KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÖZULUKALE

Birim: Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
Alt Birim: İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: sevim.ozulukale@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hidrojeologsevim@hotmail.com
Telefon: 03542421001 / 1804 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ELAZIĞ
Uzmanlık Alanları: Hidrojeoloji, Hidroloji, Jeotermal Enerji, Sıcak ve Mineralli Sular, İzotop, CBS, İşletme, Adalet ve İSG

DOSYALAR / DERS NOTLARI

 • ih12-13    (Eklenme Tarihi: 01.12.2019) (İndirilme Sayısı: 44) (Dosya No: 1261)
 • ih11    (Eklenme Tarihi: 01.12.2019) (İndirilme Sayısı: 44) (Dosya No: 1260)
 • ih10    (Eklenme Tarihi: 01.12.2019) (İndirilme Sayısı: 52) (Dosya No: 1259)
 • ih9    (Eklenme Tarihi: 01.12.2019) (İndirilme Sayısı: 51) (Dosya No: 1258)
 • ih7    (Eklenme Tarihi: 07.10.2019) (İndirilme Sayısı: 62) (Dosya No: 1021)
 • ih6    (Eklenme Tarihi: 07.10.2019) (İndirilme Sayısı: 79) (Dosya No: 1019)
 • ih5    (Eklenme Tarihi: 07.10.2019) (İndirilme Sayısı: 58) (Dosya No: 1018)
 • ih4    (Eklenme Tarihi: 07.10.2019) (İndirilme Sayısı: 89) (Dosya No: 1017)
 • ih3    (Eklenme Tarihi: 07.10.2019) (İndirilme Sayısı: 58) (Dosya No: 1016)
 • ih2    (Eklenme Tarihi: 07.10.2019) (İndirilme Sayısı: 36) (Dosya No: 1015)
 • iş hukuku 1    (Eklenme Tarihi: 07.10.2019) (İndirilme Sayısı: 74) (Dosya No: 1014)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraHacettepe Üniversitesi / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜJeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği BölümüHidrojeoloji Mühendisliği Programı2017
Yüksek LisansFırat Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüJeoloji Mühendisliği BölümüUygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı2010
LisansAnadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesiİşletme2011
LisansFırat Üniversitesi / Mühendislik FakültesiJeoloji Mühendisliği Bölümü2006
ÖnlisansAnadolu Üniversitesi / Açıköğretim FakültesiAdalet2019

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2008 - 2011 : Bozok Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi
 • 2011 - 2017 : Hacettepe Üniversitesi Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Araş. Gör.
 • 2017 - 2018 : Bozok Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Araş. Gör. Dr.
 • 2018 - Devam Ediyor : Yozgat Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni SYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Akdağmadeni SYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Bologna Koordinatörü
 • 2018 - 2019 : Akdağmadeni SYO, Müdür Yardımcısı
 • 2018 - 2019 : Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu (SYO) Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2018 - 2018 : İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı
 • 2018 - 2018 : Akdağmadeni MYO Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2017 - 2017 : Bozok Üniversitesi, 10. Spor ve Bahar Şenlikleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu Üyeliği-2017

YAYINLAR

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2016. Hydrogeochemical and Environmental Isotopic Survey in Saraykent (Yozgat) Geothermal Field, Central Anatolia, Turkey, European Geothermal Congress (EGC) Proceeding, 19-24 September 2016, Strasbourg, France (Tam Metin).
ULUSAL
 • Özulukale, S., Çetindağ, B., 2010. : Fırat Üniversitesi Kampus Alanındaki Yeraltı Sularının İçme Suyu Olarak Kullanımının İncelenmesi (Investigation of Use As Drinking Water of Groundwater in the Campus Area of Firat University, Elazig, Turkey), IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 121-122, 26-28 Mayıs 2010, Elazığ (Özet Metin).
 • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2015. Saraykent (Yozgat) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi (Hydrogeochemical Assessment of Saraykent (Yozgat) Geothermal Waters), MÜHJEO’2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 513-520s, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon (Tam Metin).
 • Özulukale, S., Şimşek, Ş., 2015. Akdağmadeni (Yozgat) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi (Hydrogeochemical Assessment of Akdagmadeni (Yozgat) Geothermal Waters), III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi. Sempozyum Bildiriler Kitabı, 127-138s, 4-6 Kasım 2015, Ankara (Tam Metin)

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Jeoloji Mühendisliği Bölüm 2. liği
ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 • Türkiye Jeotermal Derneği Üyesi
 • TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
PROJELER
 • “Fırat Üniversitesi (Elazığ) Kampüs Alanındaki Yeraltı Suyu Kimyası ve Kalitesi” adlı FÜBAP 1639 nolu projesinde araştırmacı, 2010
 • "Saraykent ve Akdağmadeni (Yozgat) Sıcak ve Mineralli Sularının Kökeninin Belirlenmesine Yönelik Hidrojeokimyasal ve İzotopik Ölçüm ve Değerlendirme Çalışması" konulu, Proje No:014D09602007 olan Hacettepe Üniversitesi 6080 Destek Projesi'nde araştırmacı, 2015.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019JM509.1 UZAKTAN ALGILAMAYüksek Lisans3
2019JM214.1 TIBBİ JEOLOJİLisans2
2019ISD227.1 TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARILisans2
2019TBT122.1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI IILisans3
2019ISG224.1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATILisans3
2019JMY410.1 HİDROJEOLOJİLisans4
2018ISD312.1 İŞ HUKUKULisans2
2018ISD214.1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİLisans2
2018TBT111.1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ILisans3
2018JM410.1 HidrojeolojiLisans4
2018İM281.160021.1 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞILisans2
2018ISG219.1 Temel MatematikLisans2
2018ISG217.1 Temel HukukLisans2
2018TBT122.1 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı IILisans3
Son Güncelleme: 01.12.2019 19:07:14