KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Davut Erdem ŞAHİN

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Makina Mühendisliği Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: davut.sahin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: davuterdemsahin@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: YOZGAT / 1973
Uzmanlık Alanları: Mekanik Titreşimler, Mems, Makina Dinamiği.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Post DoktoraConcordia / Faculty of Engineering & Computer ScienceDepartment of Mechanical, Industrial & Aerospace Engineering (MIAE)2012
DoktoraErciyes / MMFMakine Müh.Makine Teorisi ve Dinamiği2008
Yüksek LisansGazi / MMFMakine Müh.Makine Teorisi ve Dinamiği2001
LisansGazi / MMFMakine Müh.1994

AKADEMİK GÖREVLER

  • 2010 - 2011 : Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
  • An impaired driver model for safe driving by control of vehicle parameters
  • A New Approach for the Non-linear Analysis of the Deflection of Beams Using Lie Symmetry Groups
  • Hava Filtresi İçindeki Akış ve Titreşim Deseninin Karşılaştırılması-Deneysel Çalışma
  • MODELING AND EXPERIMENTAL VALIDATION OF THE EFFECTS OF EVAPORATION OF WATER DROPLETS ON MICRO-CANTILEVER BEAMS SUBJECTED TO LARGE DEFLECTION
  • Stability Analysis Of A Shaft Supported By Externally Pressurized Gas Bearings
  • Havalı Yataklarda Titreşim
  • Halkalı Aktif Dengeleyicili Rotorlarda Radyal Değişim
  • Nonlinear Sensitivity Analysis of Twin Non-Symmetric Micro-Cantilever Beams
  • The Analysis of the Non-linear Deflection of Non-straight Ludwick type Beams Using Lie Symmetry Groups
Son Güncelleme: 04.02.2019 13:46:10