KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Ziyafeddin BABAYEV

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: İnşaat Mühendisliği Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ziyafeddin.babayev@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ziyafeddin.babayev@bozok.edu.tr
Doğum Yeri ve Tarihi: Azerbaycan / 1958
Uzmanlık Alanları: Depreme Dayanıklı Yapılar, Çelik Yapılar, Yığma Yapılar

İDARİ GÖREVLER

 • 2009 - 2014 : Bozok Üniversitesi, M. M. F., Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2006 - 2016 : Bozok Üniversitesi, M. M. F., Fakülte Kurulu Üyesi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. Çerkaşin, A. V., Minakov, S. A., Babayev, Z. M., 1990. Küçük gaz beton bloklardan yığma binaların tasarımı için SNİP” Sismik Bölgelerde İnşaat” yönetmeliğine öneriler. SSCB İnşaat Komitesi Bilim-Teknik Dergisi,Yapı Statiği ve Mühendislik Yapılarının Hesaplanması, Sayfa:91-93, Moskova
 • 2. Çerkasin, A.V., Babayev, Z.M., Minakov, S.A., 1991. Depreme dayanıklı binalarda gaz beton bloklardan yapılan yığma duvarın döşeme paneli ile birleşiminin yük taşıma kapasitesi. SSCB İnşaat Komitesi Bilim-Teknik Gelişmeler ve Enformasyon Enstitüsü Dergisi , İnşaat ve Mimarlık, Seri- Depreme Dayanıklı İnşaat, B.2, Sayfa: 12-19, Moskova
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. Minakov, S. A., Babayev, Z.M.,1990. Gaz beton bloklardan yapılmış yığma duvarlarda aderans gerilmesi.V.A. Kuçerenko adına Merkezi İnşaat Konstrüksiyonları Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Yayınlar Kitabı, Yapıların Deneysel ve Teorik Araştırılması, Sayfa: 72-75, Moskova(Rusça)
 • 2. Minakov, S. A., Babayev, Z.M.,1990. Fogizol bloklardan yığma duvarların diyagonal üzerine basınçta depreme dayanıklılığının araştırılması. SSCB İnşaat Komitesi Bilim-Teknik Gelişmeler ve Enformasyon Enstitüsü, No10769, 8p. Moskova(Rusça)
 • 3. Babayev, Z.M.,1991. Onarılmış gaz beton bloklardan yığma duvarların diyagonal üzerine basınçta yük taşıma kapasitesi. V.A. Kuçerenko adına Merkezi İnşaat Konstrüksiyonları Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Yayınlar Kitabı, Yapıların Deneysel ve Teorik Araştırılması, Sayfa: 71-75, Moskova(Rusça)
 • 4. Babayev, Z.M.,1992.Gaz beton bloklardan yığma duvarların monolitikliğinin araştırılması. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , İnşaat Kompleksi Pazar İktisadi Geçişin Başlangıcında, Yayınlar Kitabı , Sayfa:16-18, Bakü, (Rusça).
 • 5. Çerkaşin,A.V.,Babayev, Z.M.,1993. Onarılmış yığma taş duvarlı binaların serbest titreşim periyotlarının hesaplanmasına dair öneriler. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , Pazar İktisadi Şartlarında İnşaat Kompleksinde Gelişmeler, Yayınlar Kitabı,Sayfa:115-118, Bakü, (Rusça).
 • 6. Aliyev, M.M., Babayev, Z.M., Askerov, C.V.,1993. Karkas binaların birleşim yerlerinde plastik mafsal oluşması ve bina dayanımının değerlendirilmesi. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Pazar İktisadi Şartlarında İnşaat Kompleksinde Gelişmeler, Yayınlar Kitabı,Sayfa:17-20, Bakü
 • 7. Babayev, Z.M.,1993. Yığma duvar numunesinin diyagonal üzerine basınçta gerilme- şekil değiştirme durumunun sayısal analizi. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , Pazar İktisadı Şartlarında İnşaat Kompleksinde Gelişmeler, Yayınlar Kitabı, Sayfa:24-29, Bakü, (Rusça).
 • 8. Eminbeyli,T.Z.,Babayev, Z.M., Mamedov, A.B.,1994. Bina modellerinin merkezkaç alanında araştırma yöntemi. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , Azerbaycan Cumhuriyetinde İnşaat ve Mimarlığın Gelişmesi Özelikleri ve Şartları, Yayınlar Kitabı,Sayfa:129-134, Bakü,(Rusça).
 • 9. Babayev, Z.M., Askerov C. V.,1996. Prefabrik panel binaların düşey derzlerinin bileşik kirişler teorisine göre araştırılması. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , İnşaat ve Mimarlıkta Bilimsel Yenilikler, Yayınlar Kitabı,Sayfa:7-13, Bakü.
