KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Gülhan DENİZ

Birim: Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: gulhan.deniz@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: gulhan.deniz@bozok.edu.tr
Telefon: 03543141400 / 6545 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: İmranlı / 1976

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraCumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeMuhasebe-FinansDevam Ediyor
Yüksek LisansCumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİktisatİktisat Politikası2013
LisansTrakya Üniversitesi / İ.İ.B.F.İŞLETME1999

İDARİ GÖREVLER

  • 2013 - 2015 : Bölüm Başkan v.
  • 2016 - Devam Ediyor : Bölüm Başkan v.

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
  • Deniz, G., Koç, S. (2019). Türkiye’ de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (1), 101-113.2019, https://doi.org/10.20491/isarder.2019.585, ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, COPERNICUS, ASOS INDEX, SOBIAD.
  • Deniz, G., Aydın, Y. (2018), 2013-2017 Dönemlerinde Türkiye’ de Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Durumu, Social Sciences Studies Journal, Vol: 4, Issue: 20, pp:2483-2494. Doi Number http://dx.doi.org/10.26449/sssj.638
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
  • DENİZ, G., (2018), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (6335 Sayılı Kanun Dahil) ’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler. Atlas Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 212-227.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
  • Deniz, G., Koç, S. ( 20-22 Nisan 2018), Türkiye’ de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi, Yayın yeri: 2. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Uluslararası Tam Metin Bildiri, ISBN: 978-605-4931-66-8, , Alanya

KİTAPLAR

  • Deniz, G. (2017), Sigortacılığa Giriş, (Ed.) Işık, M ve Can, Y. Sigortanın Temel İlkeleri(ss.51-74), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
Son Güncelleme: 29.03.2019 19:36:49