KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Mahmut AKIN

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mahmut.akin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mahmut.akin@bozok.edu.tr
Telefon: 03542421041 / 6638 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara / 1972
Uzmanlık Alanları: Yönetim Organizasyon, Örgütsel davranış

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON2004
Yüksek LisansERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON1998
LisansERCİYES ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETME1994

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1996 - 2007 : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YOZGAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • 2008 - 2015 : YARDIMCI DOÇENT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • 2015 - 2020 : DOÇENT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • 2020 - Devam Ediyor : PROFESÖR DOKTOR YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İDARİ GÖREVLER

 • 2004 - 2006 : BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
 • 2011 - 2015 : BOZOK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI BİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Mahmut Akın, Mahmut Özdevecioğlu, Onur Ünlü, Örgütlerde İntikam niyeti ve Affetme Eğiliminin Çalışanların Ruhsal Sağlıkları Üzerindeki Etkileri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı: 1, Mart 2012.
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Mahmut Özdevecioğlu, Mahmut Akın, Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2.
 • Mahmut Özdevecioğlu; Yusuf Can; Mahmut Akın. Organizasyonlarda Pozitif Ve Negatif Duygusallık ile Bireysel ve Örgütsel Saldırganlık Arasındaki İlişkiler: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2013, Cilt 5, Sayı 2.
 • Mahmut Özdevecioğlu, Cemile Çelik, Mahmut Akın, Fatma İnce Balcı, Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıkları ve Yöneticilerin Cinsiyeti: Bankacılık Sektörü Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, 2013.
 • Mahmut Özdevecioğlu, Mahmut Akın, Mustafa Karaca, Banu İştahlı, Kötü Niyetli Yönetim Tarzının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 4, Sayı: 1, 2014.
 • Mahmut Özdevecioğlu, Mahmut Akın, Ali Bayram, Örgütlerde Çalışanların Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Enerji Yönetimi Taktikleri, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Vol. 9, No: 35, 2014.
 • Mahmut Özdevecioğlu; Serdar Sucan; Mahmut Akın. Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü, Uluslararası Alanya İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 6, Sayı:3, 2015.
 • Eşe Yıldırım, Mahmut Akın, Örgütlerde Dışlanmanın Sinizm Üzerindeki Etkisi, Pozitif ve Negatif Duygusallığın Aracılık Rolü, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 14, Sayı: 2, 2018.
 • Mahmut Akın, En Değerli Markalara Sahip İşletmelerin İnsan Kaynakları Uygulamaları, Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2019
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Soner, Taslak; Mahmut Akın. Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005/2, Sayı:19.
 • Mahmut Akın, Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş/Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008/2, Sayı:25.
 • Mahmut Akın, Personeli Güçlendirme, Örgüt İklimi ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Örgüt Düzeyinde Yaratıcı Çıktılar Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010/2, Sayı: 29.
 • Mahmut Akın, İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi, Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Ek Sayı.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Mahmut Özdevecioğlu, Mahmut Akın, Organizational Culture and Interorganizational Citizenship Behaviors, International Academy of Management and Business (IAMB) 2009 Istanbul Conference, 12-14 October 2009.
 • Mahmut Akın, Mahmut Özdevecioğlu, The Influence of Workplace Exclusion on Workplace Deviance Behaviors: The Role of Employees Regulatory Focus, International Academy of Management and Business, The 12th IAMB Conference – Warsaw, Poland 2012.
 • Mahmut Akın, Osman Amil, Mahmut Özdevecioğlu, Is Your Manager A Psychopath? Evaluation of The Relationship Between The Personality Types of Managers and Workers and The Levels of Psychopathy, 13th International Symposium in Management, 9-10 October 2015, Timişoara, Romania.
ULUSAL
 • Mahmut Özdevecioğlu; Yusuf Can; Mahmut Akın. Organizasyonlarda Pozitif ve Negatif Duygusallık ile Bireysel ve Örgütsel Saldırganlık Arasındaki İlişkiler: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi İİBF, 929-938, Sakarya, 2007.
 • Mahmut Özdevecioğlu; Serdar Sucan; Mahmut Akın. Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2008.
 • Mahmut Özdevecioğlu, Cemile Çelik, Mahmut Akın, Fatma İnce Balcı, Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıkları ve Yöneticilerin Cinsiyeti: Bankacılık Sektörü Örneği, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, Osman Gazi Üniversitesi, 256-262, Eskişehir, 2009.
 • Mahmut Akın, Mahmut Özdevecioğlu, Onur Ünlü, Örgütlerde İntikam niyeti ve Affetme Eğiliminin Çalışanların Ruhsal Sağlıkları Üzerindeki Etkileri, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova İİBF, Adana, 2010.
 • Mahmut Özdevecioğlu, Yasemin Kaya, Mahmut Akın, Örgütlerde Duygusal Yaratıcılık, İntikam Niyeti ve Affetme Eğilimi Arasındaki İlişkiler, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2011.
 • Mahmut Özdevecioğlu, Mahmut Akın, Ali Bayram, Örgütlerde Çalışanların Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Enerji Yönetimi Taktikleri, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildirisi, Marmaris, 2013.
 • Mahmut Özdevecioğlu, Mahmut Akın, Mustafa Karaca, Banu İştahlı, Kötü Niyetli Yönetim Tarzının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2013.
 • Eşe Yıldırım, Mahmut Akın, Örgütlerde Dışlanmanın Sinizm Üzerindeki Etkisi, Pozitif ve Negatif Duygusallığın Aracılık Rolü, 4. Örgütsel Davranış Kongresi Bildirisi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2016.
 • Mahmut Akın, Kübra Sağlam, Sağlık Personelinin İş/Aile Çatışmalarının Ruh Sağlığına Etkisi: Duygusal Zekânın Aracılık Rolü, Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildirisi, Adana, 2018.

