KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Gülşife GÖK

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Biyoloji Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gulsife.gok@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gulsife_candemir@hotmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul
Son Güncelleme: 10.01.2019 13:11:52