KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah SEZEN VEKLİ

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gulsah.vekli@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gulsahsezen28@gmail.com
Telefon: 03542421025/7964 / 7964 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: GİRESUN / 1982
Uzmanlık Alanları: Biyoloji eğitimi, Fen Eğitimi

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraKaradeniz Teknik Üniversitesi / Eğitim FakültesiOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiBiyoloji Eğitimi2012
LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi / Eğitim FakültesiOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiBiyoloji Eğitimi2005

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2006 - 2012 : Araştırma Görevlisi
 • 2010 - 2010 : Misafir Araştırmacı
 • 2012 - 2013 : Öğretim Görevlisi
 • 2013 - 2017 : Dr. Öğr. Üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Bir Bilim Kampı Uygulamasının Değerlendirmesi: Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • How does Reflection Help Teachers to Become Effective Teachers? International J. Educational Research1
 • Designing Computer Assisted Problem Based Learning Environment in the Subject of Endocrine System in Human Beings for High School Biology, Procedia Social and Behavioral Sciences,
 • Evaluating Computer Assisted Problem Based Learning Environment for Endocrine System in Human Beings in View of Professionals
 • Summer Science Camp For Middle School Students: A Turkish Experience, Asia Pasific Form on Science Learning and Teaching
 • The Impact of Inquiry Based Instruction on Science Process Skills and Self efficacy Perceptions of Pre service Science Teachers at a University Level Biology Laboratory
 • High School Students' Written Argumentation Qualities with Problem-Based Computer-Aided Material (PBCAM) Designed about Human Endocrine System
 • High School Students' Written Argumentation Qualities with Problem-Based Computer-Aided Material (PBCAM) Designed about Human Endocrine System
 • Probleme Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenme Materyalinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarındaki Gelişime Etkisi
 • Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarlama ve Uygulama Becerilerinin İncelenmesi

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE DAYALI LABORATUVAR ORTAMI TASARLAMA/UYGULAMA BECERİLERİ İLE SÜREÇLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • TÜRKİYE’DE BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: AKADEMİSYEN PERSPEKTİFİ
 • Lise Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Belirlenmesi,
 • Sınıf Öğretmeni Adayları Açısından 5e Öğretim Modeline Dayalı Fen ve Teknoloji Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İnsanda Dolaşım Sistemi Konusundaki Kavramları Anlama Seviyelerinin Kavram Haritası ve Kelime İlişkilendirme Testi ile Belirlenmesi
 • Genetik Ünitesine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN GEMS (GREAT EXPLORATIONS IN MATH AND SCIENCE) UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
 • Teachers’ Perceptions of Professional Development Needs in Terms of School Improvement, The International Conference on Educational Sciences
 • Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri
ULUSAL
 • Sınıf Öğretmen Adaylarının Osmoz Kavramı ile İlgili Anlamaları,
 • “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Bilim Kampından Yansımalar: Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
 • Universal Journal of Educational Research
PROJELER
 • Biyolojin Eğlenceli Dünyası (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları)
 • Doğa_Lab: Doğada Sorgulama Temelli Bilim
 • Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları)
 • Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı(2.Etap)
 • GEMS Tabanlı Yenilikçi Öğretim Uygulamaları
 • İnsan Endokrin Sistemi Konusunda Probleme Dayalı Bilgisayar Destekli Materyalin Geliştirilmesi ve Uygulanması
 • Fen-Sosyal-Matematik Entegrasyonuyla Disiplinlerarası Tematik Öğretim Uygulamaları
Son Güncelleme: 19.08.2019 12:29:46