KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mustafa.yildiz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mstyildiz@yahoo.com
Telefon: 2421041 / 6626 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Boğazlıyan, Yozgat / 1968

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiViyana Üniversitesi / Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi2005
Yüksek LisansViyana Üniversitesi / Temel ve Entegratif Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi1994
LisansViyana Üniversitesi / Temel ve Entegratif Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi EnstitüsüSiyaset Bilimi1994
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / İlahiyat Fakültesiİlahiyat2014

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Dr. Öğr. Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Bölüm Bşk. Yrd.
 • 2018 - 2019 : Dekan Yard.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Theo Sommer: Bu Nato Görevini Tamamlamıştır, Birlik Daha Avrupalı Olmalıdır. Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5:9, (2015)
 • Yeni İslam Yasası ve Toplumsal Katılımcılık Perspektifinden Avusturya İslam Toplumu. Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7:13, (2017)
 • Politik Als Eine Die Gesellschaft Bildende Institution, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Sayı:1:1 (2018)
 • Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Sayı: 1:2 (2018)
 • 39. Federal Yasa: İslami Toplulukların Hukuki Dış İlişkilerini Düzenlemek Maksatlı Kabul Edilen Federal Yasa (Çeviri), Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 15, Haziran (2019)
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Din-Devlet İlişkisi ve Avusturya’daki Başörtüsü Tartışması. Perspektif, Sayı 261, Mayıs (2017)

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Türkiye, D-8 Ve Uluslararası Siyasetteki Yeri, II. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, 1-2 Kasım (2017)
 • 'Uluslararası İlişkiler, Din Olgusu ve Dini Kavramlar', USBİK 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, 31 Ocak-2 Şubat (2018)
 • 'Uluslararası İlişkilerde Hak-Güç kavramlarının yeniden değerlendirilmesi üzerine bir deneme', III. International Strategic Research Congress, Çorum, 3-5 May (2018)
 • 'Türkiye'nin NATO Üyeliğinin Sorgulanması Gerekir mi?', III. International Strategic Research Congress, Çorum, 3-5 May (2018)
 • 'Dünyanın Güç Dengesi Transatlantikten Asya'ya mı kayıyor?', 2. Uluslararası İpek Yolu Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, 20-22 Eylül (2018)
 • 'Türkiye Yeni İpek Yolu Projesinin Neresinde?', 2. Uluslararası İpek Yolu Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, 20-22 Eylül (2018)
 • Der Spiegel Dergisinde 15 Temmuz Kalkışması, 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, 24-26 Ekim (2018)
 • ÖVP-FPÖ Koalisyon Hükümeti Sonrası Avusturya-Türkiye İlişkileri, 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, 24-26 Ekim (2018)
 • 'Çin Halk Cumhuriyetinin Dış ve Güvenlik Politikasındaki Aktüel Gelişmeler', 2. Uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumu, Giresun, 02–03 Mayıs (2019)

KİTAPLAR

 • Die Türkei im Übergang zum 21. Jahrhundert Der Gesellschaftliche und Strukturelle Wandel, Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken/Deutschland (2017)
 • M. Yıldız, 'Küreselleşme ve Küreselleşme Sürecinin Uluslararası Sisteme Etkisi', içinde: Ali Ayata, Murat Ercan: Küreselleşmenin Krizi: Yeni Güç Dengeleri, Efe Akademi Yayınları, Mart 2019, S. 29-48, (2019).
 • M. Yıldız / M. Özalp (Haz.) 'Die Türkei im Dschungel der internationalen Beziehungen', Tectum Verlag, Baden-Baden (2019)
 • M. Yıldız, 'Kann der kranke Mann wieder aufstehen?', içinde: M.Yıldız / M. Özalp /Haz.), 'Die Türkei im Dschungel der internationalen Beziehungen', Tectum Verlag, Baden-Baden, S. 158-173, (2019)
 • 'Güvenlik ve Dış Politika Kapsamında Çin Halk Cumhuriyetinde Güncel Gelişmeler' içinde: Hasan Acar: Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları, Nobel, Ankara, S.349-372, (2020)
 • '1990-2000 Dönemi Türk Dış Politikası' içinde: Hasan Acar: Türk Dış Politikası, Nobel, Ankara, S.187-214, (2020)

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Almanca Editörü - Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
 • Editör Yardımcısı - Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi- Yürütme ve Organizasyon Komitesi Üyeliği
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Hukukun Temel KavramlarıLisans3
2018SosyolojiLisans3
2019Uluslararası ÖrgütlerLisans3
2020Uluslararası Hukuk-ILisans3
2020Hukukun Temel KavramlarıLisans3
2020Türkiye'nin Toplumsal YapısıLisans3
2020SosyolojiLisans3
2019Anayasa HukukuLisans3
2019Avrupa Birliği HukukuLisans2
2019Hukukun Temel KavramlarıLisans3
2019SosyolojiLisans3
2019Türkiye'nin Toplumsal YapısıLisans3
2020Sosyoloji IILisans3
2020Uluslararası ÖrgütlerLisans3
2020Anayasa HukukuLisans3
2020AB HukukuLisans2
Son Güncelleme: 23.01.2021 13:37:12