KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Şehir ve Bölge Planlama
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: haldun.ilkdogan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: haldunilkdogan@gmail.com
Telefon: 03542421001 / 1837 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Mekan Felsefesi, Toplumsal Göstergebilim, Sinema ve Mekan, Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Bütünleşik DoktoraAtılım Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüMimarlıkMimari Tasarım2018
LisansEge Üniversitesi / Ziraat FakültesiPeyzaj Mimarlığı2009
LisansWarsaw University of Life Science - SGGW (Erasmus) / Faculty of AgricultureLandscape Planning2008

AKADEMİK GÖREVLER

  • 2018 - Devam Ediyor : Dr. Öğretim Üyesi
  • 2018 - 2018 : Araştırma Görevlisi Dr.
  • 2010 - 2018 : Araştırma Görevlisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • İLKDOĞAN, H. (2017). Üç Oda ve Üç Zaman, "Okuyucu Filmi" Göstergebilimsel Analizi. İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 6 (38), s.2817-2833.
  • İLKDOĞAN, H. (2017). Göstergenin Toplum Düzlemindeki Yeri: Toplumsal Göstergebilim. İDİL Sanat ve Dil Dergisi, 6 (39), s.3147-3164.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • H. İlkdoğan. Three Times and Three Rooms, Reading The Story of Movie by Space. 13th IASS-AIS, World Congress of Semiotics “Cross-Inter-Multi-Trans”. 2017, Kaunas, Lithuania

DİĞER

ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
  • Peyzaj Mimarları Odası
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Kentsel Tasarım - 1Lisans2
2018Fiziksel Engelliler İçin Çevre ve Mekan DüzenlemeLisans3
2018Stüdyo - 1Lisans8
2018Stüdyo - 2Lisans8
Son Güncelleme: 17.07.2018 22:53:01