KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAKIR

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Bilgisayar Mühendisliği
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmet.bakir@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: drmbkr78@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri / 1978
Uzmanlık Alanları: Mikrodalga, Antenler, Metamalzemeler

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraMustafa Kemal Üniversitesi / Fen Bilimleri EnstitüsüEnformatik2016

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Dincer F., Sabah C., Karaaslan M., Unal E., Bakir M., Erdiven U.: Asymmetric transmission of linearly polarized waves and dynamically wave rotation using chiral metamaterial, Progress In Electromagnetics Research(PIER),140, pp. 227-239, 2013.
 • Karaaslan M., Bakır M.: Chiral metamaterial based multifunctional sensor applications, Progress in Electromagnetics Research, 149, pp. 55-67, 2014.
 • Akturk C.,Karaaslan M., Ozdemir E., Ozkaner V., Dincer F., Bakir M., Ozer Z.:Chiral metamaterial design using optimized pixelated inclusions with genetic algorithm, Optical Engineering, 54(3), pp. 035106, 2015.
 • Sabah C., Dincer F., Bakir M., Unal E., Akgol E.: Biosensor Applications of Chiral Metamaterials for Marrowbone Temperature Sensing, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 10.1080/09205071.2015.1084894, 2015.
 • Bakir M., Karaaslan M., Dincer F., Delihacıoğlu K., Sabah C.:Perfect Metamaterial absorber-based energy harvesting and sensor applications in the industrial, scientific and medical band, Optical Engineering, 54, pp. 097102, 2015.
 • Unal, E., Dincer, F., Tetik, E., Karaaslan, M., Bakir, M., Sabah, C., "Tunable perfect metamaterial absorber design using the golden ratio and energy harvesting and sensor applications", J Mater Sci: Mater Electron (2015) 26(12): 9735-9740.
 • Bakır M., Delihacıoğlu K., Karaaslan M., Sabah C., U-shaped frequency selective surfaces for single and dual-band applications together with absorber and sensor configurations, IET Microwaves Antennas & Propagation, 10.1049/iet-map. 2015.0341, 2015
 • Karadag F., Çömez İ., Dincer F., Bakır M., Karaaslan M., Dynamical Chiral Metamaterial with Giant Optical Activity and Constant Chirality Over a Certain Frequency Band ACES JOURNAL, Vol. 31, No.8, August pp. 919-925, 2016.
 • Bakır M.,Karaaslan M., ,Dincer, F., Akgol, O, Sabah C., Electromagnetic Energy Harvesting and Density Sensor Application Based on Perfect Metamaterial Absorber, International Journal of Modern Physics B, 10.1142/S0217979216501332,2016;
 • Bakır M.,Karaaslan M., ,Dincer, F., Delihacıoğlu, K., Sabah, C.Tunable Perfect Metamaterıal Absorber And Sensor Applıcatıons,Mater Electron, 2016.
 • Bakır M., Karaaslan M., ,Dincer, F., Sabah, C.,Metamaterial characterization by applying different boundary conditions..., International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields,30(5), E2188, 2017
 • Bakır, M., Electromagnetic-Based Microfluidic Sensor Applications, Journal of The Electrochemical Society,164(9), B488-B494, 2017.
 • Bakır, M., Karaaslan, M., Akgol, O. et al., Multifunctional metamaterial sensor applications based on chiral nihility, Opt Quant Electron, 49(11), 346, 2017, https://doi.org/10.1007/s11082-017-1183-4
 • Bakır, M., Karaaslan, M., Unal, E., Akgol, O., Altıntas, O., Sabah, C., Microwave Metamaterial Absorber For Sensing Applications, Opto-Electronics Review, Opto-Electronics Review, 25(4), 318-325,2017
 • Bağmancı, M., Karaaslan, M., Altıntaş, O., Karadağ, F., Tetik, E., & Bakır, M. (2018). Wideband metamaterial absorber based on CRRs with lumped elements for microwave energy harvesting. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 52(1), 45-59.
 • Bakır, M., Karaaslan, M., Altıntas, O., Akdogan, V., Temurtas, F., “Tunable Energy Harvesting on UHF Bands Especially for GSM Frequencies”, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2017: Accepted Manuscript.
