KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Temel Eğitim Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmet.saglam@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmet.saglam@bozok.edu.tr
Telefon: 0354 242 10 25 / 7805 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri / 1972
Uzmanlık Alanları: Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Felsefe, Sosyoloji, Sözlü Tarih

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüEğitimin Kültürel TemelleriEğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri2010
Yüksek LisansOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiTarih2000
LisansOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiTarih1998

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Doç. Dr.
 • 2012 - 2017 : Yrd. Doç. Dr.
 • 1998 - 2012 : İngilizce öğretmeni

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Temel Eğitim Bölüm Başkanı
 • 2017 - Devam Ediyor : Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi
 • 2017 - Devam Ediyor : Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2013 - 2016 : Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • 2014 - 2015 : İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcısı
 • 2014 - 2015 : Yabancı Diller Bölüm Başkan Vekili
 • 2014 - 2017 : Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Sağlam, Mehmet (2012) How Political Context of the 11th-16th Centuries Anatolia Shaped Medrese Education and its Architecture. Journal of Education and Future (JEF). Vol: 1 (4), 143-171.
 • Sağlam, Mehmet (2012) The Official Ceremonies in the Narratives of the Primary School Students in the 1970s’ Turkey. Journal of Education and Future (JEF) Vol: 2, 123-133.
 • Sağlam, Mehmet (2013) The Narratives of 1970s’ Primary Schools’ Children in Turkey: Childhood and Remembering the Past. Global Advanced Research Journal of History, Political Science and International Relations, Vol: 2, 3-13.
 • Sağlam, Mehmet (2014) The Legalization Process of 4+4+4 in the Narratives of Primary School Teachers in Yozgat City Center in Turkey. Journal of Education and Future (JEF). Vol: 5, 117-127.
 • Sağlam, Mehmet (2014) The 4+4+4 in the Educational Experiences of the Teachers Teaching the First Grade Students in Turkey: Yozgat City as an Example. Journal of History School (JOSH). Vol: XVIII, 377-396.
 • Sağlam, M. (2015). Primary school students of 1980s of Turkey: remembering their teachers. Educational Research and Reviews Vol: 10(6), pp.761-768.
 • Sağlam, Mehmet (2015) The Primary School Students of 1950s' Yozgat: Our Memories about Our Primary School Education. Universal Journal of Educational Research, Vol: 3 (8), pp. 502-507.
 • Sağlam, Mehmet (2015) 12th September Coup d'etat and the Media in the Narratives of Primary School Students as their Educational Experiences in the 1980s' Turkey. Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS). Vol: 13 (1), pp. 124-147.
 • Sağlam, Mehmet (2015) 1950 Dönemi Yozgat İlkokul Öğrencilerinin Anlatılarıyla Okuldaki Cezalar. Journal of History School (JOSH), Vol: XXII, pp. 399-414.
 • Sağlam, Mehmet (2015) 1960-1970 Period Yozgat High School Graduates: Our Teachers. Journal of Education and Future (JEF), Vol: 8. pp. 103-115.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Sağlam, Mehmet. (2012) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Kuruluş Süreci Üzerine Bir Sözlü Tarih Denemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri, 45 (2),275-296.
 • Sağlam, Mehmet (2014) 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okuldaki Resmi Tören Algıları. Eğitim Bilim Toplum, Cilt: 12, Sayı: 48, 169-191.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Sağlam, Mehmet (2012) The Narratives of 1970s’ Primary Schools’ Children in Turkey: Childhood and Remembering the Past. Virginia Humanities Conference. 23-24 March, Roanoke College, Virginia, USA.
