KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. İsmail AKDENİZ

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Kimya Bölümü
İdari Unvan: Yüksekokul Müdürü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ismail.akdeniz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ismailakdeniz23@gmail.com
Telefon: 05352401413 / 2525 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Çüngüş / 1970
Uzmanlık Alanları: KİMYA

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiFırat Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimyaAnalitik Kimya2002
Yüksek LisansFırat Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüKimyaAnalitik Kimya1993
LisansFırat Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiKimya1991

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1992 - 1993 : Saray Lisesi Kimya Öğretmeni Saray/VAN
 • 1993 - 1995 : Yazıkonak İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni ELAZIĞ
 • 1995 - 1996 : Dz.K.K. Gonca Ana Mayın Grup Komutanlığı İzabe Atölyeleri ve Patlayıcı Maddeler Laboratuvar Müdürü Gölcük/İZMİT
 • 1996 - 2007 : Mehmet Akif Ersoy Lisesi Kimya Öğretmeni Elazığ
 • 2007 - 2012 : Yrd. Doç. Dr.
 • 2012 - 2017 : Doç.Dr.
 • 2017 - Devam Ediyor : Prof.Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2008 - Devam Ediyor : B.Ü. Kimya Bölüm Analitik Kimya A.B.D.Başkanı
 • 2008 - 2011 : B.Ü. Fen Bilimleri Ens. Kimya Ana Bilim Dalı Erasmus koordinatörü
 • 2009 - Devam Ediyor : B.Ü. Farabi Kurum Koortinatörü
 • 2009 - 2012 : B.Ü. Temel Alan Komisyon (TAK) Üyeliği
 • 2014 - 2017 : B.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent temsilcisi
 • 2014 - 2017 : B.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi
 • 2015 - Devam Ediyor : B.Ü. Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği
 • 2016 - 2019 : B.Ü. Sorgun Meslek Yüksek Okulu Müdürü
 • 2016 - Devam Ediyor : B.Ü. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2016 - Devam Ediyor : Sorgun/YOZGAT ÖSYM Sınav Koordinatörü
 • 2017 - Devam Ediyor : B.Ü. Üniversitemiz “Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu” üyeliği
 • 2017 - 2019 : B.Ü. İletişim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Profesör Temsilcisi
 • 2017 - Devam Ediyor : B.Ü. Üniversitelerarası Kurul Üyesi
 • 2017 - Devam Ediyor : İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : YBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Mehmet YAMAN and Ismail AKDENIZ, “Sensitivity Enhancement in Flame Atomic Absorption Spectrometry for Determination of Cupper in Human Thyroid Tissues”, Analytical Sciences, Vol. 20, 1363-1366, 2004.
 • . Mehmet YAMAN, Nuh OKUMUS, Sezgin BAKIRDERE and ısmail AKDENIZ, “Zinc Speciation in Soil Samples and Relation with Its Concentration in Fruits, Asian Journal of Chemistry, Vol:17, No:1, 66-72, 2005.
 • M. YAMAN, D. ATICI, S. BAKIRDERE, I. AKDENIZ, “Comparison of Trace Metal Concentrations in Malign and Benign Human Prostate”, J. Med. Chem. 2005, 48, 630-634.
 • ISMAIL AKDENIZ and MEHMET YAMAN,” Effects of Various Chemical Modifiers on the Determination of Arsenic by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry and Application to the Solid Samples”, Asian Journal of Chemistry, Vol. 17, No.4, 2005, 2692-2698.
 • MEHMET YAMAN and ISMAIL AKDENIZ, “Fractionation of Aluminum in Soil and Relation to İts Concentration in Fruits”, Environmental Monitoring and Assessment, 2006, 115: 279 - 289.
 • . M. YAMAN AND I. AKDENIZ, “Effects of Different Chemical Modifiers on the Determination of Arsenic by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry and Application to the poultry and plant samples”, Trace Elements and Electrolytes, Vol. 23, No. 4, 2006, 237-241
 • HALIM AVCI, ISMAIL AKDENIZ and MEHMET YAMAN,” AssesSment of Toxic Trace Metals Emitted From Industrial Sources in East of Turkey”, Asian Journal of Chemistry, Vol. 20, No.4, 2008, 2827-2834.
