KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Dr. Fikret YILMAZ

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Sosyoloji Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: fi̇kret.yilmaz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: fikoyama@hotmail.com
Uzmanlık Alanları: Etik, Siyaset, Epistemoloji, Sosyal Felsefe

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Edebiyat FakültesiFelsefeFelsefe2019
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Edebiyat FakültesiFelsefeFelsefe2014
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüOrta Öğretim Alan ÖğretmenliğiFelsefe Öğretmeliği2005
LisansOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Beşeri Bilimler FakültesiFelsefeFelsefe2002

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • YILMAZ FIKRET (2017). John Locke un Tolerans Anlayısına Bir Elestiri. Kesit Akademi(8), 281- 304. (Yayın No: 3653384)
 • YILMAZ FIKRET (2017). Tolerans Paradoksu. The Journal Of Academic Social Sciences Studies(59), 577-606., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7150 (Yayın No: 3653404)
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • YILMAZ, Fikret. (2018). Ernest Sosa’nın Erdem Merkezli Epistemolojisinde Bilginin Derecelendirilmesi. Dört Öge, 14, 135-157. http://dergipark.gov.tr/dortoge.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • YILMAZ FIKRET (2017). Tolerans Paradoksu. ASOSCONGRESS 2. ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3847975)
 • YILMAZ FIKRET (2017). John Locke’un Tolerans Anlayısına Bir Elestiri. ASOSCONGRESS 2. ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3848011)
 • Sosa’nın Erdem Perspektivizm’i: Entelektüel Erdemler ve Epistemik Perspektivizm, 4. ASOSCONGRESS ASOSCONGRESS SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU, 3-5 MAYIS 2018, Sözlü Sunum
 • Ernest Sosa’nın Erdem Merkezli Epistemolojisinde Bilginin Derecelendirilmesi, 4. ASOSCONGRESS ASOSCONGRESS SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU, 3-5 MAYIS 2018, Sözlü Sunum
 • Yılmaz, F. Toleransın Gerekçelendirilmesi.VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 13-15 Haziran, 2019, Ankara, Türkiye TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, ISBN: 978-605-7602-79-4,ss.257-271
 • Yılmaz, F. Toleransın Sınırı.VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 13-15 Haziran, 2019, Ankara, Türkiye TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, ISBN: 978-605-7602-79-4,ss.257-271, ss. 272-283
ULUSAL
 • YILMAZ FIKRET (2013). Ernest Sosa nın Erdem Epistemolojisi. GAZI ÜNIVERSITESI I. GENÇ AKADEMISYENLER SEMPOZYUMU, 669-685. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:919409)
 • YILMAZ FIKRET (2015). Heidegger de Özgürlük Sorunu. III. Genç Akademisyenler Sempozyumu, 643-661. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2488087)

KİTAPLAR

 • ÖZNE YI YENIDEN DÜSÜNMEK Çagdas Avrupa Sosyal Düsüncesinin Antolojisi, Bölüm adı:(Dokuzuncu Bölüm: Samimiligin Çagdas Kodlaması, onbirinci bölüm: Bilimsel Bilginin Modern Pragmatikleri ) (2014)., Pierre Bourdieu, Marilyn Strathern, Michel Foucault, Alessandro Pizzorno, Hans Blumenberg, Reinhart Koselleck, Louis Dumont, Alan Macfarlane, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, Alain Touraine, Jean Baudrillard, Insan Yayınları, Editör:James D. Faubion (Westview Press), Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 357, ISBN:978-975-574-700-2, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1059273)
 • Tolerans Üzerine Bir Mektup (2017)., YILMAZ FIKRET, ATIF Yayıncılık, Basım sayısı:1, ISBN:978- 975-2499-38-6, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3653420)

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • ÖZNEYI YENIDEN DÜSÜNMEK ÇAGDAS AVRUPA SOSYAL DÜSÜNCESININ ANTOLOJISI, Kitap, Editör, Insan Yayınları, 2014
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Asos 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya
 • Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik
 • 1. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 2014, Ankara
 • 3. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 2015, Ankara
Son Güncelleme: 18.10.2019 09:34:55