KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. Çağdaş CAZ

Birim: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Alt Birim: Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: cagdas.caz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: cazcagdas@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Ovacık
Uzmanlık Alanları: Spor Yönetimi, Yönetim Psikolojisi, Spor Psikolojisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraMarmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüSpor YönetimiSpor Yönetim Bilimleri2018
Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor2014
LisansErciyes Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor Yöneticiliği2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 - 2015 : Araş. Gör. (Yozgat Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) (ÖYP)
 • 2015 - 2017 : Araş. Gör. (Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi)
 • 2017 - Devam Ediyor : Araş. Gör. Dr. (Yozgat Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Göksel, A.G., Caz.Ç., Yazıcı, O.F. ve İkizler, H.C. (2017). Examination of the Relationship Between Organizational Stress and Employee Performance: A Research on Staff Working on Provincial Directorate of Youthand Sports. Journal of Education and Learning. 6(1): 322-329. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Togo, O.T., Caz, C. ve Kayhan, R.F. (2018). The Relationship between Resilience and Constant Hope in Students Studying Sports Science. European Journal of Educational Research, 7(3), 583-589. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Yıldırım, M., & Caz, C. (2018). Analysis of socialization situations via sport-based physical activity among students at a school of physical education and sports. European Journal of Educational Research, 7(4), 999-1010. doi: 10.12973/eu-jer.7.4.999. (ALAN İNDEKSİ: ERİC).
 • Caz, Ç. & Tanyeri, L. (2018). The Relationship between Life Satisfaction and Academic Performance: An Example of Sports Science. World Journal of Education, 8(5): 192-197. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Caz, C., & Bardakci, S. (2019). Relationship between academicians’ organizational identification levels and cynicism attitudes in sports sciences. European Journal of Educational Research, 8(1), 349-360. doi: 10.12973/eu-jer.8.1.349. (ALAN İNDEKSİ: ERIC)
 • Caz, Ç., Çoban, O. ve Yıldırım, M. (2019). The Analysis of Test Anxiety Among Students at School of Physical Education and Sports in Terms of Demographic Variables. Journal of Education and Learning, 8(1): 214-219. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Caz, Ç. & Yıldırım, M. (2019). Evaluation of Health Promotive and Protective Behaviors in Terms of Different Qualities: A Study on Physical Education Teachers. World Journal of Education. 9(1): 64-69. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • TOGO, O.T. & CAZ, Ç. (2019). The Relationship between Positivity and Fear of Happiness in People Applying to Graduate Programs in Physical Education and Sports Department. Asian Journal of Education and Training, 5(1): 93-96. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
 • Çoban, O., Yıldırım, M. ve Caz, Ç. (2019). An Analysis of Professional Alienation in Academics. Universal Journal of Educational Research. 7(2): 450-456. (ALAN İNDEKSİ: ERIC).
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve KAYHAN, R.F. (2017). Örgütsel Değişime Uyum: Spor Bilimleri Alanında Çalışan Akademik Personeller Üzerine Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies. 58: 489-496.
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve İKİZLER, H.C. (2017). Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 8(2): 123-134.
 • GÖKSEL, A.G. ve CAZ, Ç. (2016). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 1(1): 1-9.
 • CAZ, Ç., GÖKSEL, A.G., YAZICI, Ö.F. ve BELLİ, E. (2015). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görevli Personellerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(2): 9-20.
 • CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015).Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 6(2): 91-100.
 • CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 8(2): 23-29.
Diğer Ulusal Makale
 • Caz, Ç. ve Togo, O. T. (2018). Medya ve Televizyon Okuryazarlığı: Beden Eğitimi ve Spor Ana-bilim Dalı Lisansüstü Programlara Başvuran Bireyler Üzerine Bir Çalışma, Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies, Doi num-ber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7531, 68: Summer I, p. 593-600.
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., Yazıcı, Ö.F. ve PALA, A. (2016). Spor Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(44): 1440-1445.
