KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Serkan POLAT

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: serkan.polat@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: serkan.polat@bozok.edu.tr
Telefon: 03542421021 / 2624 (Dahili)
Uzmanlık Alanları: 18.Yüzyıl Osmanlı Tarihi, Şehir Tarihi, Âyânlık

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihYeniçağ Tarihi2017
Yüksek LisansBozok Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarihTarih2010
LisansErciyes Üniversitesi / Yozgat Fen-Edebiyat FakültesiTarih2008

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Serkan Polat, “Çapanoğlu Ahmed Paşa’nın Muhallefâtı”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 8, Sayı XXIV, İzmir, Aralık 2015, ss. 85-120.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Serkan Polat, “Adana’da Asayişin Temini Hususunda Çapanoğlu Süleyman Bey’in Faaliyetleri (1782-1813)”, I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 17-19 Nisan 2015, C. II, Adana, Türkiye.
  • Serkan Polat, “İstanbul’un Zahire İhtiyacının Temini Hususunda Çapanoğlu Süleyman Bey’in Faaliyetleri”, Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, C. I, Yozgat, Türkiye.
  • Serkan Polat, “XVIII. Yüzyılın Sonları XIX. Yüzyılın Başlarında Merkez-Taşra İlişkileri Bağlamında Bozok Sancağı’nın Yükümlülüklerine Dair Bazı Tespitler”, III. Uluslararası Bozok Sempozyumu- Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 03-05 Mayıs 2018, Yozgat, Türkiye.
  • Serkan Polat, “XVIII. Yüzyıl’da Karamürsel’de Âyanlık Mücadeleleri, Kriz ve Çözüm Arayışı: Tombazoğlu İbrahim, Abdülhamid ve Koca Mehmed İsyanları”, Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu VI, 08-10 Mart 2019, Kocaeli, Türkiye.

KİTAPLAR

  • Serkan Polat, Sorgun Temettuat Defterleri, Cilt 1-3, Sorgun Belediyesi Yayınları, Ankara, 2010.
Son Güncelleme: 25.04.2019 09:42:07