KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Ali DOĞANTEKİN

Birim: Sorgun Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ali.dogantekin@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: alidogantekin@gmail.com
Telefon: 0 354 502 00 55 / 4341 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ADANA / 1988
Uzmanlık Alanları: Tourism Studies; Organizational Behavior

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraEskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDevam Ediyor
Yüksek LisansEskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği2016
LisansAkdeniz Üniversitesi / Alanya İşletme FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliği2013

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Öğretim Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Bölüm Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • The Mediating Role of Perceived Stress Between Personnel Empowerment and Intention to Leave the Job in Accommodation Enterprises: Eskişehir Case
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • A Bibliometric Analysis on Sustainable Tourism Studies: A Review of 8 Years (2010-2017)
 • Restoran Çalışanlarının Algılamış Oldukları Örgütsel Güven Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık ve İş Performansına Etkisi: Eskişehir Örneği
 • Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Etik İklim ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Turizm Öğrencilerinin Kriz Algılarının Sektörde Çalışma Niyetlerine Etkisi
 • Siyasi Krizlerin Turizme Etkisi ve Bir Kriz Yönetim Modeli Önerisi
 • Helal Turizm Kapsamında Helal Konseptli Otel Websitelerinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği
 • The Mediation Role of Employee Empowerment Practices in the Effect of Stress to Intention to Leave in Hospitality Business
 • Üniversite Sosyal Olanaklarinin Öğrencilerin Duygusal Bağliliğina Etkisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği

KİTAPLAR

 • Doğantekin, A. (2020). Turizm İşletmelerinde Tükenmişlik Sendromu. Turizm İşlemetlerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla) içinde (339-356). Ankara: Detay Yayıncılık.

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Journal of Hospitality and Tourism Issues (Yazım ve Dil Editörü)
HAKEMLİKLER
 • Turizm Akademik Dergisi (TOURAJ)
PROJELER
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından desteklenen “Destinasyon Pazarlamasında Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Satın Alma Niyetine Etkisi: Eskişehir Örneği” Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, 2020.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından desteklenen “Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırılmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği” Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, 2018.
Son Güncelleme: 28.10.2020 09:16:57