KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Esin CERİT

Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Alt Birim: Hemşirelik
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: esin.cerit@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: esin.cerit@bozok.edu.tr
Telefon: 03542421034 / 6412 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Çankaya / 1985
Uzmanlık Alanları: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHemşirelikRuh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği2018
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüHemşirelik2012

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Dr.Öğr.Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Cerit E., Gördeles B.N. Emotioanal Intelligence IN Nursing Students International Journal of Caring Sciences September-December 2014, 7 ;3: 936-945.
 • Arslan E., Akça K. Nazan, Başer M. Levels of Assertiveness and Peer Pressure of Nursing Students . International Journal of Caring Sciences Jan - April 2013, 6;1:78-86.
 • Güleroğlu F.T., Başer M., Cerit E.,& Yüzer S. Postpartum Dönemde Yapılan Geleneksel İnanç ve Uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2014;24;2:84-9.
 • Akca, N. K., Arslan, E., Baser, M., & Kuzucu, E. G. (2015). The effect of touching for level of anxiety and skills to advanced practice of nursing students. International Journal of Caring Sciences, 8(1), 52–59.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Cerit E., Akbuğa A.G. ERAS Protokolü’ne Holistik Bakış: Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği, Uluslararası Katılımlı ERAS Kongresi,4-6 Mayıs 2018, Ankara.
 • Cerit E., Şimşek N. Çocuğun İçindeki Gizli Güç: Psikolojik Sağlamlık. Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Düzce.(sözel bildiri)
 • Cerit E., İnci F., Şimşek N. Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi: Kalitatif Bir Araştırma. 3.Uluslararası 7.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara, 1-3 Eylül 2014, Ankara (sözel bildiri).
 • Cerit E. Spirituality Care in Nursing, HORATIO, European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, 31.10.2013-02.11.2013 (sözel bildiri).
 • Cerit E., Gördeles B.N. Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri, II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 05-07.10.12.(poster bildiri).
 • Arslan E., Küçük T., Kanık P. T.C. Başbakanlık S.H.Ç.E.K Nevşehir Yetiştirme Yurdunda Kalan Bireylerin Öfke İfade Etme Biçimlerinin Belirlenmesi, I.Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, 2011. (poster bildiri)
 • Arslan E., Başer M., Güleroğlu T.F. The Relation Between Social Support Levels Exhaustion Levels Of The Female Academics, 4th World Congress on Women’s Mental Health, 16-19 March 2011,Madrid, Spain (Poster)
 • Arslan E., Akça K. Nazan, Başer M. Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Atıganlık ve Akran Baskısı Düzeylerinin Belirlenmesi, III.Ulusal (Uluslararası Katılımlı)Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2009 ,Akçakoca, Düzce. (poster bildiri)
 • Yılmaz T., Cerit E. Erkek Öğrenci Hemşirelerin Mesleği Algılama Durumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19- 21. 04.2013(poster bildiri).
 • Tosun Guleroglu F., Baser M., Arslan E., Yuzer S. Determınation Of Traditional Beliefs And Practices About Self Care Of Postpartum Women . 4th World Congress on Women’s Mental Health, 16-19 March 2011,Madrid, Spain (Poster)
 • Güleroğlu F.,Akbuğa A.G., Arslan E.D., Cerit E.,Bahçeli A. Yapılandırılmış Eğitimin Hemşirelierin Adli Vakayı Tanılama Ve Değerlendirme Düzeyi,2017

DİĞER

HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • Bakım ve Rehebilitasyonda Çalışan Bakım personeline "Stres yönetimi Eğitimi"
 • Bakım ve Rehebilitasyonda Çalışan Bakım personeline "Öfke Kontrolü" Eğitimi
 • Yozgat Şehir Hastanesi Hemşirelerine "İletişim "eğitimi
JÜRİ ÜYELİĞİ
 • Hemşirelerde otantiklik ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile aralarındaki ilişki
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2020Stres ve Öfke KontrolüLisans2
2020Gelişim PsikolojisiLisans2
2020Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiYüksek Lisans3
2020Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiLisans4
Son Güncelleme: 07.07.2020 10:38:13