 • 10. Orucov, F.M., Musazade, A.A., Babayev, Z.M.,1997. Taş duvar örgülerinin şartlı kayma gerilmesi yardımıyla hesaplanmasına ait öneriler. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , İnşaat ve Mimarlıkta Bilimsel Yenilikler, Yayınlar Kitabı, Sayfa: 129-143, Bakü
 • 11. Musazade, A.A., Orucov, F.M., Babayev, Z.M.,1998. Taştan yapılan bina duvarlarının depreme dayanıklılığının hesaplanmasına ait yeni metodun esasları. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü ,İnşaat ve Mimarlıkta Bilimsel Yenilikler, Yayınlar Kitabı, Sayfa: 84-95, Bakü
 • 12. Babayev, Z.M., 1998. Yeraltı yapılarının depreme dayanıklılığının genel prensipleri. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, İnşaat ve Mimarlıkta Bilimsel Yenilikler, Yayınlar Kitabı, Sayfa: 6-8, Bakü
 • 13. Babayev, Z.M., 1998. Yeni ve eski yapıların depreme dayanıklılığı. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, İnşaat ve Mimarlıkta Bilimsel Yenilikler, Yayınlar Kitabı , Sayfa: 3-5, Bakü
 • 14. Aliyev, T. H., Babayev, Z.M., 2000. Akdaş depreminin mühendislik analizi ve deprem şiddetinin tayini. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Odasının “Bilgi” Dergisi,Seri:Teknik, No:2, Sayfa: 82-85, Bakü
 • 15. Askerov, C.V., Babayev, Z.M., 2002. Taş binaların sismik bölgelerde depreme dayanıklılığının değerlendirilmesi. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , İnşaat ve Mimarlıkta Bilimsel Yenilikler,Yayınlar Kitabı, Sayfa:94-99, Bakü
 • 16. Babayev, Z., 2015. Çelik tel ve silis dumanlı betonların normal betonlara göre üstün özellikleri. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Enstitüsü, Azerbaycanda İnşaat ve Mimarlık Dergisi, No:4, Sayfa:43-47, Bakü
 • 17. Babayev, Z.,2016. Tuzlu Ortamın Betona Etkisi. Azerbaycanda İnşaat ve Mimarlık Dergisi, No:2,Sayfa:39-43, Bakü
 • 18. Babayev, Z., Gürbüz, M. Anadut, H.O.,2017. Tuzlu Ortama Maruz Kalan Çelik Tel ve Silis Dumanı Katkılı Betonların Mekanik Özellikleri. Bartin Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi,Sayfa:40-46,Cilt 5,Sayı 1,Bartin
 • 19. Babayev,Z., Adıbelli, H., Özer, A., Karayev, A.,2017. The Behavior of Double-Leaf Limestone Masonry Walls Under Axial and Eccentric Compression Loads. Bartin Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, Sayfa:40-46, Cilt 5,Sayı1, Bartin

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 1. Eyyubov, C., Babayev, Z., Murat, İ., Askerov, C., 2002. Kireç Taşıyla Yapılmış Taşıyıcı Duvarların Düşey ve Yatay Yüklerin Etkisi Altındaki Davranışının Araştırılması. ACE 2002, Beşinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi,Sayfa:123-129, 25-27 Eylül , İTÜ, İstanbul
 • 2. Babayev, Z., Köksal, F., Ağayev, N., Askerov, C.,2004. A Method For the Analysis Of Prestressed Ttruss Beam. ACE 2004, Boğaziçi Üniversity ,Sayfa:204-209, October 6-8, Istanbul, TURKEY
 • 3. Babayev, Z., Murat, İ.,2009. Gaz Beton Bloklarla Yapılmış Örgülerin Diyagonal Boyunca Uygulanan Statik ve Dinamik Yük Etkisinde Davranışı. Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu,Sayfa:12-21, 1-2 Ekim 2009, Sakarya.
 • 4. Babayev, Z., Köksal, F., Görkem, S.E., Gencel, O., Erol, H.,2014. Effect of steel fibre on deformation capacity of reinforced concrete beams under bending. Scientific-Technical Progress in Construction and Architecure Conference, Sayfa:134-138,16-17 Ekim, Bakü, Azerbaycan.
