KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR

Birim: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Makine ve Metal Teknolojileri
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mustafa.ozdemir@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mustafaozdemir58@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas
Kişisel Web Sayfa: http://akademik.yok.gov.tr/
Uzmanlık Alanları: Bilgisayar Destekli İmalat (Mastercam, Catıa), Bilgisayar Destekli Tasarım (Autocad, SolidWorks, İnventör, Unigraphics NX),CNC Takım Tezgâhlarının Programlanması, Sac Metal Kalıpçılığı, Alışılmamış İmalat Yöntemleri, Kesici Takımlar ve Kesme Teorisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMAKİNA EĞİTİMİMAKİNA2015
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMAKİNA EĞİTİMİMAKİNA2011
LisansGazi Üniversitesi / TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİTALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİMAKİNA2007

BLOGLAR

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2014 - 2015 : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör.
 • 2015 - 2017 : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Dr.
 • 2017 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü Yrd. Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2014 - 2018 : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Bölümü/Staj Komisyon Üyeliği
 • 2014 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine Bölümü Öğrenci Danışmanlığı
 • 2015 - 2018 : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı
 • 2015 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Kurul Üyesi
 • 2016 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eğitim Öğretim Planlama Komisyon Başkanı
 • 2017 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Kalite Komisyon Üyesi
 • 2017 - 2018 : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Otomotiv Teknolojisi programı, Staj komisyon başkanı
 • 2017 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İntibak, Muafiyet ve Yatay Dikey Gecis Komisyonu Koordinatorü
 • 2018 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Akademik Teşvik Komisyon Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Staj Komisyon Başkanı
 • 2018 - 2018 : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Akademik Yükseltme ve Atanma Ölçütleri Yeniden Düzenleme Komisyon Üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Dilipak, H., Özdemir, M., Sarıkaya, M. (2013). Effects of Material Properties and Punch Tip Radius on Spring-Forward in 90° V Bending Processes. Journal of Iron and Steel Research, International, 20(10), 64-69.
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H., Yılmaz, V., Dilipak, H. (2015). Characterization of Microstructure and Bending Response of Sheet Material: Influence of Thickness. Journal of Advanced Materials and Processing, 3(1), 3-14.
 • Gökmeşe, H., Özdemir, M., Bostan, B. (2015). The Production of Alloy Powder AA 2014 with The Method of Gas Atomization. International Journal of Scientific and Technological Research, 1(1), 39-49.
 • Yılmaz, V., Özdemir, M., Dilipak, H. (2015). The Examining of Hole Profile for Drilling Micro-Size Deep Holes With Electro Discharge Machining''. International Journal of Scientific and Technological Research, 1(3), 58-66.
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H., Yılmaz, V. (2015). The Development of Microstructure and Mechanical Properties of Cr-Mo High Temperature Steel in Different Heat-Treated-State''. Journal of Basic and Applied Research international, 11(4), 198-205.
 • ÖZDEMİR, M. (2017). Mathematical Modeling of the Effect of Different Parameters on Spring Back in Sheet Metal Formability Process.American Journal of Engineering Research (AJER), 6 (10), 198-205.
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H. (2017). The Effect of The Heat Treatment Conditions on the Relation Between Bending And Deformation in 16Mo3 Sheet Material, American Journal of Engineering Research (AJER), 6 (12), 109-118.
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Yılmaz, V., Dilipak, H., Sarıkaya, M., Yılmaz, C. (2014). Özdemir, M. ''Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi'', Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(4), 220-226.
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H., Dilipak, H., Yılmaz, V. (2015). ''Aşınmaya Karşı Dirençli Sac Malzemenin Mikro Yapısal Karakterizasyonu ve Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi’’, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3(1), 385-393.
 • Gökmeşe, H., Özdemir, M. ''The Effect Of Heat Treatment on The Formability Behavior Of Hardox-500 Sheet Material''. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 2016, 4 (4), 343-349.
