KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: İnşaat Mühendisliği Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: murat.sahi̇n@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: murat.sahi̇n@bozok.edu.tr
Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüİnşaat Mühendisliği2017
Yüksek LisansBozok Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüİnşaat Mühendisliği2011
LisansNiğde Üniversitesi / Mühendislik-Mimarlık Fakültesiİnşaat Mühendisliği2005

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Şahin, M., Erdoğan, S.T., Bayer, Ö. (2018). Production of Lightweight Aerated Alkali-Activated Slag Pastes Using Hydrogen Peroxide. Construction and Building Materials, 181C, 106-118.
 • Şahin, M., Mahyar, M., Erdoğan S. T. (2016). Mutual activation of blast furnace slag and a high-calcium fly ash rich in free lime and sulfates. Construction and Building Materials, 126, 466-475.
 • Köksal, F., Serrano-López, M.A, Şahin, M., Gençel, O., López-Colina, C. (2015). Combined effect of steel fibre and expanded vermiculite on properties of lightweight mortar at elevated temperatures. Materials and Structures, 48(7), 2083-2092.
 • Gençel, O., Köksal, F., Şahin, M., Durgun, M. Y., Lobland, H. E. H., Brostow, W. (2013). Modeling of thermal conductivity of concrete with vermiculite using by artificial neural networks approaches. Experimental Heat Transfer, 26(4), 360-383.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Şahin, M., Erdoğan, S. T. (2016). Thermal conductivity and durability of ground perlite insulation blocks. 12th International Congress on Advances in Civil Engineering. 21-23 September, Istanbul, Turkey.
 • Köksal, F., Şahin, Y., Şahin, M. (2012). Effect of steel fiber tensile strength on mechanical properties of steel fiber reinforced concretes. Twelfth International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues, October 31-November 2, Prague, Czech Republic.
 • Köksal, F., Şahin, M. (2010). Effect of basalt fibre volume fraction on some mechanical properties of high-strength concrete. 9th International Congress On Advances in Civil Engineering, 27–30 September, Trabzon, Turkey.
ULUSAL
 • Şahin, M., Mahyar, M., Erdoğan, S. T. (2015) Afşin Elbistan uçucu külü ve yüksek fırın cürufu içeren çimentosuz bağlayıcılar hazırlanması. 9. Ulusal Beton Kongresi. Antalya, Türkiye.
 • Köksal, F., Şahin, M., Kaya, M., Gençel, O. (2011). Genleştirilmiş vermikülit agregası kullanılarak üretilen düşük dayanımlı hafif betonların yüksek sıcaklık etkisindeki davranışı. 8.Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir.
 • Köksal, F., Şahin, Y., Şahin, M. (2011). Çelik Tel Donatılı Betonlara Ait Kırılma Enerjilerinin Tepki Yüzeyi Yöntemiyle Modellenmesi. 8.Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir.

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Construction and Building Materials
Son Güncelleme: 10.02.2020 12:04:58