 • PEKGÖKGÖZ, R.,K.,ŞAMAN, R.,BABAYEV, Z.,AVCİL, F.,GÜREL, M.,F.,6.International GAP Engineering Conference -GAP2018. Farklı Beton Türü Ve Lif Oranları Kullanılarak Oluşturulmuş Numuneler İçin Dinamik Ve Statik Elastisite Modülünün Karşılaştırılması
ULUSAL
 • 1. Ağayev, N.H.,Babayev, Z.M., Askerov, C.V., 1994. Silindir şekilli kabuk yapıların kombinasyonlu yüklemede çalışması. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , İnşaat ve Mimarlıkta Bilim ve Tekniğin Gelişmesi, I. Cumhuriyet Bilim Teknik Konferansı Bildiriler Kitabı,Sayfa:41-43, Bakü
 • 2. Babayev, Z.M., Eminbeyli, T.Z., Mamedov, A.B., 1994. Sentetik(yapay) şiddetli deprem sismogramları ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesi. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , İnşaat ve Mimarlıkta Bilim ve Tekniğin Gelişmesi, I. Cumhuriyet Bilim Teknik Konferansı Bildiriler Kitabı,Sayfa:47-48, Bakü
 • 3. Babayev, Z.M., Eminbeyli, T. Z., Mamedov, A.B., 1999. 16 katlı betonarme binanın dinamik yükler altındaki(sismik ve rüzgar) davranışı. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , Azerbaycan Cumhuriyetinde İnşaat ve Mimarlığın Mevcut Problemleri ve Çözüm Yolları, Cumhuriyet İlmi Pratik Konferansı Bildiriler Kitabı, Sayfa:113-117, Bakü
 • 4. Aliyev,T.H., Babayev, Z.M., Eminbeyli, T. Z., 1999. 04 Haziran 1999 yılı Akdaş depreminin mühendislik analizi. Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü , Azerbaycan Cumhuriyetinde İnşaat ve Mimarlığın Mevcut Problemleri ve Çözüm Yolları, Cumhuriyet İlmi Pratik Konferansı Bildiriler Kitabı, Sayfa:118-123, Bakü
 • 5. Babayev, Z., Murat, İ., Aydın, G., 2003. Gaz Beton Bloklarla Yapılmış Örgülerde Aderans Gerilmelerinin Araştırılması. Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongre, Sayfa:426-434, 8-10 Ekim , İstanbul
 • 6. Babayev, Z., Taşdemir, Y., Murat, İ., Karayev, A., 2004. Kireç Taşıyla Yapılmış Boşluklu Örgülerin Mekanik Özellikleri. Türkiye inşaat mühendisliği 17. Teknik kongre ve sergisi,Sayfa:145-148, 15-17 Nisan , İTÜ, İstanbul
 • 7. Babayev, Z., Murat, İ., 2004. Gaz Beton Bloklarla Örülmüş Duvarlarının Mekanik Davranışı. Hazır Beton Kongresi,Sayfa:277-284, 10-12 Haziran , İstanbul

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • Erol, H., Çelik Tel İçeren Betonarme Kirişlerin Mekanik Davranışı, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • Gürbüz, M., Çelik Tel ve Silis Dumanı İçeren Betonların Sodyum Klorürlü Ortamda Mekanik Davranışı, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Ridvan, Ş.,Farklı Beton Türü ve Lif Oranları Kullanılarak Oluşturulmuş Numuneler İçin Dinamik ve Statik Elastisite Modülünün Karşılaştırılması, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
 • Menge, A.,K.,Gövdesinde Delikler Açılarak Hafifleştirilen Kiriş Eklerinin Eğilmede Davranışı, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • Ateş, O.,Betonarme Su Biriktirme Haznelerinin Tasarımı, Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
PROJELER
 • 1. Babayev, Z.M. ve diğerleri, “Sismik yönden aktif bölgelerde mevcut gözlem istasyonlarının modernleştirilmesi ve yenilerinin teşkili, mühendislik sismolojisi ile ilgili verilerin toplanması ve depreme dayanıklı inşaatlarda kullanılması”, Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü ,Teknik Rapor,73sayfa, Bakü, 1985(Rusça).
 • 2. Babayev, Z.M. ve diğerleri, “Deprem gözlem istasyonlarından elde edilen enformasyonların toplanması sisteminin modernleştirilmesi ve bölgesel veriler bankasının teknik projesinin işlenmesi “, Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor, 52 sayfa, Bakü, 1987(Rusça).
 • 3. Babayev, Z.M. ve diğerleri, “Gaz beton bloklardan yapılmış yığma binaların yük taşıyan konstrüksiyon ve birleşimlerinin sismik bölgelerde yapımı ile ilgili bilimsel araştırmalar ve teknik çözümler, ” V.A. Kuçerenko adına Merkezi İnşaat Konstrüksiyonları Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor,137sayfa, Moskova, 1989(Rusça).