 • Yılmaz, V., Özdemir, M., Dilipak, H. ''AISI 1040 Çeliğinin Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Temel Performans Çıktıları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi'', Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3(1), 417-426.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H., Dilipak, H., Yılmaz, V. (2014). Farklı Isıl İşlemlerin 16mo3 (1.5415) Sac Malzemenin İleri-Geri Esneme Miktarına Etkisinin Deneysel Ve Mikroyapısal Olarak İncelenmesi’’. 2. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2014)''. 148-155.
 • Yılmaz, V., Dilipak, H., Özdemir, M., Uzun, G. (2014). Hadfield Çeliğine Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Mikro Derin Deliklerin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi. 2. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2014)’’, 156-164.
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H., Yılmaz, V., Dilipak, H. (2015). ''Aşınmaya Karşı Dirençli Sac Malzemenin Şekillendirilebilirliğe Karşı Davranışı ve Mikro yapı Üzerindeki Etkisi''. International Iron and Steel Symposium (IISS2015), 740-744.
 • Özdemir, M., Dilipak, H., Bostan, B., Gökmeşe, H. (2015). ''Isıl İşlemin 16Mo3 Sac Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Üzerine Olan Etkisi''. International Iron and Steel Symposium (İİSS2015), 187-195.
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H., Yılmaz, V., Arıkan, H., Dilipak, H. (2015). ''Uygulanan Isıl İşlemlerin S235JR Sac Malzemesinin Mekanik Özellikleri ve Mikroyapı Davranışı Üzerine Olan Etkisi''. International Iron and Steel Symposium (IISS2015), 781-784.
 • Yılmaz, V., Özdemir, M., Sarıkaya, M., Yılmaz, C.Y., Dilipak, H. (2015). ''Farklı Elektrotlar ile Mikro Delik Delmede İşleme Performansının İncelenmesi''. International Iron and Steel Symposium (IISS2015), 735-739.
 • Yılmaz, V., Özdemir, M., Sarıkaya, M., Yılmaz, C.Y., Dilipak, H. (2015). ''Elektro Erozyon Yöntemi ile Delik Delme İşlemlerinde Elektrot Seçiminin Delik Profiline Etkisinin İncelenmesi''. International Iron and Steel Symposium (IISS2015), 776-780.
 • Koçak, H., Gülesin, M., Özdemir, M. (2015). ''GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenmesinde Farklı Takımların Radyal Kuvvete Etkisi''. International Iron and Steel Symposium (IISS2015), 408-411.
 • Yılmaz, V., Yılmaz, C.Y., Özdemir, M., Sarıkaya, M. Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES) 2015, 1024-1031.
 • Yılmaz, V., Yılmaz, C.Y., Sarıkaya, M., Özdemir, M. Modelling of Performance Output in the Hole Drilling Process with Different Electrodes to X10CrAlSi24 sheet material. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES) 2015, 1032-1041.
ULUSAL
 • Özdemir, M., Dilipak, H. (2012). S235JR (1.0038) Sac Malzemeye Uygulanan Isıl İşlemlerin İleri Esneme Miktarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2012), 345-353, Ankara, Eylül 2012, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
 • Yılmaz, V., Özdemir, M., Dilipak, H. (2014). X10CrAlSi7 Sac Malzemeye Elektro Erozyon Yöntemi ile Mikro Derin Delik Delme, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2014), 75-81, Bursa, Ekim 2014, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.
 • Yılmaz, V., Özdemir, M., Dilipak, H. (2014). X10CrAlSi7 Malzemesine Elektro Erozyon Yöntemi ile Mikro Derin Delik Delme İşlemlerinde işleme Parametrelerinin Delik Profiline Etkilerinin İncelenmesi, 5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2014), p. 83-89, Bursa, Ekim 2014, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.
 • Gökmeşe, H., Özdemir, M., Bostan, B. (2015). Isıl İşlemin Hardox 500 Sac Malzemesi Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Olan Etkisi. I. Savunma Sanayi Sempozyumu, 36-37, Kırıkkale, Nisan 2015, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.
 • Özdemir, M., Gökmeşe, H., Yılmaz, V., Dilipak, H. (2015). X10CrAlSi24 Sac Malzemeye Uygulanan Isıl islemin Mekanik Özelliklere Etkisi. I. Savunma Sanayi Sempozyumu, 167-168, Kırıkkale, Nisan 2015, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.
 • Yılmaz, V., Özdemir, M., Dilipak, H. (2015). X10CrAlSi7 Malzemeye Derin Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi'. I. Savunma Sanayi Sempozyumu, 58-59, Kırıkkale, Nisan 2015, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 2015
 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2 kez) 2017
 • International Journal of Engineering & Technology 2017
 • Technological Applied Sciences 2017
 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 2018
PROJELER
 • H. Dilipak, M. Özdemir, H. Gürün, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 07/2011-62-Aynı Kalınlık ve Farklı Özelliklerdeki Malzemelerin Geri ve İleri Esneme Miktarının Deneysel Olarak İncelenmesi (Araştırmacı)
Son Güncelleme: 08.11.2018 16:19:37