 • Gokce Kaya, Ismail Akdeniz, and Mehmet Yaman,” Solid Phase Extraction and Preconcentration of Nickel in Water Samples With Activated Carbon-PAR and Flame Atomic Absorption Spectrometry”, Atomic Spectroscopy, Vol:29(4), July/August, 2008, 150- 155
 • Gokce Kaya, Ismail Akdeniz, and Mehmet Yaman,” Determination of Cu, Mn, and Pb in Yogurt Samples by Flame Atomic Absorption Spectrometry Using Dry, Wet, and Microwave Ashing Methods”, Atomic Spectroscopy, Vol. 29(3), May/June, 2008, 99-106
 • GOKCE KAYA, HALIM AVCI, ISMAIL AKDENIZ and MEHMET YAMAN ,” Determination of Trace and Minor Metals in Benign and Malign Human Thyroid Tissues”, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No. 7 (2009), 5718 – 5726
 • Gokce KAYA, Ismail AKDENİZ, Cemile OZCAN, Ersin KILINC and Mehmet YAMAN, “Use of Flame Atomic Absorption Spectrometry in Diagnosis of Cancerous and Non-Cancerous Breast Tissues: Comparison of Metal Concentrations”, Atomic Spectroscopy, 31 (3), May/June, 2010, 102- 110
 • S. BAKIRDERE, F. AYDIN, E. G. BAKIRDERE, S. TITRETIR, İ. AKDENİZ, E. YILDIRIM AND Y.ARSLAN, “ From mg/kg to pg/kg Levels: A Strory of Trace Element Determination: A Review”, Applied Spectroscopy Reviews, 46:38-66, 2011
 • Halim ACI, Gokce KAYA, İsmail AKDENİZ, Muharrem İNCE, Mehmet YAMAN,” Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Nickel and Chromium in Various Plant Leaves Used as Biomonitors in Environmental Pollution”, Fresenius Environmental Bulletin, volume 22 – No 2, 2013, 379-387.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • . AKDENİZ İ, and YAMAN M., “Chromium Speciation in Water “ , XXVIII Colloquium Spectroscopicum İnternationale, June 1993, York-UK, FP.48
 • AKDENİZ İ and YAMAN M., “Determination of Aluminium in Fruit Juices by Atomic Absorption Spectrometry” , 13th İnternational Symposium on Microchemical Techniques” , May 1994, Montreux-Switzerland
 • AKDENİZ İ, ….. and YAMAN M., “Determination of As in Water by ETA-AAS , 3rd, Aegean Analytical Chemistry days, 29 September-2 October, 2002, Midilli-Greece
 • YAMAN M.and AKDENİZ İ., “The İmproving Sensitivity in FAAS for Determination of Cd, Pb and Cu” 2nd. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Sep.14-17, 2003, Şile-İstanbul /Turkey
ULUSAL
 • Sezgin BAKIRDERE, İsmail AKDENİZ ve Mehmet YAMAN, “Toprakta Zn Spesiasyonu (Türlemesi) ve Onun Meyvelerdeki Konsantrasyonu ile ilişkisi”, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz 2002, Bursa.
 • Ergül YIĞMATEPE, İsmail AKDENİZ ve Mehmet YAMAN, “Ultra Eser Düzeyindeki Nikel’in PAR-Aktif Karbon ile Önderiştirilerek Tayini”, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5 Temmuz 2002, Bursa
 • Halim AVCI, İsmail AKDENİZ ve Mehmet YAMAN, “Türkiyenin Doğusundaki Endüstri Kaynaklarından Yayılan Toksik Eser Elementlerin Tayini ve Değerlendirilmesi”, 21.Ulusal Kimya Kongresi 23-27 Ağustos 2007, Malatya.
 • Halim AVCI, İsmail AKDENİZ, Gökçe Kaya, Olcay KAPLAN ve Mehmet YAMAN “Nikel ve Krom Kirliliğinin Tesbitinde Biomonitör Bitkilerin Araştırlması” IV. Ulusal Analitik Kongresi, 25-27 Haziran 2008 , Elazığ
 • İsmail AKDENİZ, Ayşe KAYA “Okzalik , Maleik, sitrik ve Krotonik asitlerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC) ile Eşzamanlı Tayinleri” Kromotografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır.
