KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Uğur TEMİZ

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Jeoloji Mühendisliği
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ugur.temiz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ugur.temiz51@gmail.com
Telefon: (354) 2421001 / 1651 (Dahili)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüGenel Jeoloji2004
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüGenel Jeoloji1998

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1996 - 2000 : Arş.Gör
 • 2000 - 2004 : Öğr.Gör.
 • 2004 - 2006 : Öğr.Gör.Dr.
 • 2007 - 2015 : Yrd.Doç.Dr.
 • 2015 - Devam Ediyor : Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2009 - 2012 : Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2009 - 2015 : Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Yrd.Doç.Temsilcisi)
 • 2015 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2010 - 2016 : Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan Yardımcısı
 • 2010 - 2015 : Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2015 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • 2016 - 2017 : Bozok Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeliği
 • 2019 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Temiz, U., Gökten, E., Eikenberg, J., 2009. U/Th dating of fissure ridge travertines from the Kırşehir region (Central Anatolia Turkey): structural relations and implications for the Neotectonic development of the Anatolian block. Geodinamica Acta, Vol 22/4, pp. 201-213, DOI:10.3166/ga.22.201-213
 • Gökten, E., Demirtaş, R., Özaksoy, V., Herece, E., Varol, B., Temiz, U., 2011. Faulting and Stress Distribution in the Bolu Pull-apart Basin (North Anatolian Fault Zone, Turkey): The Significance of New Dates Obtained from the Basin Fill. Turkish J. Earth Sci., 20, pp. 1-26, DOI:10.3906/yer-0803-6.
 • Temiz, U., Eikenberg, J., 2011. U/Th dating of the travertine deposited at transfer zone between two normal faults and their neotectonic significance: Cambazli fissure ridge travertines (the Gediz Graben-Turkey). Geodinamica Acta, Vol 24/2, pp. 95-105, DOI: 10.3166/ga.24.95-105.
 • Temiz, U., 2012. Age of fault reactivation by using U/Th dating method of carbonate precipitates: An example from the active Manisa Fault (West Turkey). Geodinamica Acta, Vol 25/1-2, pp. 1-11
 • Temiz, U., Gökten, E., Eikenberg, J., 2013. Strike - slip Deformation and U/Th Dating of the Travertine Deposition: Examples from North Anatolian Fault Zone, Bolu and Yeniçağ Basins, Turkey. Quaternary International, Vol 312, pp. 132-140, DOI:10.1016/j.quaint.2013.08.034.
 • Temiz, U., Savaş, F. 2015. Relationship between Akhüyük Fissure Ridge Travertines and Active Tectonics: their Neotectonic Significance (Ereğli - Konya, Central Anatolia). Arabian Journal of Geosciences, Vol 8/4, pp 2383-2392
 • Alçiçek, M.C., Alçiçek, H., Altunel, E. Arenas, C., Bons, P., Brogi, A., Capezzuoli, E., de Riese, T., Porta, G.A., Gandin, A., Guo, L., Jones, B., Karabacak, V., Kershaw, S., Liotta, D., Mindszenty, A., Pedley, M., Ronchi, P., Swennen, R.,Temiz, U., 2017. Comment on “First records of syn-diagenetic non-tectonic folding in Quaternary thermogene travertines caused by hydrothermal incremental veining” by Billi et al. Tectonophysics 700–701 (2017) 60–79. Tectonophysics 491-500.
 • Temiz, U., Savaş, F. 2018. U/Th dating of the Akhüyük fissure ridge travertines in Ereğli-Konya (Central Anatolia-Turkey): their relationship to active tectonics. Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.43/7, pp. 3739–3749, DOI: 10.1007/s13369-018-3106-5
 • Temiz U., Koçak, İ., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-series dating and origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) travertines in Central Anatolian Volcanic Province, Turkey. Arabian Journal of Geosciences. 11:699, https://doi.org/10.1007/s12517-018-4046-9
 • Ozer, C.K., Temiz,U. 2019. Calcareous Nannofossil and Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of Santonian to Danian in Göynük Basin, Bolu, Turkey. Journal of African Earth Sciences Vol.149 pp. 235–270
 • Kandemir, Ö., Akbayram, K., Çobankaya, M., Kanar, F., Pehlivan, Ş., Tok, T., Hakyemez, A., Ekmekçi, E., Danacı, F., Temiz, U., 2019. From arc evolution to arc-continent collision: Late Cretaceous−middle Eocene geology of the Eastern Pontides, northeastern Turkey. Geological Society of America Bulletin, https://doi.org/10.1130/B31913.1
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Temiz, U., Işık, V., 2002. Simav (Kütahya-Batı Anadolu) güneyinde metamorfik kayaların petrografik ve yapısal özelikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri C.19, S.1, s. 21- 34.
