KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Hülya TOKER

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hulya.toker@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hulyatoker@gmail.com
Telefon: 03542421040 / 6631 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat
Uzmanlık Alanları: Askerî Tarih, Harp Tarihi, Siyasî Tarih

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiHacettepe Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi EnstitüsüAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi2004
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi EnstitüsüAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi1993
LisansHacettepe Üniversitesi / Edebiyat FakültesiTarih1986

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - 2020 : Dr. Öğr. Üyesi
 • 2020 - Devam Ediyor : Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - 2019 : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2019 - Devam Ediyor : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
 • 2020 - Devam Ediyor : Dekan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • HÜLYA TOKER; “İstiklal Harbinden Günümüze Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi” Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD, Yıl 1, Sayı 2, Güz 2005, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Büyük Taarruzda Takip Harekâtı ve Yunan Macerasının Sonu”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 5, Ağustos 2007, Sayı 10, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ; “Kurmay Yarbay Hayri (Tümgeneral Tarhan)’nin Anafartalar Muharebeleriyle İlgili Harp Akademileri’nde Verdiği Konferansa Dair”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 6, Ağustos 2008, Sayı 12, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nin Lojistik Durumu”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 13, Aralık 2015, Sayı 26, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Irak Cephesi’nin Açılması ve Kutü’l-Amare Muhasarası”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 14, Mayıs 2016, Sayı 27, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti'nin (DOMMC) Osmanlı Donanmasına Kazandırdığı Gemiler (1909-1914)”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 15, Mayıs 2017, Sayı 29, Genelkurmay Basımevi
 • Hülya TOKER-Y. Serdar DEMİRTAŞ; "Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Muharebelerinde 3'üncü Kolordunun Kuruluş, Konuş ve Muharebelerdeki Rolü", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 30, Ocak 2018.
Diğer Ulusal Makale
 • HÜLYA TOKER;“Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçilik Düşüncesinin Uyanışı ve Atatürk Milliyetçiliği, Atatürk Haftası Armağanı, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Damat Ferit Paşanın Sadaretleri Döneminde İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetleri” Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1991, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşı’na Girişi ve Bu Savaş İçinde Çanakkale Muharebelerinin Önemi”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı 32, Şubat 1992, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER - ERDOĞAN KARAKUŞ; “Türk-Yunan Ahali Mübadelesi ve Yunanistan’daki Türklerin Çektiği Acılar”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı 380, Nisan 2004, Genelkurmay Basımevi
 • HÜLYA TOKER; “İstanbul’un Fethinden Günümüze Fener Rum Patrikhanesinin Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 383, Ocak 2005, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; ”Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa Cepheleri (Galiçya, Romanya, Makedonya) ve Şehitliklerimiz”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 392, Nisan 2007, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeler, Türkiye-BM İlişkileri, Kore Savaşı ve Sonrası Gelişmeler”, Türk Silahlı Kuvvetleri Dergisi, Sayı 395, Ocak 2008, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Nusret Mayın Gemisi ve Çanakkale Deniz Zaferi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 396, Nisan 2008, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale’de Kahraman Bir Alay (57’nci Piyade Alayı)”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 400, Nisan 2009, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Kore Savaşı’nda Bir Türk Tugayı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 405, Temmuz 2010, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Deniz Muharebeleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 419, Ocak 2014, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Cephesi’nde Kara Muharebeleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 420, Nisan 2014, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Muharebelerinin Unutulmaz Mimarlarından Binbaşı Ahmet Nuri (Tuğg. Diriker)”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 420, Nisan 2014, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Bir Şerefin Zirvesinden Diğerine... Çanakkale'den Galiçya'ya”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 423, Ocak 2015, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; “Çanakkale Zaferi'ni Kazandıran Ölümsüz Kahramanlar”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 424, Nisan 2015, Genelkurmay Basımevi.
 • HÜLYA TOKER; "Komutanların Kaleminden Balkan Savaşları Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkisi ve Bozguna Etkisine Yönelik Eleştiriler", Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2018/1, ss.1-15.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • HÜLYA TOKER; "Türk İstiklâl Harbi’nde İç Anadolu Bölgesinin Ordu İaşesi Açısından Önemi - Aksaray Örneği", II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim 2017. 2nd International Aksaray Symposıum 26-28 October 2017. (Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını
 • HÜLYA TOKER; "1847 Yılı Sonrası Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne Sığınan Muhacirler ve Osmanlı Devleti’nin Muhacirlere Karşı Tutumu", 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017. 2nd International Archive Congress on Ottoman Lands November, 20-24, 2017
 • HÜLYA TOKER; "The Battles the Turkish Engaged in the Korean War and their Reflections on the Turkish", The International Symposium on the 68th Anniversary of the Turkish Dispatch to the Korean War, Tue. June, 26, 2018, Ministry of National Defense, the Republic of Korea The General Staff of the Armed Forces, the Republic of Turkey, The War Memorial of Korea Institute for Military History, MND. Seul.
 • Hülya TOKER, "İaşe Ekseninde Yozgat'ın İstiklal Harbi'ne Sağladığı Katkılar", I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi 24-26 Ekim 2018.
ULUSAL
 • “Birinci Dünya Savaşı’nda Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in İsyanı” Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri (23-25 Ekim 1995)
 • Çanakkale Muharebeleri Toplantıları - 8 - 24 Mayıs 2019"Çanakkale ve Milli Mücadeleye Ruh Veren Komutanlar" Çanakkale Muharebeleri Toplantıları - 8 - 24 Mayıs 2019
 • "Yozgat Tarihi ve Kültürü Nasıl Ele Alınmalıdır?" Yozgat Tarihi ve Kültürü Çalıştayı 15 Kasım 2019

