KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZALP

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Uluslararası İlişkiler Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mustafa.ozalp@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mustafa.ozalp@yobu.edu.tr
Telefon: 0 (354) 242 10 40 veya 0 (354) 242 10 42 / 6622 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Akdağmadeni/ Yozgat
Uzmanlık Alanları: Enerji politikaları, Güvenlik, Türkiye-AB ilişkileri, Göç.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiViyana Üniversitesi / Faculty of Philological & Cultural Studies University of ViennaUluslararası Kalkınma (Department of Development Studies)2015
Yüksek LisansViyana Üniversitesi / Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi (Department of Political Science)2011
LisansViyana Üniversitesi / Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi (Department of Political Science)2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - 2017 : Yrd. Doç. Dr. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi / Yozgat Bozok Üniversitesi
 • 2017 - Devam Ediyor : Dr. Öğr.Üyesi Uluslararası İlişkiler Bölümü / Yozgat Bozok Üniversitesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2020 - Devam Ediyor : Koordinatör Yardımcısı: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sınavları Yozgat Koordinatör Yardımcısı.
 • 2019 - 2020 : Koordinatör: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sınavları Yozgat Koordinatörü.
 • 2016 - 2019 : Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • 2016 - 2019 : Yozgat Bozok Üniversitesi Senato Üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • ÖZALP Mustafa, 2019, Die Pipeline-Politik der Türkei auf dem Weg zur Regionalmacht, (Kitap Bölümü) Tectum Wissenschaftsverlag, Baden, Germany
 • ÖZALP Mustafa, 2019, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne Olası Üyeliğinin Avrasya Politikasına Etkileri, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Eylül, Cilt: 8 Sayı, 3
 • Özalp Mustafa, 2019, "DOĞU AKDENIZ’DE YAŞANAN ENERJI SAVAŞLARI", (Kitap Bölümü) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar, Gece Kitaplığı, Ankara )
 • ÖZALP Mustafa und ŞAHINGÖZ Hasan, 2019, Die geostrategische Bedeutung der Türkei für die Zukunft der Nachbarstaaten, (Kitap Bölümü) Tectum Wissenschaftsverlag, Baden, Germany
 • ÖZALP Mustafa, 2019, Diplomatische Krise um Katar: Die Sanktionskrise, die von der Golfregion über Katar im Rahmen eines Energiekampfes Angewandt Wurde, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı 34, Sayfalar 191 - 200
 • ÖZALP Mustafa, 2019, Küresel Ölçekte Türkiye’nin Enerji Arz ve Talep Güvenliği, Turkish Studies, Sayı: Volume 14 Issue 1, Sayfa: 537-552, Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14140
 • ÖZALP Mustafa, 2018 Die Darstellung der Türkischstämmigen Migrantinnen in der Österreichischen Printmedien, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 69 Eylül – Ekim, http://www.akademikbakis.org/Makaleler/1607167117_84-94.pdf?fbclid=IwAR29WBcboR3OcwtbdQdmISisgUNYmBHDQsLrytalLexuIkqxHKXRdsGFPMQ
 • ÖZALP Mustafa, 2018 Dünya Enerji Rekabetinde Oyun Degistirici Olarak Kaya Gazının Rolü ve Türkiye’ye Olası Etkileri, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 4, Sayfalar 2926 – 2959
 • ÖZALP Mustafa, 2018, Türkiye’nin Suriye’ye Düzenlemiş Olduğu Fırat Kalkanı Operasyonu, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 18, Sayfalar 169 – 186
 • ÖZALP Mustafa, 2018, Fayda ve Zararlar: Çıkmakla Kalmak Arasında Türkiye-NATO İliskileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 404 - 421
 • ÖZALP Mustafa (2017) “Die Diplomatische Eiszeit Zwischen der Türkei und Österreich”, The Journal of International Social Research, Volume: 10 Issue: 49, Nisan. (http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi49_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/ozalp_mustafa.pdf )
 • ÖZALP Mustafa, (2017), “Die Steigende Türkenfeindlichkeit in Europa”, The Journal of International Social Research, Cilt: 10, Sayı: 51, August (http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/ozalp_mustafa.pdf )
 • ÖZALP Mustafa (2017) “Die Neue Ära der Türkisch-Russischen Beziehungen nach dem Gescheiterten Staatsstreich in der Türkei”, AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 63 Eylül–Ekim ( http://www.akademikbakis.org/dergi//die-neue-ara-der-turkisch-russischen-beziehungen-nach-dem-gescheiterten-staatsstreich-in-der-turkei201711.pdf)
 • ÖZALP Mustafa, (2015), “Die Sanktionskrise der Weltgrossmächte – Die Hintergründe der Gegenseitigen Sanktionen zwischen der EU den USA und Russland und deren Auswirkungen auf Zukünftige Beziehungen”, Asosjournal (The Journal of Academic Social Science) Yıl: 3, Sayı: 13, Haziran, s. 404-415 (http://www.asosjournal.com/Makaleler/913033954_668%20Mustafa%20%c3%96zalp.pdf )
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • ÖZALP Mustafa, (2017), “Türkiye’de Nükleer Enerji Kurulumunun Enerjide Dışa Bağımlılık ve Arz Güvenliğine Etkisi”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 2. ( http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370344 )
 • ÖZALP Mustafa, (2015), “Ukrayna Krizi Ekseninde Türkiye ve AB Enerji Güvenliği” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 16, Sayı 1, ( http://dergipark.gov.tr/download/article-file/48567 )
Diğer Ulusal Makale
 • ÖZALP Mustafa, (2016), “IŞİD`in Ortaya çıkışı ve Bunun Türkiye-Irak Ekonomik İlişkilerine Yansımaları”, Şeyh Edebali Üniversitesi, Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiriler Kitabı 12-16 Ekim Bilecik. (http://www.bilecik.edu.tr/Yonetim/Dosya/Arsiv/Yayinlarimiz/OsmaneliKongreKitabi23Kas%C4%B1m2016.pdf )