 • İsmail AKDENİZ, Şule AÇIKGÖZ “Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (DLLME) Yöntemiyle Su Örneklerindeki Nikelin Zenginleştirilmesi ve UV-Spektrofotometre Cihazı İle Tayini”, EsAn-2014 III.Eser Analiz Çalıştayı, 15-18 Mayıs 2014, Tokat.
 • İsmail AKDENİZ, İrfan Koca, Şule Açıkgöz, Latif Gökbaş “Ni(II)’nin 4-benzoil-N-[(dietilamino)karbonotiyolil]-1,5-difenil-1H-pirazol-3-karboksamit Kompleksi Halinde Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (DLLME) Yöntemiyle Su Örneklerinde Zenginleştirilmesi ve UV-VIS Spektrofotometre İle Tayini”, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014, KAHRAMANMARAŞ.
 • İsmail AKDENİZ, İrfan Koca, Şule Açıkgöz, Latif Gökbaş “Cu(II)’nin 4-benzoil-N-[(dietilamino)karbonotiyolil]-1,5-difenil-1H-pirazol-3-karboksamit Kompleksi Halinde Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (DLLME) Yöntemiyle Zenginleştirilmesi ve UV-VIS Spektrofotometre İle Tayini”, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, ELAZIĞ.
 • Deniz Seltuğ, Sezgin Bakırdere, Nesibe Özgül Turgay, Çağdaş Büyükpınar, İsmail Akdeniz, Bünyamin Aksakal “Türk Makam Müziğinde Taş Plakların Rolü, Plakların Fiziksel/Kimyasal Analizleri ve Sonuçların Ses Kalitesiyle İlişkisi”, XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 2015, ELAZIĞ.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • 1) SCI-Expanded kapsamında yayınlanmış eserlerim TÜBİTAK yayın teşvik kurulunca ve Bozok Üniversitesi Vakfınca ödüllendirilmiştir.
HAKEMLİKLER
 • Food and Agricultural Immunology, Manuscript ID CFAI- 2012-0047.R1 (Research Article), Eylül 2012.
 • Journal of AOAC INTERNATIONAL, Manuscript, ID 16-0075 (Research Article), Nisan 2016.
 • Journal of Chromatography & Related Technologies, Manuscript, ID ULC-2016-0139 (Research Article), Mayıs 2016.
 • Journal of Separation Science, Manuscript jssc.201600919 (Research Article), Eylül 2016.
 • Journal of Chromatographic Science, Manuscript, ID JCS-17-Science. (Research Article), Mart 2017.
 • EMAS-D-17-01859, (Research Article), Eylül 2017.
 • Journal of AOAC International, Manuscript, ID 17-0131, (Research Article), Mayıs 2017.
 • Journal of Separation Science, Manuscript jssc.201700762 (Research Article), Temmuz 2017.
YÖNETİLEN TEZLER
 • Beyaz, Sarı ve Kırmızı Soğanda Çeşitli Organik Asitlerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Tayini, Ayşe KAYA, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2010.
 • Su Örneklerinde Organik Reaktifler Kullanarak ve UV-VIS Spetrofotometre Kullanarak Metal Tayini İçin Bir Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (DLLME) Yöntemi Geliştirme, Şule AÇIKGÖZ, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri, Enstitüsü, Haziran, 2014.
PROJELER
 • Toprak ve Su gibi Çevre Örneklerinde Arsenik Tayini ve Spesiyasyonu (Türlemesi) ,Fırat Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, FÜNAF- 540, Araştırmacı Öğrenci, 2002.
 • Bozok Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu, DPT projesi, Proje No: 2009K120530 , Araştırmacı, 2009.
 • Red –bed tipi Cu cevherleşmesi ve çevresinde yetişen indikatör bitkilerin belirlenmesi (Yerköy), Yozgat, Türkiye, Bozok Üniversitesi, BAP-6602, Araştırmacı, 2017.
Son Güncelleme: 30.10.2019 08:14:44