KİTAPLAR

 • HÜLYA TOKER; İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele Karşıtı Faaliyetleri (4 Mart 1919 – 16 Ekim 1920)
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Balkan Savaşına Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri
 • HÜLYA TOKER; Mütareke Dönemi İstanbul Rumları
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, C.I
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, C.II
 • HÜLYA TOKER - NURCAN ASLAN; Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, C.III
 • Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ
 • Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebelerine Ait Tarihçe, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ
 • A. İhsan Sabis, Balkan Savaşı'nda Neden Bozguna Uğradık? Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER;
 • Abdullah Paşa’nın Balkan Savaşı Hatıratı ve Mahmut Muhtar Paşa’nın Cevabı, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER - SEMA DEMİRTAŞ, MUSTAFA TOKER
 • HÜLYA TOKER; Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge ve Fotoğraflarla)
 • HÜLYA TOKER - MUSTAFA TOKER; Çanakkale Muharebeleri Kronolojisi
 • HÜLYA TOKER; Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesi 15. Kolordunun Harekatı
 • HÜLYA TOKER - TUNCA ÖRSES; Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Cepheleri
 • HÜLYA TOKER - TUNCA ÖRSES; Fotoğraflarla Kore Savaşı’nda Türk Askeri
 • HÜLYA TOKER; Birinci Dünya Savaşı’nda Mısır Seferi Çerçevesinde Birinci Kanal Akını (2. Baskıya hazırlama ve güncelleme)
 • HÜLYA TOKER; Sakarya Meydan Muharebesi’nde 1 nci Grup (2. Baskıya hazırlama ve güncelleme)
 • HÜLYA TOKER; Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi Harekâtı, V. Cilt I. Kitap (2. Baskıya hazırlama ve güncelleme)
 • HÜLYA TOKER – ÖZLEM DEMİREĞEN – BETÜL SAYIN; Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi Harekatı (Haziran 1914 – Ocak 1916), Genişletilmiş Yeni Baskı
 • Naci; Balkan Savaşı’nda Edirne Kuşatmasına Ait Harp Ceridesi, Günümüz Türkçesine Çev. HÜLYA TOKER
 • HÜLYA TOKER; “The Çanakkale naval battles in Turkish official records” The Gallipoli Campain The Turkish perspective. (Kitapta Bölüm)
 • HÜLYA TOKER; “Milli Mücadele Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve 1 nci Kolordunun Bulgaristan’a Sığınması”, XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Bulgar Askeri-Siyasi İlişkileri (Kitapta Bölüm)
 • HÜLYA TOKER: International Review Of Military History, “Turkish Army from the Ottoman Period until today”, The Turkish General Staff Military History and Strategic Studies Directorate Puplications (Kitapta Bölüm)
 • Hülya TOKER; "Türk İngiliz İlişkileri Ekseninde Süveyş Krizinin Kıbrıs Sorunu Üzerine Etkisi (1950-1960)" 21. Yüzyılda Krizler, Editörler, Yunus Yoldaş, Özlem Becerik Yoldaş, İstanbul Der Yayınları, 2019. (Kitapta Bölüm)

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Editör Yardımcısı: Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
 • Editör: Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
 • Editör Kurulu: Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
HAKEMLİKLER
 • Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi (2016-2018)
 • Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
 • Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
 • Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi
ÜYELİKLER
 • Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi- Yürütme ve Organizasyon Komitesi Üyeliği
 • Yozgat Tarihi ve Kültürü Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018SBK110.1 Siyasi Tarih ILisans3
2018AİT-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ILisans2
2020GZT203 Siyasi TarihLisans3
2019AİT-102.1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IILisans2
2020SBK211.1 Siyasi Tarih IILisans3
2020SBK405.1 Türk Siyasal Hayatı ILisans3
2020ULİZ2001 Siyasi Tarih ILisans3
2020SSBK539 Türk Diploması TarihiYüksek Lisans3
2020GZT205 Türk Siyasal Hayatı ve KurumlarıLisans3
2020ULİS3007 Kamu DiplomasisiLisans3
2020ULİZ2007.1 Türk Siyasi HayatıLisans3
2019SBK-211 Siyasi Tarih IILisans3
2019ULİZ 2007 Türk Siyasi HayatıLisans3
2020SBK110.1 Siyasi Tarih ILisans3
2020SOS404.1 Türkiye'nin Siyasal YapısıLisans3
2020ULİZ2002.1 Siyasi Tarih IILisans3
Son Güncelleme: 30.04.2021 18:11:41