 • GÖKSEL, A.G., PALA, A. ve CAZ, Ç. (2016). Futbol Hakemlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi.11: 15-28.
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, C., ZORBA, E. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2016). Kitap Okuma Alışkanlığı: Bireysel ve Takım Sporu İle İlgilenen Üniversite Öğrencileri Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 55: 195-206.
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç., TUNÇKOL, H.M. (2016). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Yapan Personelin Sosyal Görünüş Kaygısı. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi.2(2): 60-65.
 • CAZ, Ç., YILMAZ, S., GÖKSEL, A.G. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2016). Spor Organizasyonlarında Gönüllü Katılımın İncelenmesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(43): 2557-2564.
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2016). Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Öznel Mutluluk Düzeyleri.Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 2(1): 125-131.
 • CAZ, Ç., AYDOĞDU, V., TUNÇKOL, H.M. ve ÖNCÜ. E. (2015).Zaman Yönetimi Becerisi ve Stres İlişkisi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 50: 278-287.
 • Göksel, A.G., CAZ, Ç., Yazıcı, Ö.F. ve Zorba, E. (2018). Spor Hizmeti Alan Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygısı ve Öznel Mutluluklarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 3(3): 88-101.
 • Caz, Ç. ve Göksel, A.G. (2018). Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. 12(25): 194-202.
 • Caz, Ç. (2018). Çatışma Eylem Stilinin Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama. Tarih Okulu Dergisi. 11(36): 75-87.
 • Caz, Ç. (2018). Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavına Katılan Adayların Sınav Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(4): 138-152.
 • Caz C, Kayhan RF, Bardakci S. (2019). Adaptation of the sport injury anxiety scale to Turkish: Validity and reliability study. Turk J Sports Med. Published online: 10th January, 2019.
 • Caz, C., & İkizler, H.C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Düzeyleri ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi [Students of University’ Sportsmanship Behavior Levels and Relationship with Sociodemographic Characteristics], Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 25-35.
 • Caz, Ç. (2019). Antrenörlerin Sergilemiş Olduğu Etik Dışı Davranışların Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (fvj: Future Visions Journal) 3(1): 2019, 20-25.
 • Caz, Ç., İmamlı, H., Kaplan, E. ve Özçelik, A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Dersi Hakkındaki Genel Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 21(1): 19-29.
 • Caz, Ç. ve Bardakçı, S. (2019). Sosyal medya bozukluğu: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1100-1124.
 • Caz Ç., Göksel A. G., & Yazıcı Ö. F., (2019). The relationship between mobbing and subjective happiness among teaching staff training program research assistants. Journal of Higher Education and Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 37-42.
 • Caz, Ç. & Bardakçı, S. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılamış Oldukları Sosyal Desteğin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumu Yordama Gücü: Marmara Üniversitesi Örneği. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 186-197.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve SOMOĞLU, M.B. (2018). Sportif Rekreasyon Dersi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sağlık Çıktılarının Belirlenmesi.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi.10-13 Mayıs, Bodrum (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç. (2018).Üniversite Öğrencilerinin Yeni Medya Okuryazarlığının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi.6 th International Conference on Science, Culture, and Sport, 25-27 Nisan, Ukrayna. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., ZORBA, E., YILDIZ, M. ve CAZ, Ç. (2018).Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Futbol Takımına Karşı Psikolojik Bağlılıklarının İncelenmesi. 6 th International Conference on Science, Culture, and Sport, 25-27 Nisan, Ukrayna.(Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., EKİCİ, S. ve ZORBA, E. (2018). Basketbol Sporcularının Sportmenlik Yönelimlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26-28 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç. ve GÖKSEL, A.G. (2018). Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi. 1.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26-28 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • TOGO, O.T., CAZ, Ç. ve KAYHAN, R.F. (2017). Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları İle Sürekli Umutları Arasındaki İlişki. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-26 Kasım, Manisa. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç. ve TOGO, O.T. (2017). Medya ve Televizyon Okuryazarlığı: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Lisansüstü Programlara Başvuran Bireyler Üzerine Bir Çalışma. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15-18 Kasım, Antalya. (SözelSunum).
