatic Children
 • Myocardial wall stress cardiac and arterial elastance in children with pectus excavatum
 • The Evaluation of Mean platelet Volume values and carotid intima media Thickness Correlation with Cardiac Functions in Obese Children with Non alcoholic Fatty Liver Disease
 • The relationship of hyperhomocysteinemia with hypertension
 • Importance of serological ELISA test in patient with cardiac alveolar hydatidosis
 • Management of superficial femoral artery injury following coronary angiography
 • Popliteal vein aneurysm
 • The frequencies of MTHFR C677T and MTHFR A1298C polymorphisms in patients with coronary artery disease.
 • The prevalence of factor V Leiden, prothrombin G20210A and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene mutations in patients with varicose vein or venous insufficiency.
 • The frequencies of factor v leiden and prothrombin G20210A mutations in patients with peripheral/coronary artery disease
 • Prevalence of thrombophilic mutations in male patients with peripheral arterial disease.
 • The importance of biochemical tests in forensic nursing
 • The importance of forensic nursing in gerontology
 • The importance of thermal facilities in the accomodation of hipertensive tourists
 • Sağlıklı yaşamda güneşin ve D vitamininin önemi
 • Koroner arter bypass ameliyatı olan hastalarda beslenme
 • Relationship with hypertension and oxydative stress
 • The frequency of hypertension in diabetic patients
 • Severe limb pains due to rivaroxaban treatment
 • Incidence of the MTHFR C677T polymorphism in hypertensive patients
 • Koroner arter bypass cerrahisi sonrası risk faktörlerinin modifikasyonunun önemi.
 • Kanser ve venöz tromboembolizmin ilişkisi
 • Derin ven trombozuyla PAI-1 gen polimorfizminin ilişkisi
 • Postthrombotic syndrome
 • Hipertansiyon tedavisinde sarımsak takviyesinin yeri
 • D vitamin eksikliğinin depresyonla ilişkisi
 • Should del Nido cardioplegia solution be used in both pediatric and adult cardiac surgery operations.
 • Yaşlılık ve beslenme
 • Glutatyonun klinik önemi
 • Probiyotikler
 • Antiphospholipid Antibody Syndrome
 • Immunotherapy in cancer treatment
 • The relationship between iron deficiency anemia and dyslipidemia
 • KOVID-19 olan hastalarda beslenme ve vitaminin D’nin önemi.
ULUSAL
 • Lenfödemde lenfatik masaj sonrası serum kolesterol ve trigliserid seviyelerinde değişiklikler
 • Alt ekstremite varislerinde preoperatif biyokimyasal testlerin önemi
 • Derin Ven Trombozu olan hastaların takibinde biyokimyasal parametrelerin önemi
 • Yeni açılan merkezlerde yaşlı hastalarda uygulanan açık kalp cerrahisinde izotermik hiperkalemik kan kardiyoplejisinin önem
 • Alzheimer hastalığı olan 95 yaşındaki geriatrik bir olguda tromboze popliteal arter anevrizmasının cerrahi tedavisi
 • Geriatrik hastalarda gelişen derin ven trombozunda genetik mutasyonların araştırılmasının önemi
 • Derin ven trombozu gelişen yaşlı hastalarda hiperhomosisteinemi ile folat eksikliğinin araştırılması
 • The preoperative evaluation in lower extremity varicose vein operations
 • Yozgat ilinde derin ven trombozlu hastalarda factor V leiden protrombin G20210A ve metilen tetrahidrofolat redüktaz MTHFR gen mutasyonlarının insidansı
 • Derin ven trombozunda total kolesterol ve trigliserid seviyelerinin araştırılmasının önemi
 • İzotermik hiperkalemik kan kardiyoplejisinin ve biyokimyasal parametrelerin açık kalp cerrahisinde önemi
 • Venöz ülserlerin tedavisi ve tedavi sürecinde biyokimyasal parametrelerin önemi
 • Tromboze venöz anevrizmaların cerrahi tedavisi
 • Derin ven trombozu olmayan bireylerde homositesin vitamin B6 vitamin B12 ve folik asit düzeyleri incelenmesi
 • Antikoagülan ilaç kullanana hstalarda tedavi döneminde ve sonrasında biyokimyasal parametrelrin önemi
 • Varisli hastalarda operasyon öncesi ve sonrası erken dönem eser element seviyeleri
 • Obez çocuk ve adolesanlarda sol ventrikül sistol sonu ve arteriyel elastans
 • Astımlı çocuklarda arteryel stiffness distensibilite ve strain değerlendirilmesi
 • Derin ven trombozu olmayan bireylerde faktör V leiden protrombin G20210A ve metilentetrahidrofolat redüktaz MTHFR gen mutasyonlarının insidansı
 • Derin ven trombozlu hastaların tedavisinde biyokimyasal tetkiklerin ve beslenmenin önemi
 • Derin ven trombozlu hastaların warfarin tedavisi tamamlandıktan sonra izlenmesinin önemi
 • Investigation of asymmetrical dimethylarginine (ADMA), L arginin, apolipoprtein (a) levels in patients with deep vein thrombosis

KİTAPLAR

 • Last term researches in Turkey
Son Güncelleme: 15.09.2020 15:55:21