KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Behiye ÇİÇEK

Birim: Şefaatli Meslek Yüksek Okulu
Alt Birim: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
İdari Unvan: Yüksekokul Müd. Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: behiye.cicek@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: cicekbehiye66@gmail.com
Telefon: 0354 564 40 07 / 7204 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Yüksek LisansBOZOK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİŞLETMEİŞLETME2015
LisansBOZOK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETME2011
ÖnlisansANADOLU ÜNİVERSİTESİ / AÇIKÖĞRETİMİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Yüksekokul Müdür Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Kara, M., Çiçek, B., 2016.Çok Katlı Pazarlama Sistemi ve Uygulaması: Yozgat İli Tupperware Firması Örneği, The Journal of International Scientific Researches, 1(1), Şubat 2016, s.50-62.
 • Kara, M., Çiçek, B., 2015.Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Uygulama, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Sayı:13, Haziran 2015, s.177-200.
 • Kurtoğlu, R., Çiçek B., 2013. Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İibf Dergisi, 8(3), s.181-205.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Çiçek, B., Altın, Ş., Ünver, B., Şengönül, A., MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMINDA VERİLEN EĞİTİMLERİN SEKTÖRÜN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİIII. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018 Alanya 2018.
 • Altın, Ş.,Çiçek, B., Sağlam, K., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA MARKA FARKINDALIĞININ ETKİSİ,III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ III. International Strategic Researches Congress, Çorum, 2018.
 • Altın, Ş., Çiçek, B., Şengönül, A., Ünver, B., SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA SEKTÖR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018,Alanya 2018.
 • Altın, Ş., Çiçek, B., Şengönül, A., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018, Alanya 2018.
 • Ünver, B., Şengönül, A., Altın, Ş., Çiçek, B., MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS MÜFREDATININ SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018,Alanya 2018.
 • Şengönül, A., Ünver, B., Altın, Ş., Çiçek, B., YEREL YÖNETİMLERİN KÜLTÜREL HİZMETLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ,III. Ines International Education and Social Science Congress 28 April - 01 May 2018.
 • Altın, Ş.,Çiçek, B., Sağlam, K., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA MARKA FARKINDALIĞININ ETKİSİ,III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ III. International Strategic Researches Congress, Çorum, 2018

KİTAPLAR

 • Altın, Ş., Çiçek, B.,Sağlam, K., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüketim Alışkanlıklarında Marka Farkındalığının Etkisi, Sosyal bilimlerde stratejik yaklaşımlar, ISBN:978-613-9-95847-4,Germany

DİĞER

DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Yönetim ve OrganizasyonÖnlisans2
2019Halkla İlişkilerÖnlisans2
2017Yönetim ve OrganizasyonÖnlisans2
2019Protokol ve Sosyal Davranış KurallarıÖnlisans2
2019İnsan Kaynakları YönetimiÖnlisans2
2017Halkla İlişkilerÖnlisans2
2019Temel HukukÖnlisans3
2019Pazarlama iletişim TeknikleriÖnlisans3
2018Genel işletmeÖnlisans3
2017Genel işletmeÖnlisans3
2019BiyoistatistikÖnlisans3
2019Genel İşletmeÖnlisans3
2019Satış TeknikleriÖnlisans3
2019Büro YönetimiÖnlisans3
2019Mesleki YazışmalarÖnlisans4
2018Temel HukukÖnlisans3
2018Mesleki yazışmalarÖnlisans2
2019Toplantı Yönetimi ve Sunu TeknikleriÖnlisans3
2019Kurumsal İletişimÖnlisans3
Son Güncelleme: 01.12.2019 09:35:03