 • TOGO, O.T. ve CAZ, Ç. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Lisansüstü Programlara Başvuran Bireylerde Pozitiflik İle Mutluluk Korkusu İlişkisi. 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi. 21-23 Mayıs, Bursa. (Sözel Sunum).
 • ZORBA, E., GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., ZORBA, H.N. ve EKİCİ, S. (2017). Basketbol Hakemlerinin Sürekli Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri. 20-23 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • Ekici, S., GÖKSEL, A.G., ZORBA, H.N. ve CAZ, Ç. (2017). Futbol Hakemlerinin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi: Muğla İlindeki Futbol Hakemleri Üzerine Bir Uygulama. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri. 20-23 Nisan, İstanbul. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G. ve CAZ, Ç. (2016). Spor Hizmeti Alan Bireylerin Kullandıkları Spor Ürünlerinde Marka İmajının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi.18-20 Kasım, Elazığ. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve ZORBA, E. (2016). Spor Hizmeti Alan Bireylerde Sosyal Görünüş Kaygısı İle Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 1-4 Kasım, Antalya. (Poster Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve İKİZLER, H.C. (2016). Örgütsel Stres ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 1-4 Kasım, Antalya. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve KAYHAN, R.F. (2016). Spor Bilimleri Alanında Çalışan Akademik Personelin Örgütsel Değişime Uyumlarının İncelenmesi.6.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi. 13-15 Ekim, Rize. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve İKİZLER, H.C. (2016). Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi Örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi.29 Eylül-2 Ekim, Muğla. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., PALA, A. ve CAZ, Ç. (2016). Futbol Hakemlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirmeleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24-25 Mart 2016, Kocaeli. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., YAZICI, Ö.F. ve PALA, A. (2016). Spor Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24-25 Mart 2016, Kocaeli. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., GÖKSEL, A.G. ve YAZICI, Ö.F. (2016). Mobbing ve Öznel Mutluluk: Öyp Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama. 8.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Mayıs 2016, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • KIRATLI, E., İKİZLER, H.C. ve CAZ, Ç. (2016).Tenis Hakemlerinin Karar Verme Stilleri ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi.8.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Mayıs 2016, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., TUNÇKOL, H.M. ve YAZICI, Ö.F. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki Öğrencilerin Mutluluk ve Öznel Zindelikleri. 3.Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 23-25 Ekim, İstanbul. (Poster Sunum).
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015). Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Öznel Mutluluk Düzeyleri. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • GÖKSEL, A.G., CAZ, Ç., ZORBA, E. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2015).Bireysel ve Takım Sporlarıyla İlgilenen Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., YILMAZ, S., GÖKSEL, A.G. ve GÜMÜŞDAĞ, H. (2015). Spor Organizasyonları Açısından Gönüllü Katılımın İncelenmesi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. 4. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Çanakkale. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., AYDOĞDU, V., TUNÇKOL, H.M. ve ÖNCÜ, E. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Zaman Yönetimi ve Stres İlişkisi.13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7-9 Kasım 2014, Konya. (Sözel Sunum).
 • BARCAKÇI, S. ve CAZ, Ç. (2018). Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies. 30 Kasım-2 Aralık, Samsun (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., KAYHAN, R.F. ve BARCAKÇI, S. (2018). Spor Yaralanması Kaygı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies. 30 Kasım-2 Aralık, Samsun (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., İKİZLER, H.C. ve ÖZTÜRK, O. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Beklentilere Yönelik Stres Düzeyinin İncelenmesi. 7-9 Aralık, Malatya (Sözel Sunum).
 • Caz, Ç. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Mükemmeliyetçiliğin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi. 30 Ocak- 2 Şubat, Nevşehir. (Sözel Sunum).