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • ÖZALP Mustafa, 2019 Doğu Akdeniz'de Enerji Savaşları, II. Uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumu - GİRESUN
 • ÖZALP Mustafa, (2018), "Küresel Enerji Rekabetinde Merkez Ülke Türkiye", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 31 Ocak - 03 Şubat 2018 Kayseri
 • ÖZALP Mustafa, 2018, Uluslararasi İlişkilerde Nükleer Gücün Caydırıcılık Unsuru Olarak Kullanılması, III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 11-14 Nisan, ÇORUM
 • 1. ÖZALP Mustafa, 2018, Küresel Rnerji Rekabetinde Merkez Ülke Türkiye, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri
 • ÖZALP Mustafa, 2018, Avrupa’da Yaşayan Türklerin Karşilaşmiş Olduğu Sosyo Kültürel ve Ekonomik Problemler, III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 11-14 Nisan, ÇORUM
 • ÖZALP Mustafa, (2017) “Die Steigende Turkeophobie in Europa”, ‘Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, 17-22 Mayıs Almanya
 • ÖZALP, Mustafa (2016), “Güç Ekseninde Enerji Güvenliği Ve Bunun İstikrar Üzerine Yansımaları”, I. Uluslararası Yer Altı Zenginlikleri Ve Enerji Konferansı, 6-8 Ekim, Yozgat.
 • ÖZALP, Mustafa, (2016), “IŞİD`in Ortaya çıkışı ve Bunun Türkiye-Irak Ekonomik İlişkilerine Yansımaları”, Şeyh Edebali Üniversitesi, Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-16 Ekim Bilecik. TAM METİN MAKALE (Bildiriler Kitabı http://www.bilecik.edu.tr/Yonetim/Dosya/Arsiv/Yayinlarimiz/OsmaneliKongreKitabi23Kas%C4%B1m2016.pdf ))

KİTAPLAR

 • ÖZALP Mustafa, 2020, Küresel Enerjinin İpek Yolu: Türkiye, Şeçkin Yayıncılık. 2. Baskı
 • ÖZALP Mustafa, YILDIZ Mustafa, (Herausgeber) 2019, Die Türkei im Dschungel der internationalen Beziehungen, Tectum Wissenschaftsverlag, Baden, Germany.
 • ÖZALP Mustafa, 2018, Küresel Enerji Denkleminde Merkez Ülke: Türkiye, Seçkin yayıncılık, I. Baskı, Haziran
 • ÖZALP Mustafa, 2014 Die Brückenfunktion der Türkei- Das Nabucco Projekt im Rahmen des Beitrittsprozesses der Türkei zur Europäischen Union, AV Akademikerverlag, July, Saarbrücken/Germany

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • ASOSJOURNAL Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (3 Tane)
 • Innovation and Global Issues in Social Sciences (1 Tane)
 • Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (2 Tane)
 • Avrasya Etüdleri / TİKA (2 Tane)
 • MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (1 Tane)
Son Güncelleme: 08.06.2021 16:45:46