KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Mehmet Akif GÜLER

Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmetaki̇f.guler@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmetakif.guler@bozok.edu.tr
Telefon: 0(354) 217 89 91 / 1245 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Akdağmadeni / 1987
Uzmanlık Alanları: Fizyoterapi, Anatomi

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • The Effects of Internet- Based Distance Education on University Students During the Covid-19 Pandemic

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Persistent median artery: a concern for blind injections for carpal tunnel syndrome
  • Entegration of Bone Materail to Anatomy Education with QR Code
  • Sağlık Meslek Yüksekokulu, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Kariyer Stres Düzeylerinin İncelenmesi
  • COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  • Assessment of cadence and factors affectıng cadence

KİTAPLAR

  • ÖZET KASLAR KİTABI
Son Güncelleme: 09.06.2021 22:34:16