 • Caz, Ç., Kayhan, R.F. ve Bardakçı, S. (2019). Takım Sporlarında Etkili İletişim Düzeyinin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 25-28 Nisan, Rize. (Sözel Sunum).
 • Kayhan, R.F., Caz, Ç. ve Bardakçı, S. (2019). Farklı Spor Dalları İle İlgilenen Sporcuların Yaralanma Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 25-28 Nisan, Rize. (Sözel Sunum).
ULUSAL
 • YAZICI, Ö.F., CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2015). Sosyal Görünüş Kaygısı: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Yapan Personeller Üzerine Bir Uygulama. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Mersin. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç. ve TUNÇKOL, H.M. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 17-19 Mayıs 2014, Karaman. (Sözel Sunum).
 • CAZ, Ç., TUNÇKOL, H.M., DOĞAN, M. ve AYDOĞDU, V. (2013). Kayseri ve Malatya illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi.6.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 17-19 Mayıs 2013, Kayseri. (Poster Sunum).

KİTAPLAR

 • Spor Öyküleri Kitabı: “Her Sporcunun Hayatı Bir Öyküdür”/ “MADALYA KADAR ALTIN YÜREK” isimli öykü. Editör: Prof.Dr.Cengiz ARSLAN. Eylül, 2014. Elazığ. (Kitap Bölümü).
 • İkizler, H.C., Bulgurcuoğlu, A., Donuk, B., CAZ, Ç., Göksel, A.G., Kepoğlu, A., Seraslan, M.Z., Şahin, S. ve Yazıcı, Ö.F. (2017). Spor Bilimleri. Editöre: Hüseyin Can İKİZLER. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları. (Sporda Liderlik Bölüm Yazarı).
 • Caz, Ç ve İkizler, H.C. (2019). Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Açık Liderlik. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Caz, Ç., Tunçkol, H. M. ve Yazıcı, Ö.F. (2019). The Relationship Between Happiness and Subjective Vitality: a School of Physical Education and Sport Students Example. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Caz, Ç. (2019). Spor Kulübü Taraftarlarının Facebook Kullanımını Etkileyen Değişkenler. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Caz, Ç. ve Tanyeri, L. (2019). The Analysis of Individuals’ Attitudes Towards Wrestling in Terms of Socio-Demographic Variables. Ankara: Gece Kitaplığı.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Kayseri Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü/Bölüm Üçüncülüğü Ödülü
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26 EYLÜL-16 EKİM 2016 ( SPOR KONDİSYONERLİĞİ )
 • T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19-30 NİSAN 2010 ( 1. KADEME FUTSAL YARDIMCI ANTRENÖR BELGESİ )
 • T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25 TEMMUZ- 6 AĞUSTOS 2019 ( SPOR MASÖRLÜĞÜ)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ KAYSERİ AB İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 17.12.2011
 • DİKSİYON VE ETKİLİ HİTABET BECERİLERİ EĞİTİMİ EDUCON 14.05.2011
 • İŞ YAŞAMINDA ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ EDUCON 13.03.2011
 • PROFESYONEL SATIŞ TEKNİKLERİ EDUCON 14.05.2011
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ EDUCON 13.03.2011
 • ISO 9001;2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ACADEMY EDUCATİON 16.12.2010
 • TOPLANTI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU EĞİTİMİ KAYSERİ AB İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 17.12.2010
 • LİDERLİK VE YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMİ ACADEMY EDUCATİON 16.12.2010
 • YÖNETİM TEKNİKLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ EDUCON 04.02.2010
 • PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ KAYSERİ AB İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 18.12.2010-19.12.2010
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Spor MasajıLisans2
2018RekreasyonLisans2
2018Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmesiLisans4
2018KondisyonerlikLisans4
2019Atletizm IILisans4
2019BadmintonÖnlisans2
Son Güncelleme: 12.08.2019 13:26:41