KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Nazike KARAGÖZOĞLU

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: nazike.karagozoglu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: nkulantas@gmail.com
Telefon: 354-2421025 / 7762 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Afyonkarahisar / 1978
Uzmanlık Alanları: Sosyal Bilgiler

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraGazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüSosyal Bilgiler Öğretmenliği2007
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal Bilgiler Öğretimi2001
LisansAbant İzzet Baysal Üniversitesi / Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf Öğretmenliği1999

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • ATTENTION DEVELOPMENT ACTIVITIES FOR SOCIAL SCIENCES LEARNING PRODUCTS
Diğer Ulusal Makale
  • Ortaokul 5. Sınıflarda Tercih Edilen Seçmeli Dersler ve Tercih Nedenlerinin Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  • Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ve Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
  • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA YETERLİKLERİNİ MESLEĞİNDE KULLANMA DÜZEYLERİ İLE BENİMSEDİKLERİ SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  • ESNAFLARIN SAHİP OLDUĞU İNSANİ DEĞERLER

DİĞER

PROJELER
  • Sosyal Bilgilerde Dikkat Geliştirme Etkinliklerinin Farklı Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Yozgat İli Örneği
Son Güncelleme: 06.05.2019 14:54:28