KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Murat KESEBİR

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Bankacılık ve Finans Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: murat.kesebir@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: muratkesebir@hotmail.com
Telefon: 0354 242 10 40 / 6684 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul / Kadıköy
Uzmanlık Alanları: Bankacılık

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktoraİstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüBankacılıkBankacılık ve Finans2017
Yüksek Lisansİstanbul Ticaret Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİşletmeİşletme2011
Lisansİstanbul Ticaret Üniversitesi / Ticari Bilimler FakültesiBankacılık ve Finans2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Dr. Öğretim Üyesi - Bankacılık ve Finans Bölümü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • YILDIRIM, Hakan, KESEBİR, Murat (2019). Farklı Büyüklükteki Ekonomi ve Finansal Piyasalara Sahip Ülkelere Ait Borsa Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (1), 249-259.
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2019). Türkiye’de Bankacılık ve Finans Eğitiminin Kalitesini İyileştirmek İçin, Yapılması Gerekenler Hakkında Çeşitli Öneriler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 110-125.
 • KESEBİR, Murat (2018). 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (4), 531-538.
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2018). Menkul Kıymetleştirme Banka Kredilerine Kıyasla Firmalar İçin Alternatif Fonlama Kaynağı Olabilir mi? Türkiye’de Hizmet Sağlayan Şirketlere Uygulanabilirliği Bakımından İncelenmesi. International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI), 2 (3), 75-90.
 • KESEBİR, Murat (2018). GSM Sektöründe Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Reklamın Etkisi ve Bir Uygulama. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 495-514.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2019). Kripto Para Birimlerinin Parlak Geleceği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 17. ss.605-625.
 • KESEBİR, Murat (2018). Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3 (2), 1-19.
 • GÜNCELER, Bülent, KESEBİR, Murat (2018). Teknolojik Risk Yönetiminde İnternet Bankacılığının Fırsat ve Tehditleri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (4), 158-171.
 • KESEBİR, Murat (2018). Mobbingin Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, 154-169.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • KESEBİR, Murat, AYBAR, Sibel (2019). Örgütlerde Karar Verme Stillerinin Bankacılık Sektörü Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi. 21-23 Haziran. Adıyaman.
 • KESEBİR, Murat, AYBAR, Sibel (2019). İşletmelerde Kriz Yönetimi ve 2001 Krizinde Uygulanan Yönetim Anlayışının Bankacılık Sektörü Açısından İncelenmesi. 2. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019). 18-19 Haziran. İstanbul.
 • AKDAĞ, Saffet, YILDIRIM, Hakan, KESEBİR, Murat (2018). Jeopolitik Risk ile Borsa Endeskleri Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. 1. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi. 14-16 Aralık, Ankara.
 • GÜNCELER, Bülent, KESEBİR, Murat (2018). Adli Muhasebe Kavramı ve Finans Sektörü Açısından İncelenmesi, 2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Kasım, Kapadokya.
 • KESEBİR, Murat, GÜNCELER, Bülent (2018). Menkul Kıymetleştirme Kavramı Alternatif Fonlama Kaynağı Olabilir mi? Türkiye’deki Şirketlere Uygulanabilirliği Anlamında İncelenmesi, 1. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 27-29 Nisan, Lefkoşa.
 • KESEBİR, Murat (2018). Mobbing’in Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs, Ankara.

KİTAPLAR

 • AKDAĞ, Saffet, YILDIRIM, Hakan ve KESEBİR, Murat (2019). Jeopolitik Risk ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 2. Berikan Yayınevi. Ankara.
 • YILDIRIM, Hakan, KESEBİR, Murat (2018). 2008 ABD Krizinden Küresel Finansal Krize: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Borsa Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1. Gece Akademi. Bölüm 27. 501-533.

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), Yıl 9, Cilt 9, Sayı 17, Bahar 2019.
 • Turkish Studies International Academic Journals
 • Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
 • Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2018.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019İşletme YönetimiLisans3
2019İşletme Yönetimi (İ.Ö.)Lisans3
2019Araştırma YöntemleriLisans3
2019Araştırma Yöntemleri (İ.Ö.)Lisans3
Son Güncelleme: 26.06.2019 11:55:08