KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: murat.tural@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: murat_turals@hotmail.com
Telefon: 03542421021 / 2623 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Saruhanlı
Uzmanlık Alanları: Moğol Tarihi, Avrupa Tarihi, Hristiyanlık

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarih2015
Yüksek LisansCelal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihOrtaçağ Tarihi2010
LisansErciyes Üniversitesi / Yozgat Fen Edebiyat FakültesiTarih2008

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2010 - 2016 : Öğr. Gör. Bozok Üniv. Fen Edb. Fak. Tarih Böl.
 • 2016 - Devam Ediyor : Yrd. Doç. Dr.-Bozok Üniv. Fen Edb. Fak. Tarih Böl.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Anatoly M. Khazanov, “Muhammad and Jenghiz Khan Compared: The Religious Factor in World Empire Building”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 35, No. 3 (Jul., 1993), pp. 461-479, Çev. Murat TURAL, “Muhammed ve Cengiz Han: Dünya İmparatorluğu İnşasında Din Faktörü”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 10, Sayı XXIX, Mart 2017, s. 479-502.
 • TURAL, Murat, “Hülâgû Han’ın Bağdat’ı İstilası (1258) ve Tahribe Teşvik Meselesi”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 10, Sayı XXX, Haziran 2017, s. 21-50.
 • TURAL, Murat, “Geç Antik Çağ’da Hristiyan Eğitiminin Ruhu ve Manastırlarda Eğitim Anlayışı”, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2017, s. 253-277.
 • TURAL, Murat, "Ortaçağ'da Tebaasının Dini Üzere Olmayan Hükümdarlar ve Hayali İmparatorluklar", Tarih Okulu Dergisi, Yıl 11, Sayı XXXIV, Haziran 2018, s. 43-64.
 • TURAL, Murat, "Cengiz Han: Tanrı'nın Oğlu Mu? Zalim Bir Deccal Mı?", Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Vol. 11, 2018, s. 288-305.
 • TURAL, Murat, "Ortaçağ'da Sedd-i İskender ve Çin Seddi Muamması", Tarih Okulu Dergisi, Yıl 11, Sayı XXXVII, 2018, s. 549-566.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • TURAL, Murat, "Moğol Toplum Hayatında 'Ölümünden Sonra Cengiz Han'", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2018, s. 197-210.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • TURAL, Murat, “13. ve 14. Yüzyıl Avrupalı Seyyahların İmgeleminde Türkistan”, 11. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Calalabat/KIRGIZİSTAN, 10-16 Haziran 2013
 • TURAL, Murat, “Ortaçağın Şifa Dağıtıcıları: Hekim Olarak Şaman ve Aziz”, 12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Kazan/TATARİSTAN, 30 Ağustos/6 Eylül 2014.

KİTAPLAR

 • TURAL, Murat, Ortaçağ Doğu Hıristiyanlığında Manastır Hayatı, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2011.
 • TURAL, Murat (Giriş, Derleme ve Tercüme), Sütun Tepesinde Bir Ömür Aziz Simeon, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2018.
Son Güncelleme: 28.12.2018 08:39:57