 • Bakır, M., Karaaslan, M., Unal, E., Akgol, O., Sabah, C, “Sensory applications of resonator based metamaterial absorber”, Optik – International Journal for Light and Electron Optics, 168, 741-746, 2018
 • Bakır, M., Karaaslan, M., Karadağ, F., Ünal, E., Akgöl, O., Alkurt, F. Ö., & Sabah, C. (2018). Metamaterial-based energy harvesting for GSM and satellite communication frequency bands. Optical Engineering, 57(8), 087110.
 • Mehmet Bakır, Muharrem Karaaslan, Emin ÜNAL, Faruk Karadag, Fatih Özkan Alkurt, Olcay Altıntaş, Sekip Dalgac, Cumali Sabah, Microfluidic and Fuel Adulteration Sensing By Using Chiral Metamaterial Sensor, Journal of the Electrochemical Society, 165(11), B475-B483, 2018
 • Fatih Ozkan ALKURT, Olcay ALTINTAS, Mehmet BAKIR, Ahmet TAMER, Faruk KARADAG, Mehmet BAGMANCI, Muharrem KARAASLAN, Emin UNAL, Oguzhan AKGOL, Octagonal Shaped Metamaterial Absorber Based Energy Harvester, Materials Science, 24(3), 253-259, 2018.
 • Bagmanci, M., Karaaslan, M., Unal, E., Ozakturk, M., Akgol, O., Karadag, F., Bhadauria, A., Bakır, M., Wide band fractal-based perfect energy absorber and power harvester, RF and Microwave Computer Aided Engineering, Doi: 10.1002/mmce.21597.
 • Bağmancı, M., Akgöl, O., Özaktürk, M., Karaaslan, M., Ünal, E., & Bakır, M. (2019). Polarization independent broadband metamaterial absorber for microwave applications. International Journal of RF and Microwave Computer‐Aided Engineering, 29(1), e21630.
 • Alkurt, F., Karaaslan, M., Bakır, M., ANTENNA BASED MİCROWAVE ABSORBER FOR IMAGİNG İN THE FREQUENCİES OF 1.8, 2.45 AND 5.8 GHZ, Optical Engineering 57 (11), 113102
 • Polarization independent broadband metamaterial absorber for microwave applications
 • Bakır, M., Dalgaç, Ş., Karaaslan, M., Karadağ, F., Akgol, O., Unal, E., ... & Sabah, C. (2019). A comprehensive study on fuel adulteration sensing by using triple ring resonator type metamaterial. Journal of the Electrochemical Society, 166(12), B1044.
 • Bagmanci, M., Karaaslan, M., Unal, E., Akgol, O., Bakır, M., & Sabah, C. (2019). Solar energy harvesting with ultra-broadband metamaterial absorber. International Journal of Modern Physics B, 33(08), 1950056.
 • Metamaterial Sensor for Transformer Oil, and Microfluidics. M Bakır, M Karaaslan, F Karadag, S Dalgac, E Ünal, O Akgöl Applied Computational Electromagnetics Society Journal 34 (5)
 • Bağmancı, M., Karaaslan, M., Unal, E., Özaktürk, M., Akgol, O., Karadağ, F., ... & Bakır, M. (2019). Wide band fractal‐based perfect energy absorber and power harvester. International Journal of RF and Microwave Computer‐Aided Engineering, 29(7), e21597.
 • High Sensitive Metamaterial Sensor for Water Treatment Centres M Bakır, Ş Dalgaç, E Ünal, F Karadağ, M Demirci, AS Köksal, O Akgöl,
 • Dalgaç, Ş., Bakır, M., Karadağ, F., Ünal, E., Karaaslan, M., & Sabah, C. (2020). Characterization of chiral metamaterial sensor with high sensitivity. Optik, 202, 163673.
