KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN ÇELİK

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Eğitim Bilimleri Bölümü
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: emine.babaoglan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: emine.babaoglan@bozok.edu.tr
Doğum Yeri ve Tarihi: Osmaniye / 1970

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAbant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bil. EnstitüsüEğitim BilimleriEğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi2006
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüEğitim BilimleriEğitim Yönetimi, teftişi, Planlaması ve Ekonomisi2000
LisansHacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüEğitim BilimleriEğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi1995
Son Güncelleme: 12.04.2018 16:54:16