KİŞİSEL BİLGİLER

Bilg. İşletmeni Yasin REYHAN

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
Personel Tipi: İdari
Kurumsal E-posta: yasin.reyhan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: yasin.reyhan@yobu.edu.tr
Telefon: 03542421041 / 6600 (Dahili)

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraYozgat Bozok Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMuhasebe-FinansmanİşletmeDevam Ediyor
Yüksek LisansYozgat Bozok Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüMuhasebe-Finansmanİşletme2019
LisansAnadolu Üniversitesi / İktisat FakültesiKamu Yönetimi2012
LisansAnkara Üniversitesi / SBFMaliye2004
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesiİşletme2010

DİĞER

ÜYELİKLER
 • EĞİTİM BİR SEN (2009).
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı (2009)
 • BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI, ANKARA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi ,Yozgat Bozok Üniversitesi,15.10.2018,Yozgat.
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Eğitimi,Yozgat Bozok Üniversitesi,18.12.2018,Yozgat.
 • İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı ve Etkili İletişim Eğitimi, Yozgat Bozok Üniversitesi,18.01.2019,Yozgat.
 • İş Stresi ve Öfke Yönetimi,Yozgat Bozok Üniversitesi,15.02.2019,Yozgat
 • İş Hayatında Etik Kurallar ,Yozgat Bozok Üniversitesi,26.02.2019,Yozgat.
 • Turnitin Veri Tabanı Eğitimi,TÜBİTAK,26.02.2019,Yozgat.
 • Konya Ovası Projeleri (KOP) Genel Bilgilendirme Eğitimi,26 Mart 2019, Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Ayniyat ve Taşınır İşlemleri Eğitimi,12.06.2019,Yozgat Bozok Üniversitesi.
 • Temel Bilirkişilik Eğitimi,12-15 Temmuz 2019,Başkent Üniversitesi,Ankara.
 • İdari Soruşturmalar ile İlgili Usuller,25.09.2019,Yozgat Bozok Üniversitesi.
 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi
 • "KAMU İHALE KANUNU,TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ, 657 SAYILI DMK,2547 SAYILI YÖK VE UYGULAMALARI,BÜTÇE UYGULAMALARI, EN SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM KANUNU" EĞİTİMİ,2017,Yozgat.
 • SGK KESENEK BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİMİ,Hitit Üniversitesi,2014,Çorum.
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ , HARCAMA YÖNETİM SİSTEMLERİ (HYS ) EĞİTİMİ
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • ORAN KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • ULUSAL AJANS,AB GENÇLİK PROJELERİ YAZARLIĞI VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • TOBB ETÜ SEM Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamaları Eğitimi
 • M.E.B. , BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ,YARDIMCI PROGRAMCILIK (AUTOCAD) VE PROGRAMCILIK KURSU (400 SAAT ) SERTİFİKALARI
 • YOZGAT HALK EĞİTİM MERKEZİ OSMANLI TÜRKÇESİ 1. KUR / 2. KUR
 • YOZGAT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
 • ERASMUS + PERSONEL EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ (State University of Tetova , MAKEDONYA,2017 - Berlin Yunus Emre Enstitüsü , ALMANYA,2016 - University of Humanities and Economics in Wloclawek , POLONYA , 2015 - University of Crete , YUNANİSTAN , 2014 )
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Gelirini Etkileyen Unsurlar: Kalite Güvence Sistemi İncelemesi,BİLDİRİ SUNUMU (4.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi.21-22 Aralık 2019 Ankara)
 • FAİZSİZ FİNANS DENETİM STANDARTLARI: DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME,BİLDİRİ SUNUMU.(3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Ocak 2020 Kayseri Üniversitesi)
 • Yasin REYHAN, Sümeyra GAZEL (2020). CDS Primleri Arasındaki Etkileşim:Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 57(651), 181-216 (ULAKBİM, EBSCO) http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/1584977867.pdf
 • Elif ACAR,Yasin REYHAN (2020),BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ GELİRİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMESİ ,JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES Vol:6 / Issue:23 ISSN:2630-6166, https://be144f0b-7e05-4c8f-a6b3-592f02555f0c.filesusr.com/ugd/614b1f_391554bf569c425692fa1d4d249b654f.pdf
 • CDS Primlerinin Borsa Endeksi Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama,BİLDİRİ SUNUMU. ( 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi "Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler" ,24-26 Ekim 2018, Yozgat Bozok Üniversitesi )
 • Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: Yozgat’ taki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma,BİLDİRİ SUNUMU. (II. Uluslararası Bozok Sempozyumu “Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 04-06 Mayıs 2017 Yozgat. http://turizmsempozyumu.bozok.edu.tr/dosya/bildiriler/4.cilt.pdf )
Son Güncelleme: 18.08.2020 21:26:56