 • Awl, H. N., Abdulkarim, Y. I., Deng, L., Bakır, M., Muhammadsharif, F. F., Karaaslan, M., ... & Luo, H. (2020). Bandwidth Improvement in Bow-Tie Microstrip Antennas: The Effect of Substrate Type and Design Dimensions. Applied Sciences, 10(2), 504.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • Metamalzeme tabanlı çok bantlı enerji hasadı uygulaması, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1), 527-538, (2018), DOI: 10.25092/baunfbed.433960.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Bakir M., Karaaslan M., Dincer F., Akgol O., Unal E., Delihacioglu K., Sabah C.: "Electromagnetic Energy Harvesting By Using Tunable Metamaterial Absorbers", IEEE SIU 2015, 371-373, May 16-19, 2015, Malatya, Turkey.
 • Dincer F., Karaaslan M., Bakir M., Akgol O., Unal E., Delihacioglu K., Sabah C.: "Increasing Bandwidth in Antenna Applications By Using Chrial Metamaterials”, IEEE SIU 2015, 220-222, May 16-19, 2015, Malatya, Turkey.
 • Karaaslan M., Bakir M., Dincer F., Unal E., Delihacioglu K., Ozer Z., Akgol O., Sabah C.: "Biosensor Applications By using Gammadion shaped Chiral Metamaterials”, The “the Conference of Medical and Biological Engineering, March 13-15 Bosnia and Herzegovina, 2015.
 • Dincer F., Bakir M., Karaaslan M., Delihacioglu K., Sabah C.: "Perfect Metamaterial Absorber Based Energy Harvesting Applications in ISM Band”, 4th International Conference for Business, Technology and Innovation (ICBTI 2015), Durres, Albania, November 6-7 2015.
 • Karaaslan M., Dincer F, Bakir M., Unal E., Delihacioglu K., Ozer Z., Akgol O., Sabah C.: "Metamaterial Absorber Based Biosensor Applications”, The 1th Conference of Medical and Biological Engineering, March 13-15 Bosnia and Herzegovina, 2015.
 • Dincer F., Karaaslan M., Unal E., Bakir M. Erdiven U., Sabah C.: "Giant Circular Dichroism in Chiral Metamaterials”, 15th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2013), Cartagenai Spain, June 23-28, 2013.
 • Dincer F., Karaaslan M., Unal E., Bakir M. Erdiven U., Sabah C.: "Chiral Metamaterials with Strong and Dynamically Optical Activity”, 15th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2013), Cartagenai Spain, June 23-28, 2013.
 • Bakır, M, Karaaslan, M., Akgol, O., Unal, E., Sabah, C., Microwave Metamaterial Absorber For Sensing Applications, International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 304-307, 2017
 • Bakır, M, Karaaslan, M., Akgol, O., Unal, E., Sabah, C., Multifunctional Sensor Applications in X Band, International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 308-310, 2017
 • Alkurt,F.O., Karaaslan, M., Unal, M., Bakır, M. “Design Of A Dual Band Metamaterial Absorber For Wi-Fi Bands”, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 2017.
 • Alkurt, F.O., Karaaslan, M., Unal, M., Bakır, M., “Fire Detection Behind A Wall By Using Microwave Techniques”, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 2017.
 • Bağmancı, M., Alkurt, F.O., Karaaslan, M., Unal, M., Bakır, M.,“Wideband Metamaterial Absorber Based On Wheel Resonators For Microwave Energy Harvesting”, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, 2017.
 • Alkurt, F.O., Altıntas, O., Bakır, M., Karadag, F., Bozkurt, A.T., “Octagonal Shaped Metamaterial Absorber and Energy Harvester”, IMSEC, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017).
 • BAKIR, M., ChiralMetamaterial Sensor For Concrete Agents, 5th international conference on materials science and nanotechnolojgy for next generation MSNG2018
 • DALGAÇ Sekip, KARAASLAN MUHARREM,BAKIR MEHMET,ÜNAL EMIN,AKGÖL OGUZHAN,KARADAG FARUK, Chiral Metamaterial Sensor Applications, 5th international conference on materials science and nanotechnolojgy for next generation MSNG2018
 • DALGAÇ Sekip,KARAASLAN MUHARREM,BAKIR MEHMET,ÜNAL EMIN,AKGÖL OGUZHAN,KARADAG FARUK, Metamaterial Sensor for Dedecting Adulteration, 5th international conference on materials science and nanotechnolojgy for next generation MSNG2018
Son Güncelleme: 16.09.2020 18:00:25