 • Temiz, U. 2010. 1908-1998 Yılları arasında Ceyhan-Misis, Adana bölgesindeki depremlerin Coulomb etkileşimleri, Türkiye. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi C. 27, S.1, s. 1- 12.
 • Temiz, U., Gökten, E. 2011. Ms 6.8 19 Nisan 1938 Akpınar (Kırşehir) Depreminin Coulomb Gerilme Analizi. Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 54, S. 3, s. 81-92.
 • Temiz, U. 2012. Yozgat-Sorgun Havzasındaki Bazaltik Daykların Konumları: Lütesiyen’deki Gerilme Durumu. Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 55, S.3, s. 189-201.
 • Temiz, U., Gökten, E. 2016. 10 Ocak 2016 Hacıduraklı-Çiçekdağı (Kırşehir) depremi (Mw = 5.0); ilgili yapılar ve tektonik ortam, Orta Anadolu–Türkiye. Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 59, S. 2, s. 155-166.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Temiz, U., Tekeli, O., Işık, V., 2001. Structural and petrographic features of metamorphic rocks in the south of Simav, Western Turkey. Forth International Turkish Geology Symposium, Abstracts (ITGS IV), p.227, (September 24-28, 2001), Adana, Turkey.
 • Dalabasmaz, H., Temiz, U., Gökten, E., Ulugergerli, E., 2004. Resistivity and GPR Measurements at Sofrazlı Fault Zone. The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Abstracts Book, p. 380-384, (December 7-10, 2004), Ankara, Turkey.
 • Temiz, U., Gökten, E., Eikenberg, J., 2005. The Age of Kırşehir Travertines: Their tectonic implications. Proceedings of 1st International Symposium on TRAVERTINE, p. 128-132, (September 21-25, 2005), Denizli, Turkey.
 • Kolay E., Koçak İ.ve Temiz U., 2017. Jeotermal Sahalarda Karşılaşılan Sorunlara Yozgat’ tan Örnekler. B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bil. Öz., Yozgat.
 • Kaya-Ozer, C., Temiz, U., 2017. Yozgat Bölgesinin Jeositleri ve Turizm Açısından Önemi, II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bil. Öz., Yozgat.
 • Temiz U. Koçak İ. Öksüz N. ve Akbay S., 2017. Alfa-Spektrometre ile Uranyum Serisi Yaslandırma Yöntemi: Bir Örnek Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenleri. Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalısma Grubu Çalıstayı, 14-17 Eylül, RTE Üniversitesi, Rize, Bildiri Özleri Kitabı, s. 68-69.
 • Akbay S., Temiz U. and Koçak İ. Submarine Volcanic Rocks of Yozgat (Turkey) and Their Distinct Morphological Features. 9. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya/Turkey 7-11 May 2018
 • Koçak, İ., Temiz U., Öksüz N. and Akbay, S.,2018. U-Series Dating and Origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertines. 8. Geochemistry Symposium. 02-05 May, Antalya
ULUSAL
 • Temiz, U., Gökten, E., 2003. Kırşehir dolayının neotektoniği ve depremselliği, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı (ATAG-7) Makaleler, s. 79-94, (1-3 Ekim 2003), Van.
 • Temiz, U. ve Gökten, E., 2004. 22 Mayıs 1971 ve 1 Mayıs 2003 Bingöl (Türkiye) Depremlerinin Statik Coulomb Gerilme Değişim Modeli. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 8. Toplantısı (ATAG-8) Bildiri Özetleri, s.25, (22-24 Eylül 2004), Elazığ.
 • Gökten, E., Sağlam, A., Ünlüsoy, N., Temiz, U., 2006. Mahmudiye-Çifteler-Emirdağ (Eskişehir) Geç Pliyosen-Kuvaterner havzasının neotektonik özellikleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı (ATAG 10) Bildiri Özetleri, s.33, (2-4 Kasım 2006), İzmir.
 • Gökten, E., Temiz, U., 2007. Bolu Havzası travertenleri; havza neotektonik gelişiminin yorumlanmasındaki katkıları. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı (ATAG-11) Bildiri Özleri, s.41, (8-9 Kasım 2007), Gebze-Kocaeli.
 • Temiz, U. ve Gökten, E., 2008. Seyfe Fay Zonu'nun (Kırşehir) Neotektoniği ve Depremselliği. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s.88-89, (24-28 Mart 2008), Ankara.
 • Temiz, U., 2008. InSAR Tekniği ile Radar Görüntülerinden Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi, I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 65-66, (22-23 Mayıs 2008), Sivas.
 • Temiz, U., Gökten, E., 2009. Kırşehir Bölgesinin (Orta Anadolu, Türkiye) Landsat ETM+ Görüntüsü üzerinde Çizgisellik Analizi; Yapıların Tektonik Anlamları. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı-I, s.376-377, (13-17 Nisan 2009), Ankara.
