KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. Ozan ATSIZ

Birim: Turizm Fakültesi
Alt Birim: İdari Birim
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ozan.atsiz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ozan.atsiz@bozok.edu.tr
Telefon: 0 354 212 44 42 / 2823 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: destinasyon pazarlaması, destinasyon yönetimi, rekreasyon

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktoraİstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği2020
Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği2016
LisansAnadolu Üniversitesi / Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek OkuluTurizm İşletmeciliği2014

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Atsiz, O., & Kizilirmak, İ. (2017). Mardin’in Doğal ve Kültürel Çekiciliklerinin Destinasyon Pazarlaması Kapsamında İncelenmesi. MUKADDİME, 25-41.
 • İstanbullu Dinçer, F., Atsiz, O., Kahraman, O., & Çifçi, İ. (2017). Evaluation of Sport Fishing Within the Context of Alternative Tourism. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39-50.
 • Akova, O., Çifçi, İ., Atsiz, O., & Gezeroglu, B. (2016). Understanding The Motivational Factors Of Dining Out: A Study At Fatih Kadinlar Bazaar In Istanbul. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 19-38.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Sonmez, S. (2017). Tourism, terrorism, and political instability , “Turizm, Terörizm ve Siyasi İstikrarsızlık". Annals of Tourism Research, Çeviren: Acar, A., Atsız,O, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 110 - 137.
 • Kaya, F., Yıldız, S., Atsız, O., & Aghayeva, S. (2017). Stresle Başa Çıkma Tarzları ile Duygusal Emek İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • AKIN, G , Balıkçı, E , Temiz, S , Atsız, O . (2019). Yozgat’ın Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 1-16 .

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Atsız, O., Akova, O., & Ertuğral, S. (2017). Rekreasyon Deneyimi, Destinasyon Memnuniyeti ve Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Munzur Vadisi Milli Parkı Üzerine Araştırma. 4th Internatıonal Regıonal Development Conference, (s. 906-913). Tunceli.
 • Akova, O., Atsiz, O., & Taşkıran, Ö. (2016). The Use Of Social Responsibility And Ethics On Hotels’ Websites: A study at 5 Star Hotels in Istanbul ", . 3rd Belgrade International Tourism Conference: Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization, (s. 420-432). Belgrade.
 • Çetin, G., Akova, O., Atsiz, O., & Balik Kaya, M. (2017). Components of Package Tour Qualıty. 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management conference, (s. 113-119). Gazimagosa.
 • İstanbullu Dinçer, F., Kahraman, O., Çifçi, İ., & Atsiz, O. (2018). Sportif Olta Balıkçılığına Katılan Turistlerin İtici ve Çekici Motivasyon Faktörlerinin Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma. II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, (s. 272-281). Gümüşhane.
 • Kurtulay, Z., Taşkıran, Ö., Çetin, G., Kizilirmak, İ., Atsiz, O., & Karayilan, E. (2015). Exploring the boutique hotel guest experience. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, (s. 27-36). Las Vegas.
ULUSAL
 • Atsiz, O., & Kizilirmak, İ. (2016). Seyahat Acentelerinde Yenilik Yönetimi: Kültürel Deneyim Üzerine Bir Uygulama. 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu, (s. 459-467). Balıkesir.
 • İstanbullu Dinçer, F., Atsiz, O., Kahraman, O., & Çifçi, İ. (2016). Türkiye’de Sportif Olta Balıkçılığının Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, (s. 90-100). Erzincan.
 • Kizilirmak, İ., Alrawadieh, Z., Küçükali, S., & Atsiz, O. (2015). Çanakkale'de Düzenlenen Anzak Tur Programlarına Yönelik Bir İçerik Analizi. 16. Ulusal Turizm Kongresi, (s. 1200-1208). Çanakkale.
 • İstanbullu Dinçer, F., Çifçi, İ., & Atsiz, O. (2015). Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kapsamında Milli Parklar Üzerine Bir Araştırma: Munzur Vadisi Milli Parkı Örneği. 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, (s. 27). Afyon.

KİTAPLAR

 • Akova, O., & Atsız, O. (2019). Sociocultural impacts of tourism development on heritage sites. D. Gürsoy, & R. Nunkoo içinde, The Routledge Handbook of Tourism Impacts. London: Routledge.
 • Kizilirmak, İ., Kaya, F., Atsiz, O., & Çifçi, İ. (2016). Konaklama İşletmelerinde ÖNBÜRO İŞLEMLERİ ( Opera Paket Programı Destekli ). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akova, O., Ertuğral, S., Atsız, O., & Keskin, M. (2017). Adı:The Relationship Between Leadership Behavior, Organizational Commitment and Intention to Leave: A Research Upon 5 Star Hotels in Istanbul. Z. Gölen, & İ. Serbestoğlu içinde, New Trends in Social And Liberal Sciences (s. 669-694). Ankara: Gece Kitaplığı.

DİĞER

DİĞER FAALİYETLER
 • Akın, G; Balıkçı, E; Atsız, O, 2018, Yozgat Çekerek İlçesi Tanıtımı Fotoğraf Sergisi, 29-02 Kasım-Aralık 2018, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı, İstanbul
 • Akın, G; Balıkçı, E; Atsız, O, 2018, Yozgat Çekerek İlçesi Tanıtımı Fotoğraf Sergisi, 15-16 Aralık 2018, Yozgat Novada AVM, Yozgat
Son Güncelleme: 20.01.2020 19:30:51