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
 • Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • BERJ-Business and Economics Research Journal
 • İş-Güç Dergisi
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
 • Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Altıncı Örgütsel Davranış Kongresi, Bildiri Hakemlikleri
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 • YEAD Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi, 7. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Hakemliği
YÖNETİLEN TEZLER
 • Hüseyin Yılmaz, Örgütlerde yıldırma davranışları, personelin tükenmişlik düzeyleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Eşe Yıldırım, Örgütlerde dışlanma, sinizm ve pozitif-negatif duygusallık arasındaki ilişkiler: Pozitif ve negatif duygusallığın aracılık rolü, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 • Kübra Sağlam, Sağlık personelinin iş/aile çatışmalarının ruh sağlığına etkisi: Duygusal zekânın aracılık rolü, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Debreceni Egyetem Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği, Üniversite ile Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin yapı ve işleyişinin öğrenilmesi, 9-13 Eylül Macaristan.
 • Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Profesyonel Gelişim Semineri I-Yükseköğretimde etkili öğretim ve iletişim. 6 Şubat 2018.
 • Amos programı ile yapısal eşitlik modellemesi-Karadeniz Teknik Üniversitesi, 27-31 Ağustos 2018, Trabzon.
DİĞER FAALİYETLER
 • Bozok Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonu Üyeliği (2006-)
 • Bozok Üniversitesi İşletme Bölümü Erasmus koordinatörlüğü (2013-)
 • Bozok Üniversitesi Erasmus komisyonu üyeliği
 • Bozok Üniversitesi Akreditasyon ve Kalite Koordinatör Yardımcılığı (2017-)
 • Bozok Üniversitesi Kalite Komisyonu (2017-)
 • Bozok Üniversitesi İ.İ.B.F Fakülte Kurulu Üyeliği (2017-)
 • Bozok Üniversitesi İ.İ.B.F Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-)
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019GirişimcilikLisans2
2019Örgütlerde İnsan Davranışları ve Analizi IYüksek Lisans3
2019İşletme SemineriLisans3
2019Etkili ve Bilge İnsanlardan Yönetim ve Liderlik YaklaşımlarıDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2019Halkla İlişkilerLisans3
2019İşletme YönetimiLisans3
2019Örgütsel Davranış AraştırmalarıDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2019Örgütlerde İnsan Davranışları ve Analizi IIYüksek Lisans3
2019İmaj YönetimiYüksek Lisans3
2019Stratejik YönetimLisans3
2019İnsan Kaynakları YönetimiLisans3
2019Yönetim OkumalarıDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2019İnsan Kaynakları Yönetiminde Vaka AnalizleriYüksek Lisans3
Son Güncelleme: 05.12.2020 07:54:19