KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Seda GÜNDÜZ BAŞÇIL

Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Sağlık Bakım Hizmetleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: seda.gunduz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: seda.dunyam@gmail.com
Telefon: 05070646283 / 7102 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas / 1989
Uzmanlık Alanları: Fizyoloji,Geriatri

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTemel Tıp BölümüFizyoloji2021
Yüksek LisansErciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri EnstitüsüTemel Tıp BölümüFizyoloji2014
LisansGaziosmanpaşa Üniversitesi / Sağlık Yüksek OkuluHemşirelik2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2011 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi, Sağlık Bakım Hizmetleri ,Yaşlı Bakım Programı

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - 2020 : Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Gündüz Başçıl S, Gölgeli A. Investigation of Antinociceptive Effects of Vitamin D and EB1089 in Rats, AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, 2021
 • Gündüz Başçıl S, Gölgeli A. Determining the Effect of 1,25 Dihydroxyvitamin D on Pain Threshold in Rats: An Effective Dose Study, Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 2021
 • Dolu N., Gündüz S., Kara A.Y, Acer H.,Tasan S., Khan A, “Is There Treatment Effect Of Vinpocetine On Autonomic Dysfunction İn Rats With Alzheimer?” , Asian J Pharm Clin Res, Vol 10, Issue 2, pp. 89-91, 2017
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Yıldırım G, Sarı E, Gündüz S, Yolcu S. Paramedik Eğitiminin Dünü ve Bugünü. Smyrna Tıp Dergisi, 2014: 3(1): 51-53
 • ÖZOCAK, O., BAŞÇIL, S. G., & GÖLGELİ, A. Egzersiz ve Nöroplastisite. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 31-38, 2019.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Dolu N., Gündüz S., Kara A.Y., Acer H., Taşan S., "Is There Treatment Effect Of Vinpocetine On Autonomic Dysfunction In Rats With Alzheimer?", 37th ınternational Medical Scientific Congress , Ohrid, MAKEDONYA, 10-13 Mayıs 2014, pp.10-10
 • Başçıl SG, Golgeli A. THE EFFECT OF VITAMIN D AND VITAMIN D RECEPTOR (VDR) AGONIST EB1089 ON MORPHINE TOLERANCE,11th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES January 30-31, 2021 Karak, JORDAN
ULUSAL
 • Gündüz S., Sönmez M.F., Dolu N., "D- Galaktoz Ve Alüminyumla Alzheimer Hastaliği Modeli Oluşturulan Siçanlarda Vinposetinin Öğrenme Üzerine Etkileri ", 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2014, ss.183-183
 • Güdüz S, “Yaşlanma Fizyolojisi” , 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 10-14 Eylül 2013
 • Gündüz S., Aslan Bağcı Ö., Yıldırım D., Altıparmak N., “Alzheimer Hastalığı” 5.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi,ANTALYA,Türkiye, 1-4 Nisan 2012
 • Altıparmak N., Gündüz S., Aslan Bağcı Ö., Yıldırım D., “Yaşlılarda Osteoporoz Ve Risk Faktörleri” 5.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi,ANTALYA,Türkiye, 1-4 Nisan 2012
 • Yıldırım D., Altıparmak N., Gündüz S., Aslan Bağcı Ö., “Koah Ve Epidemiyolojisi” ” 5.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi,ANTALYA,Türkiye, 1-4 Nisan 2012
 • Aslan Bağcı Ö., Yıldırım D., Altıparmak N., Gündüz S., “ Geriatride Önemli Bir Sorun: İşitme Kayıpları” 5.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi,ANTALYA,Türkiye, 1-4 Nisan 2012

KİTAPLAR

 • Goldman's Cecile Medicine, Çeviri Editörü: Prof.Dr.Serhat ÜNAL, 24.Baskı,Bölüm XXV, Beslenme ve Alkolün Nörolojik Hastalıklarla İlişkisi,425s ,Seda GÜNDÜZ BAŞÇIL,2015
 • Gündüz Başçıl S. Bel Ağrıları. Kormaz M. (Editör), Yaşlılarda Ortopedik ve Romatolojik Sorunlar. 2. baskı, Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2020: 131-141
 • Gündüz Başçıl S. Boyun Ağrıları. Kormaz M. (Editör), Yaşlılarda Ortopedik ve Romatolojik Sorunlar. 2. baskı, Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2020: 143-149

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Bölüm Birinciliği: Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Sağlık Yüksek Okulu,Hemşirelik Bölümü Lisans Eğitimi, 2011.
PROJELER
 • "D- GALAKTOZ VE ALÜMİNYUMLA ALZHEİMER HASTALIĞI MODELİ OLUŞTURULAN RATLARDA VİNPOSETİNİN ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, 4227, Araştırmacı, 2014
 • "Vitamin D ve Vitamin D Reseptör (Vdr) Agonisti EB1089'un Ağrı, Morfin Analjezisi ve Morfin Toleransı Üzerine Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması", BAP Doktora, 8949, Araştırmacı, 2019- Devam ediyor
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Yaşlılık ve Alzheimer Sempozyumu (Yaşlılara Saygı Haftası-2015)-Düzenleme Kurulu-Konuşmacı
 • Yaşlılık ve Osteoartrit Sempozyumu Ortopedi-Fizyoterapi Buluşması (Yaşlılara Saygı Haftası-2014)-Düzenleme Kurulu
 • Yaşlılık ve Osteoporoz Sempozyumu (Yaşlılara Saygı Haftası-2013)-Düzenleme Kurulu-Konuşmacı
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019FizyolojiÖnlisans2
2019AnatomiÖnlisans2
2019Nörolojik HastalıklarÖnlisans2
2019Fiziksel ve Sosyal RehabilitasyonÖnlisans2
2019Araştırma Yöntem ve TeknikleriÖnlisans2
2014Beslenme İlkeleriÖnlisans2
2013BiyokimyaÖnlisans2
2013Egzersiz FizyolojisiÖnlisans2
2019Yaşlı Bakımı İlke ve UygulamalarıÖnlisans8
Son Güncelleme: 19.11.2021 18:29:09