KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Çağri KÖYLÜ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: cagri.koylu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: cagri_koylu@live.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Yahyalı / 1988
Uzmanlık Alanları: Muhasebe-Denetim

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiErciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeMuhasebeDevam Ediyor
Yüksek LisansDumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeMuhasebe Finansman2013
LisansDumlupınar Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme Bölümü2009

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma
  • 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Ttk)’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma
Son Güncelleme: 12.06.2019 01:47:07