KİŞİSEL BİLGİLER

Arş. Gör. Ali DEMİRBAĞ

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Biyoloji Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ali.demirbag@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ali.demirbag@yahoo.com.tr
Telefon: 03542421021 / 2555 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas / 1992
Uzmanlık Alanları: Moleküler Biyoloji

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Arş. Gör.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Pandır D. Bekdemir FO, Demirbağ A. 2018. Protective role of sodium selenite on the toxic effect of lead nitrate on human erythrocytes. ARC Journal of Nutrition and Growth (AJNG) 4(1): 23-28.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Demirbağ, A., Koç, K., Doğanyiğit, Z., Pandır, D., Genotoxicity Assessment of Imidacloprid Using RAPD-PCR in Human Blood, International DNA Day and Genome Congress (IDDGC-2017), 24-28 April 2017, Kırşehir, Turkey.
 • Demirbağ, A., Koç, K., Doğanyiğit, Z., Pandır, D., Hydrogen Peroxide Induced Damage in Blood Cell Genomic DNA, International DNA Day and Genome Congress (IDDGC-2017), 24-28 April 2017, Kırşehir, Turkey.
 • Bekdemir, F.O., Demirbağ, A., Per, S., Pandır, D., Determination of Benzoic Acid-Induced Molecular Toxicity With PCR-RAPD Techniuge, International DNA Day and Genome Congress (IDDGC-2017), 24-28 April 2017, Kırşehir, Turkey.
 • Bekdemir, F.O., Demirbağ, A., Per, S., Pandır, D., Mercury Chloride-Induced DNA Damage in Blood Cells Evaluated by the Single-Cell Electrophoresis (SCGE) Assay, International DNA Day and Genome Congress (IDDGC-2017), 24-28 April 2017, Kırşehir, Turkey.
 • Demirbağ, A, Doğanyiğit, Z., Bekdemir, F.O., İlçe, Z., Koç, K., İlçe, F., Pandır, D., Per, S., Endotoxemia Induced DNA Damage in Rat Lung, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara, Turkey.
 • Demirbağ, A, Doğanyiğit, Z., Bekdemir, F.O., İlçe, Z., Koç, K., İlçe, F., Pandır, D., Per, S., Usage Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Fingerprint in Liver Tissue on Male Rats, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara, Turkey.
 • Demirbağ A. Koç K. İlçe F. Bekdemir FO. İlçe Z. Pandır D. Evaluate the toxicity of mercury chloride on human erythrocytes form in vitro. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27 April 2018 Ankara, Turkey.
 • Demirbağ A. Per S. Bekdemir FO. İlçe Z. Koç K. İlçe F. Pandır D. Doğanyiğit Z. Effect of lipopolysaccharide on antioxidant capacity of rat brain. 9th Ecology Symposiums 2018, 19-23 June, 2018 Kastamonu, Turkey.
 • Demirbağ A. İlçe Z. Bekdemir FO. Koç K. İlçe F. Per S. Pandır D. Doğanyiğit Z. Determination toxicity of lipopolysaccharide with antioxidant capacity in rat pancreas. 9th Ecology Symposiums 2018, 19-23 June, 2018 Kastamonu, Turkey.
 • Demirbağ A. Bekdemir FO, İlçe F. Koç K. İlçe Z. Pandır D. Determination toxicity of lead nitrate with antioxidant capacity in A. cepa. 9th Ecology Symposiums, 19-23 June, 2018 Kastamonu, Turkey.
 • Demirbağ A. Bekdemir FO. İlçe F. Koç K. İlçe Z. Pandır D. Protective effect of sodium selenite against H2O2 in A. cepa. 9th Ecology Symposiums, 19-23 June, 2018 Kastamonu, Turkey.
 • İlçe Z. Demirbağ A. Pandır D. Lipopolysaccharide toxicity on DNA damage in blood of rats. 9th Ecology Symposiums, 19-23 June, 2018 Kastamonu, Turkey.

DİĞER

PROJELER
 • Pachycephus smyrnensis Stein, 1876 ve Trachelus tabidus Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Cephidae) Türlerinde Koku Reseptör Genlerinin Karakterizasyonu, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (F-508), Yardımcı Araştırmacı, Devam ediyor. (9.996,46 TL).
 • Kurşun Nitrat’ın İnsan Eritositleri Üzerine Toksik Etkisine Sodyum Selenit’in Koruyucu Rolünün İstatistiksel Olarak İncelenmesi, Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (6602b-FEF/17-73), Araştırmacı, (14.993,00 TL).
Son Güncelleme: 01.07.2018 02:03:13