 • Sağlam, Mehmet (2012) Türkiye’de Eğitime Özgü Çalışmalarda Sözlü Tarih Yönteminin Yeri Üzerine Bir Deneme. Batman Üniversitesi Uluslar Arası Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18-20 Nisan 2012. Batman, Türkiye, 135.
 • Sağlam, Mehmet (2013) Perception of the 1970s’Turkey in the Narratives of Elementary School Students: Their Relationship with Media Regarding their Social Background. Media Religion Culture 2012, Anadolu University, 08-12 July. Eskişehir, Turkey.
 • Sağlam, Mehmet (2013) 4+4+4 in the Narratives of the Teachers Who Teach First Grade Students in Turkey: Yozgat City as an Example. Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities. ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, 31 May-June 02, Ürgüp / Nevşehir, Turkey, 173-174.
 • Sağlam, Mehmet (2014) Primary School Students of 1980s’ Turkey: Remembering Their Teachers. Ist. Eurasian Educational Research Congress, Bildiri Özetleri. 24-26 April, İstanbul University-Ejer, İstanbul, Turkey. Pp. 56.
 • Sağlam, M. (2015). Reconstructing 1980's primary school students' educational experiences in Turkey with their own words: The school rules and students' punishments. In George Grollios, Anastassios Liambas & Perikles Pavlidis (Eds.), 4th International Conference on Critical Education: Critical Education in the Era of Crisis (June 23-26, 2014). Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. pp. 633-648.
 • Sağlam, M. (15-18 June, 2015). The Primary School Students of 1950s’ Yozgat: Our Memories About Our Primary School Education. Vth International Conference on Critical Education, Lower Silesia University, WROCLAW/POLONYA.
 • Sağlam, M. (5-7 Mayıs, 2016). 1960lar Yozgat Lisesi Mezunları: Okulumuz Hakkındaki Duygu, Düşünce ve Anılarımız. Bozok Üniversitesi Uluslararası Sempozyumu. Yozgat, Türkiye.
 • Sağlam, M. (11-14 Mayıs, 2016). 1960'lar Yozgat Lisesi: "Taş Mektep" Mezunlarının 19 Mayıs Algısı. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Muğla, Türkiye.
 • Sağlam, M. (11-14 Mayıs, 2016). Primary School Students of 1980s’ Turkey: Our Games. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Muğla, Türkiye.
 • Sağlam, M. (3-5 Kasım, 2016). 1960s' Graduates of Yozgat High School: "Feeling Discipline" 1st International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye.
 • Sağlam, M. (3-5 Kasım, 2016). 1950s' Yozgat Primary School Students: Discriminations at Schools. 1st International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye.
 • Sağlam, M. (08-11 Mayıs, 2017). Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk Ve Çocukluk Kavramları. 16. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Sağlam, M. (08-11 Mayıs, 2017). 1970’lerin Sonlarında Yozgat Eğitim Enstitüsü’nde Öğrenci Olmak. 16. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Sağlam, M. (05-08 Ekim 2017). Mezunların Anlatılarında Yozgat Eğitim Enstitüsü’nde Eğitim. I. Uluslar arası bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu. Nevşehir, Türkiye.
 • Sağlam, M. (05-08 Ekim 2017). Articulation of Politics, education and Architecture: Medrese in the Middle Ages in Anatolia. I. Uluslar arası bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu. Nevşehir, Türkiye.
ULUSAL
 • Sağlam, Mehmet (2013) 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Deneyimleri: Okuldaki Resmi Törenler ve Dönem. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 04-06 Aralık. Ankara.
 • Sağlam, M. (16-18 Nisan 2015). 1960-1970 Dönemi Yozgat Lisesi Mezunları: Öğretmenlerimiz. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye.
 • Sağlam, M. (21-23 Mayıs 2015). 1950 dönemi Yozgat İlkokul Öğrencilerinin Anlatılarıyla Okuldaki Cezalar. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2015). Bartın. Türkiye.

KİTAPLAR

 • Tarih Yöntemiyle 1970ler İlkokul Öğrencileri
 • Türkiye'de Sosyoloji ve Eğitim Sosyolojisinin Gelişimi
Son Güncelleme: 31.10.2018 09:21:39