KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Sümeyra GAZEL

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sumeyra.gazel@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: smyrgazel@gmail.com
Telefon: 03542421040 / 6648 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: Finans, Davranışsal Finans, Finansal Ekonometri

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiErciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeMuhasebe ve Finansman2013
LisansErciyes Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme2006

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2013 - Devam Ediyor : Dr. Öğr. Üyesi
 • 2019 - 2019 : Misafir Araştırmacı-Vienna University of Economics and Business
 • 2007 - 2013 : Araştırma Görevlisi (Bozok Üniversitesi, İİBF)

İDARİ GÖREVLER

 • 2014 - 2018 : Dekan Yardımcısı
 • 2020 - Devam Ediyor : Müdür- Kariyer Merkezi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Akel, Veli, Sümeyra Gazel (2014) Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz
 • Gazel, Sümeyra (2015), The Regret Aversion as an Investor Bias, International Journal of Business and Management Studies, 04(02)
 • Gazel, Sümeyra (2016) Cointegration and Causality Between BIST 100 Index and Gold Price, International Journal of Business and Management Studies, 05(02).
 • Gazel, Sümeyra (2016), Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 1990-2014 Yılları Zordaki Onlu Ülkeler Uygulaması, Business and Economics Research Journal, 7(3).
 • Gazel, Sümeyra (2017), BIST Sınai Endeksi ile Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, The Journal of Academic Social Science, 52.
 • Gazel, Sümeyra (2017), Stratejik Emtialar ve Finansal Değişkenler: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2)
 • Gazel, Sümeyra (2017), Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi ve Volatilite İlişkisi: Kırılgan Beşli Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2)
 • Gazel, Sümeyra, Akel, Veli (2018), Borsa İstanbul’da Sektör Sınıflandırmasının Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı:77.
 • Gazel, Sümeyra (2018), Değerli Metaller ve Makroekonomik Değişkenler: Türkiye İçin Bir Fourier Eşbütünleşme Testi Uygulaması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 25, Sayı:2
 • Gazel, Sümeyra (2018), Portföy Yatırımları ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:3
 • Gazel, Sümeyra (2020) BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi, Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi,Doğuş Üniversitesi Dergisi, 21(1).
 • Reyhan, Yasin, Gazel , Sümeyra (2020) CDS Primleri Arasındaki Etkileşim: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Gürlevik, Fatih, Gazel Sümeyra (2020) Enerji Fiyatlarındaki Değişimin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST Elektrik Endeksi Üzerine Bir Uygulama, EKEV Akademi Dergisi, 24, 82
 • Gazel, Sümeyra (2020) The Effect of Exchange Rate and CDS Premium on MSCI ETF Investments: A Nardl Model for Turkey, International Journal of Eurasia Social Science, 11, 40
 • Gazel, Sümeyra (2020),"The Weak Form Market Efficiency in The MSCI ETF Indices: Conventional and The Fourier Unit Root Test On The Developed And Developing Countries" Business and Management Studies: An International Journal, 8, 4
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Akel, Veli; Gazel, Sümeyra, "Finansal Piyasa Riski ve Altın Yatırımı: Türkiye Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 335-350, 2015

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Gazel, Sümeyra (2013); “Teknik ve Temel Analizin Davranışsal Finans Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi”, Uluslararası İstanbul Finans Kongresi, 30-31 Mayıs, İstanbul
 • Gazel, Sümeyra (2015); "The Regret Aversion as an Investor Bias, The InternationalJournal of Arts and Science' Conferance, Vienna, Austria, 19-23 April.
 • Gazel, Sümeyra (2016); "Cointegration and Causality Between BIST 100 Index and Gold Price", The International Journal of Arts and Science' Conferance, Munich, Germany, 21-24 Jun.
 • Gazel, Sümeyra (2017), "Bıst Sınai Endeksi ile Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, 18-20 Mayıs.
 • Gazel, Sümeyra (2017); Kırılgan Beşli Ülke Para Birimlerinin Amerikan Doları Kur Değerleri Arasındaki Etkileşim: Asimetrik Etki Tepki Fonksiyonu Yaklaşımı, 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir, 18-21 Ekim.
 • Gazel, Sümeyra (2018), "Bankacılık Endeksi/Sınai Endeksi Rasyosunun Volatilite Modellemesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama", l. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs 2018, Ankara
 • Gazel, Sümeyra (2020), MSCI ETF Endekslerinde Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Analizi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Fourier Yaklaşımı, 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Erciyes Üniversitesi
 • Gazel, Sümeyra, Münyas, Turgay (2020) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksinin Çeşitli Endekslerle İlişkisi: BIST Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Konya
ULUSAL
 • Akel, Veli; Gazel, Sümeyra (2008); "Yenilikçi İşletmelerin Finansmanında Melek Yatırımcıların Yeri ve Önemi", 7. İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs, Çorum.
 • Gazel, Sümeyra (2013); “Neo-Klasik İktisatın Psikoloji ile Yüzleşmesi: Davranışsal Finans” 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2-4 Mayıs, Muğla

KİTAPLAR

 • Gazel, Sümeyra (2014), "Davranışsal Finans: Psikolojik Eşik ve Önyargılar", Detay Yayıncılık, 2014
 • Gazel, Sümeyra (2014) (Çeviren), Yatırım Psikolojisi (The Psychology of Investing), Nobel Yayıncılık,
 • Gazel, Sümeyra (2019), The Effects of Macroprudential Policies on Financial Stability in Developing Countries In Abhishek Behl & Sushma Nayak (Eds.), Maintaining Financial Stability in Times of Risk and Uncertainty,IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-5225-7208-4
 • Gazel, Sümeyra, Kesebir, Murat (2019). Döviz Kurunun ve Kredi Temerrüt Takasının Bankacılık Endeksi Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. İKSAD Publishing House. Bölüm 3. 55-80
 • Gazel, Sümeyra (2020), Spor Kulüplerinin Hisse Senetleri Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi (Kitap Bölümü) Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, Nobel Yayıncılık

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Business and Economics Research Journal
 • American Journal of Industrial and Business Management
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Tarım Ekonomisi Dergisi
 • Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
YÖNETİLEN TEZLER
 • CDS Primleri Arasındaki Etkileşim: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme (2019)
 • Enerji Fiyatlarındaki Değişimin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BİST Elektrik Endeksi Üzerine Bir Uygulama (2019)
 • Carry Trade Endeksi ile CDS Primleri Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (2020)
 • Döviz Kurlarının Çeşitli Borsa Endeksleri ile İlişkisi: BIST Üzerine Bir Uygulama (2020)
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Finance Break, Davranışsal Finans ve Yatırımcı Psikolojisi,Boğaziçi Üniversitesi, 8-12 Aralık 2014 (Panelist)
 • Behavioral Finance, Erasmus Teaching Staff Mobility, Lublin University of Technology, May-Jun 2016.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2017Finansman İlkeleriYüksek Lisans3
2019Finans TeorisiYüksek Lisans3
2019Uluslararası FinansLisans3
2017Sermaye Piyasası ve Finansal KurumlarLisans3
2019Finansal Yönetim lLisans3
2018Portföy YönetimiYüksek Lisans3
2019Menkul Kıymetler AnaliziYüksek Lisans3
2016Finansal Tablolar AnaliziLisans3
2019Yatırım Proje AnaliziLisans3
2019Finansal Yönetim llLisans3
Son Güncelleme: 31.03.2021 09:50:09