 • 4. Babayev, Z.M. ve diğerleri, ”Gaz beton bloklardan yapılmış yığma binalarda yük taşıyan duvarların sismik bölgelerde tasarım esasları”, V.A. Kuçerenko adına Merkezi İnşaat Konstrüksiyonları Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Şartname,16sayfa, Moskova, 1989(Rusça).
 • 5. Babayev, Z.M. ve diğerleri,”Depreme dayanıklı kirişsiz karkas binaların tetkiki,” Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor ,46sayfa, Bakü,1992.
 • 6. Babayev, Z.M. ve diğerleri, ”Depreme dayanıklı yüksek binaların yük taşıyan birleşimlerinin dayanım ve deformasyonunun statik ve dinamik yük etkisinde tetkiki “, Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor, 40sayfa, Bakü, 1992.
 • 7. Babayev, Z.M. ve diğerleri, “Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Akademisi baş binasının inşaat konstrüksiyonlarının muayenesi, depreme dayanıklığının değerlendirilmesi ve onarımı için önerilerin hazırlanması “, Teknik Rapor, 132 sayfa, Bakü, 1992.
 • 8. Babayev, Z.M. ve diğerleri,”Monolitik karkas binaların donatılaştırılması için yeni yöntemin işlenmesi,” Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor,20sayfa, Bakü,1992.
 • 9. Babayev, Z.M. ve diğerleri,”Azerbaycan Cumhuriyetinde yeterince test edilmeden tasarlanan ve sanayi yöntemi ile üretilen bina birleşimlerinin yük taşıma kapasitesi ve deformasyonlarının deneysel olarak araştırılması sonucu gerekli önerilerin hazırlanması,” Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor,76sayfa, Bakü,1993.
 • 10. Babayev, Z.M. ve diğerleri, ”Bakü, Gence, Sumgayıt, Şamahı ve Nahçıvan şehirlerindeki deprem gözlem istasyonlarının istismarı, 4 ve daha yüksek şiddetli yeraltı sarsıntılarında farklı bina titreşim kayıtlarının öğrenilmesi ve istifade için başka kurumlara verilmesi “, Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor, 64 sayfa, Bakü, 1993.
 • 11. Babayev, Z.M. ve diğerleri, “ Yeni çeşitli taşlardan örülmüş duvar numunelerinin yatay yük etkisiyle test edilmesi ve depreme dayanıklılığının değerlendirilmesi, ” Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor,90sayfa, Bakü, 1997.
 • 12. Babayev, Z.M. ve diğerleri, ”Taş binaların deprem yüklerine göre hesaplanması ve tasarımı için öneriler“ Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor, 62sayfa, Bakü, 1998.
 • 13. Babayev, Z.M. ve diğerleri, ”Farklı konstruktif sistemli bina ve mühendislik yapılarının depreme dayanıklılık açısından değerlendirilmesi ve bu binalarda ilave güçlendirme tedbirlerinim işlenmesi,” Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor,78sayfa, Bakü,1999.
 • 14. Babayev, Z.M. ve diğerleri. ”04 Haziran 1999 yıl Akdaş depreminin bilimsel analizi (sonuçlar ve öneriler),” Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor, 95 sayfa, Bakü, 1999.
 • 15. Babayev, Z.M. ve diğerleri, “Deprem gözlem istasyonları kullanılarak bina ve mühendislik yapılarının sismik yük ve rüzgar etkisinden dinamik özelliklerinin tetkiki ve hesaplanması için önerilerin işlenmesi“, Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Teknik Rapor, 47 sayfa, Bakü, 1999.
 • 16.Babayev, Z.M.,Menge, A.K.,Gövdesinde Delikler Açılarak Hafifleştirilen Çelik Kiriş ve Eklerinin Eğilmede Davranışı, Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi(6601-FBE/18-140 kodlu), Yozgat, 2018
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Araştırma ProjesiLisans2
2018SeminerDoktora2
2018Tez ÇalışmasıDoktora2
2018SeminerYüksek Lisans2
2018Deprem MühendisliğiYüksek Lisans3
2018Deprem MühendisliğiLisans3
2018Çelik Yapılar-1Lisans3
2018Yığma YapılarDoktora3
2018Yapı DinamiğiYüksek Lisans3
2018Bitirme ÖdeviLisans3
2018Yapı DinamiğiLisans3
2018Çelik Yapılar-2Lisans3
2018Mühendislik SismolojisiDoktora3
2018Tez ÇalışmasıYüksek Lisans6
2018Uzmanlık Alan DersiYüksek Lisans8
2018Uzmanlık Alan DersiDoktora8
Son Güncelleme: 07.05.2019 09:54:11