 • Temiz, U., Gökten, Y.E., 2010. 19 Nisan 1938 Akpınar (Kırşehir) Depreminin Coulomb Gerilme Analizi. Bildiri Özleri Kitabı, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14 (ATAG-14) Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.61, (3-6 Kasım 2010), Adıyaman.
 • Bozkaya, G., Temiz, U., 2012. Faylarla ilişkili karbonat (kalsit) oluşumlarında sıvı kapanımı incelemelerine ait ilk bulgular: Manisa fayı (Batı Anadolu-Türkiye). V. Jeokimya Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Özetleri, s. 267-268, (23-25 Mayıs 2012), Denizli.
 • Kandemir, Ö., Kanar, F., Pehlivan, Ş., Tok, T., Çobankaya, M., Atıcı, G., Ekmekci, E., Temiz, U., 2013. Artvin Civarindaki Üst Kretase Birimlerinde Ön Bulgular. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.66-67, (01-05 Nisan 2013) Ankara.
 • Savaş, F., Temiz, U., 2016. Akhüyük travertenlerinin (Konya-Ereğli) gelişimi ve neotektonik evrimi. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016 MTA, Bildiri Özleri Kitabı, S.484-485.
 • Temiz, U., 2017. Karbonatların (Travertenlerin) Alfa-Spektrometre ile Uranyum serisi yaşlandırma yöntemi, Kuvaterner Yaşlı Birimlerin ESR ve Diğer Yöntemlerle Tarihlendirilmesi Çalıştayı, (17-18 Kasım 2017) Selçuk Üniversitesi Konya, Bildiri Özleri Kitabı, s. 8.

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • Özgür KANDEMİR - Artvin Civarının Jeolojisi ve Tektoniği (Tamamlandı)
 • Fatih KANAR - Zeytinlik (Artvin) Civarının Jeolojisi ve Tektoniği (Tamamlandı)
 • Fatih SAVAŞ - Akhüyük (Ereğli-Konya) Travertenlerinin Gelişimi ve Neotektonik Önemi (Tamamlandı)
PROJELER
 • Kırşehir Yöresinin Neotektoniği ve Depremselliği, 2003-2004. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ergun GÖKTEN; Proje Yardımcıları: Dr. Uğur TEMIZ
 • Seyitgazi-Emirdağ arasında Emirdağ grabeni batı kenarının neotektonik özellikleri ve depremselliği, 2006-2007. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ergun GÖKTEN; Proje Yardımcıları: Dr. Uğur TEMİZ, Arş. Gör. Azad SAĞLAM, , Y.Lisans Merih MEYDAN
 • Yozgat ili’nin Türkiye’nin Tektonik Yapısı İçerisindeki Yeri ve Depremsellik Açısından Kırıklı Yapılarının Araştırılması 2005-2007. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇELİK, Proje Yardımcıları: Yrd.Doç.Dr. Uğur TEMİZ, Araş. Gör. Caner KAYA. Proje No: FBA-05-23
 • Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) travertenlerinin U/Th yöntemiyle yaşlandırılması ve Neotektonik önemi 2015-2017. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Uğur TEMİZ Proje Yardımcıları: Yrd.Doç.Dr.İsmail KOÇAK, Doç.Dr.Nursel ÖKSÜZ, Proje No: 2015MMF/A219
 • Nallıhan (Ankara) ilçesi kuzeyinde yüzeyleyen Üst Kretase birimlerinin jeolojisi, planktonik foraminifer, nannofosil biyostratigrafisi ve paleoekolojik özelliklerinin belirlenmesi. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Caner KAYA ÖZER, Proje Yardımcıları: Doç. Dr. Uğur TEMİZ, Yakup ÜNVERMİŞ, Yunus Emre SÖNMEZER, Proje No: 6602a-MMF/17- 70.
 • Salanda Travertenlerinin Jeokimyası, Aktif Tektoniği ve Morfolojisi. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi İsmail KOÇAK, Proje Yardımcıları: Doç. Dr. Uğur TEMİZ, Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ, Arş. Gör. Serkan AKBAY, Proje No: 6602c-MMF/17-124
 • Salanda Fay Zonunda (Nevşehir-Kırşehir) yüzeyleyen travertenlerinin jeolojik, teknolojik ve mühendislik özelliklerinin incelenmesi, Yürütücü: Doç.Dr. Ersin KOLAY Proje Yardımcıları: Doç.Dr. Uğur TEMİZ Dr.Öğr.Üyesi İsmail KOÇAK Arş.Gör. Serkan AKBAY, Proje No: 6602a-MMF/18-159 devam ediyor
Son Güncelleme: 13.06.2019 13:19:06